Biografens framtid är tryggad

Att det ska finnas en biograf i Lindesbergs kommun är alla partier i kommunen överens om. Frågan handlar snarare om hur biografen ska drivas vidare. Socialdemokraterna ser att det finns samordningsvinster och en organisation som kan stötta upp bioverksamheten på ett bra sätt i det kommunala bolaget Besök Linde AB.

Det finns idag en biogrupp med koppling till kommunens fritidsgårdsverksamhet. Den kan fortsätta sitt arbete, antingen på samma sätt som idag eller i någon annan form oavsett hur biografen drivs vidare.

Björn Persson som arbetar med ungdomarna i biogruppen gör ett fantastiskt jobb, och det är viktigt att hans kunskaper tas tillvara när organisationen för framtiden byggs.

I den ekonomiska redogörelsen för verksamheten framgår att biografen har haft ett underskott mot budget under väldigt lång tid, med undantag för år 2018. Anledningen till att biografen går med vinst 2018 är framför allt inkomster av engångskaraktär, bland annat statliga bidrag som kommunen bara får en gång.  Genom att flytta biografverksamheten till det kommunala bolaget Besök Linde AB frigörs 83 000 kr per år i den kommunala budgeten som eventuellt kan användas till annan kulturverksamhet.

Ledamöterna i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna i Lindesberg

facebook Twitter Email