Linda Svahn

Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Vad gör du inom ditt politiska område Linda?

Jag är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun. Det betyder att jag leder nämndens politiska arbete. Jag bestämmer vilka ärenden som ska behandlas på nämnden, funderar över vilka förändringar som skulle kunna göra förskolan, grundskolan och gymnasiet i Lindesbergs kommun bättre. I uppdraget ligger också att tillsammans med mina politiska kamrater prioritera den budget vi har till vårt förfogande. Om vi behöver spara pengar, var ska vi ta pengarna ifrån. Om vi får mer pengar, vilka områden är högst prioriterade i det läget. Dessutom ska jag försöka hålla koll på den nationella politiken inom mitt område, vad vill regeringen, vad är på gång och vad kan vi göra i vår kommun. Hur gör vi vår kommun bättre tillsammans?

Varför blev jag socialdemokrat:

Jag blev socialdemokrat för att jag tror på att alla människor ska kunna göra självständiga val i sina liv som inte beror på vilken social bakgrund de har. För att kunna göra självständiga val behövs ett samhälle som ger förutsättningar och jämnar ut ojämlika förutsättningar. Ett exempel är att skolan ska ge eleverna kunskap och öppna dörrar de själva inte visste fanns. Visa på att det finns andra val än de elevens föräldrar har gjort, eller mormor och morfar har gjort. När barnet fått upp ögonen för vad det tycker är spännande ska samhället stötta det på vägen framåt. Du ska kunna välja din egen väg, och din omgivnings förutsättningar ska inte begränsa dina val. Socialdemokraterna är det parti som ligger närmst de värderingar jag har.

Yrke/sysselsättning:

Jag är tjänstledig från mitt jobb som nämnd- och utredningssekreterare i Lindesbergs kommun.

Fritidssysselsättning:

Jag gillar att röra på mig, att få se nya saker. Testa saker jag inte nödvändigtvis är bra på för att se om jag kan bli bättre på det. Gillar friidrott, springa, åka skidor, fjällvandring. Helst i sällskap med min familj.

Kontakt:

Telefon: 0581-81028 eller 076-723 43 18

Mail: linda.svahn@lindesberg.se

facebook Twitter Email