Ordföringar/Vice ordföringar

Här nedan hittar du dina politiker som ansvarar för sitt respektive område.

Du kommer hitta kontaktuppgifter till dessa förträdare här på hemsidan inom kort .

Bengt Storbacka >>

Kommunfullmäktiges ordförande, Ordförande utskottet för stöd och strategi

Kristine Andersson >>

Ordförande samhällsbyggnad bergslagen (Tidigare BMB)

Arnold Bengtsson >>

Ordförande Besök Linde AB

 

Greger Nilsson >>

Ordförande Linde Energi AB

Jan Sahlin >>

Ordförande Lindesbergs bostäder AB/Fastigheter i Lindesberg AB

John Omoomian >>

Vice ordförande socialnämnden

Zaki Habib >>

Vice ordförande Barn och utbildning

facebook Twitter Email