Tittar på fler möjliga placeringar av förskola i Vedevåg

En grupp föräldrar i Vedevåg tog för ett tag sedan kontakt med politikerna i Lindesbergs kommun för att diskutera olika alternativ för förskolan och skolan i Vedevåg.
Linda Svahn (S) tillsammans med föräldrarna Johan Nordh, Stefan Toll och Daniel Heed.

Idag har vårt kommunalråd Linda Svahn (S) haft pressträff tillsammans med en grupp föräldrar i Vedevåg.

Föräldragruppen i Vedevåg bestående av Stefan Toll, Daniel Heed och Johan Nordh tog för ett tag sedan kontakt med politikerna i Lindesbergs kommun för att diskutera olika alternativ för förskolan och skolan i Vedevåg.

Socialdemokraterna har valt att lyssna på föräldragruppens synpunkter och kommer att ta en extra titt på om det finns några lämpliga alternativ till att placera förskolan på Vedevågsskolan. Ett alternativ som föräldragruppen har lyft fram är gamla Mosebacke äldreboende. ”Jag kommer be förvaltningschefen titta på om det alternativet är bättre än att ha förskolan på skolan i Vedevåg” säger Linda Svahn (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Föräldragruppen lyfter fram värdet av att träffas och diskutera frågor på ett ordnat sätt.

facebook Twitter Email