Välkommen till Lindesbergs socialdemokratiska förenings årsmöte den 27 februari!

Mötet bjuder på sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val till S-föreningens styrelse och nomineringar till uppdrag i Arbetarekommunen. Välkommen!
facebook Twitter Email