Region Örebro län

Här på sidan hittar du våra företrädare från Lindesbergs kommun i Region Örebro län och de olika ansvarsområdena som dessa fått förtroende att företräda.

Kristine Andersson

  • Ordinarie i regionfullmäktige
  • Vice ordförande/gruppledare för folktandvårdsnämnden

Zaki Habib

  • Ordinarie i regionfullmäktige
  • Ersättare i regionstyrelsen
  • Ersättare i beredningen för närsjukvård

Bo Stenberg

  • Ersättare i patientnämnden

Nafih Mawlod

  • Ersättare i företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Gunilla Carlsson

  • 2e Vice ordförande i revisionen

Stefan Eriksson

  • Ersättare i Länsgården AB
facebook Twitter Email