Linda Svahn

Vad gör du inom ditt politiska område Linda?

Jag är ordförande för Lindesbergs Arbetarekommun, det vill säga Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun. Jag leder och styr arbetet i styrelsen och på våra medlemsmöten. Håller koll så att vi behandlar ärenden vi ska behandla och också att vi som parti arbetar med att ta fram ny politik för Lindesbergs kommun. Hur gör vi vår kommun bättre tillsammans?

Varför blev jag socialdemokrat:

Jag blev socialdemokrat för att jag tror på att alla människor ska kunna göra självständiga val i sina liv som inte beror på vilken social bakgrund de har. För att kunna göra självständiga val behövs ett samhälle som ger förutsättningar och jämnar ut ojämlika förutsättningar. Ett exempel är att skolan ska ge eleverna kunskap och öppna dörrar de själva inte visste fanns. Visa på att det finns andra val än de elevens föräldrar har gjort, eller mormor och morfar har gjort. När barnet fått upp ögonen för vad det tycker är spännande ska samhället stötta det på vägen framåt. Du ska kunna välja din egen väg, och din omgivnings förutsättningar ska inte begränsa dina val. Socialdemokraterna är det parti som ligger närmst de värderingar jag har.

Yrke/sysselsättning:

Jag arbetar som kanslichef för kommunalrådskansliet i Örebro kommun. Jag är tjänstledig från mitt jobb som nämnd- och utredningssekreterare i Lindesbergs kommun.

Fritidssysselsättning:

Jag gillar att röra på mig, att få se nya saker. Testa saker jag inte nödvändigtvis är bra på för att se om jag kan bli bättre på det. Gillar friidrott, springa, åka skidor, fjällvandring. Helst i sällskap med min familj.

Kontakt:

Telefon: 073-99 333 40

Mail: l_svahn@yahoo.se

facebook Twitter Email