Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vakant

Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Vad gör du inom ditt politiska område?

Varför blev jag socialdemokrat:

Yrke/sysselsättning:

Fritidssysselsättning:

Kontakt:

facebook Twitter Email