Kristine Andersson

Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Varför blev jag socialdemokrat:

Jag tror att grunden lades redan i tidig ålder.

Jag tycker att jag har förmånen av att bo i ett av de bästa länder som finns i världen och det är jag stolt och glad över. Stolt för att det är något som VI tillsammans har skapat och glad över att jag har haft turen att födas just här. Att vi välkomnar andra som inte har haft samma tur som jag själv ser jag som en självklarhet.

Så länge som jag ser hur människor behandlas olika kommer jag att fortsätta kämpa för solidaritet, rättvisa och ett samhälle grundat på humanism fritt från främlingsfientlighet och rasism.

Som socialdemokrat kommer jag envist att fortsätta hävda att av var och en efter förmåga till var och en efter behov ska vara en självklarhet.

Yrke/sysselsättning:

Fritidssamordnare

Fritidssysselsättning:

Umgås med familj och vänner, pyssla i trädgården och fiska

Kontakt:

Mail: kristine.andersson@lindesberg.se

facebook Twitter Email