Lindesbergs lasarett ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus idag och i framtiden!

Arbetarekommunens ordförande John Omoomian (S) och kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S) uttrycker vår arbetarekommuns oro för Lindesbergs Lasarett. Artikeln kan ni läsa här nedan:

Vi har blivit uppmärksammade på att regionen via Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslutet om att stänga ner nattkirurgin på Lindesbergs Lasarett emellan kl:21.00-07.00.

Vi känner en oro som har sina rötter i en känsla av framtidsovisshet för vårt lasarett. Lindesbergs lasarett betyder mycket för oss alla som bor i norra länsdelen. Lasarettet är en arbetsplats för många och en trygghet för fler. Att vården ska finnas nära om olyckan skulle vara framme är viktigt. I Norra länsdelen har vi flera tunga industrier med dygnet runt verksamhet och närheten vid en olycka kan vara avgörande. Vi tycker Regionen ska ta vår oro på allvar.

Vad händer här näst? Hur kommer den nuvarande trenden att påverka vården i norra delen av länet och deras invånare? Vi är såklart oroliga!

Vi socialdemokrater i Lindesbergs kommun vill ha svar på frågan om USÖ kommer att ha kapacitet och att man klarar trycket att kunna ta emot alla och vad händer med ambulansen? Som det ser ut idag i Lindesbergs kommun har vi inte full täckning. Finns det en risk att det blir sämre nu då vissa av transporterna kommer att bli tvungna att åka till USÖ?

Sjukhusledningen arbetar med konsekvenserna av beslutet vilket vi kommer att få ta del av i slutet av november. Vi kommer att ligga på våra regionpolitiker i den här frågan då lasarettet är en oerhört viktig fråga för att säkerställa grundläggande trygghet till våra invånare i hela norra länsdelen.

När medborgare kontaktar oss med sin oro är vi tydliga. Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun har och kommer alltid stå upp för att Lindesbergs lasarett ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus idag och i framtiden!

Vi kommer alltid att ta fighten!

John Omoomian (S) Ordförande Socialdemokraterna i Lindesbergs Kommun

Irja Gustavsson (S) Kommunstyrelsens Ordförande i Lindesbergs kommun


facebook Twitter Email