Arkiv från gamla hemsidan

 


 

Ny ordförande i Lindesbergs s-förening

Årsmötet

Lindesbergs Socialdemokratiska förening hade sitt årsmöte torsdag 9 februari. Nitton medlemmar slöt upp till mötet. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar gjordes också nomineringar inför kommande årsmöten i Arbetarekommunen och Partidistriktet.

Tommy KraghTill ny ordförande för s-föreningen valdes Tommy Kragh. Ny ordinarie ledamot blev Victoria Johansson. Kvar ytterligare ett år som ordinarie är kassören Victoria Douhan, Nafih Mawlod och Arne Öhman. Suppleanter är Irja Gustavsson, Ingela Larsson, Helena Magnusson-Svensson, Reidar Johansson.Avtackning

 

 

 

Tommy Kragh ny ordförande

 

              Avgående ordförande Arnold Bengtsson avtackades


God jul och gott nytt år!

julkort

Ett år fullt av aktiviteter är snart slut. Det byggs i vår kommun, Sveriges ekonomi går bra och arbetslösheten sjunker. Företagen i Lindesberg och i länet växer. För att klara jobben behöver fler utbildas. Därför ingår bl.a. länets kommuner och region Örebro län samverkan för att stärka vuxenutbildningen. Fler bostäder behövs för vår utveckling. När de nya lägenheterna i Ålkilsbacken var uthyrda fördubblades bostadskön!
Ny vårdcentral och trygghetsboende 2018 och ny högstadieskola 2019 projekteras. Det nyrustade stationshuset invigdes nyligen och för en tid sedan en ny brandstation. Vi ska utveckla ridanläggningen i Norslund. Det byggs förskoleavdelningar i Frövi och villatomter säljs i Vibyn. Tomter tas fram i Guldsmedshyttan och i Fellingsbro ska en ny fördjupad översiktsplan tas fram inom en snar framtid. Människor säger -Det är så mycket bra på gång!
Samtidigt jobbar regeringen med att utjämna klyftorna som ökade under alliansregeringen. Skatten för pensionärer sänks äntligen och A-kassan höjs. Byggandet var eftersatt men nu har vi en regering som satsar. Många är extremt trångbodda. Barn kan inte göra läxor hemma. Vi kan bättre! Kampen gäller ständigt den svenska modellen – med en likvärdig skola där varje unge får möjlighet att klara skolan, vård och omsorg efter behov istället för plånbokens storlek och sjysta villkor på arbetsmarknaden. Även om mycket går bra i ekonomin och i utvecklingen av Lindesberg så måste det rättvisa samhället byggas varje dag!
Så – Tack för att du är medlem i Socialdemokraterna! Det är oerhört viktigt för att vi ska kunna bygga ett mer solidariskt samhälle. Din röst i vardagslivet är guld värd! Fråga någon du känner att bli medlem. Tillsammans är vi starka!
Första medlemsmötet 2017 är onsdag 25 januari kl. 18.00 i ABFs lokaler i Lindesberg och kommer bl.a. att handla om vår lokala handlingsplan med politik för att bygga ett solidariskt samhälle. Vi i Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun önskar Dig och de dina,
God Jul och Gott Nytt År!

Dec 2016, Styrelsen gm Bengt Storbacka


Öppet möte om attraktivitet

FalabOnsdag 23 november arrangerade Lindesbergs Socialdemokratiska förening ett öppet möte i Lindesberg Arena. Mötet handlade om vad som gör tätorten Lindesberg attraktiv. Det var på initiativ av den aktionsgrupp i Arbetarekommunen som har just attraktivitet på sin dagordning. Liknande möten är tänkta att genomföras även i de s-föreningar som finns i norr och söder i kommunen.
Till mötet var FALAB/LIBO, Linde City, kommunens tillväxtavdelning samt kommunstyrelsens ordförande Grupp 1inbjudna för att berätta vad de gör och planerar göra för att höja attraktiviteten i kommunen med fokus på tätorten.
VD för FALAB/LIBO visade över fyrtio bilder på projekt de nyligen färdigställt och projekt som ligger framöver. Flera av dem ska förhoppningsvisa vara klara redan denna mandatperiod.
Johan Eriksson, ordförande i Linde City, berättade att de utvecklar samarbetet mellan handlare, hyresvärdar och näringsidkare. De gör också olika aktiviteter för att det ska Grupp 2hända saker och dra människor till Lindesberg.
Jesper Almlöf från tillväxtförvaltningen gav exempel på vad kommunförvaltningen gör för att möjliggöra utbyggnad och etablering. Han visade också på ett antal exempel där fattade beslut blivit genomförda.
Irja Gustavsson (S), ordförande i kommunstyrelsen, lyfte ett antal frågor där kommunen tillsammans med flera aktörer behöver samarbeta för att bättre ta tillvara möjligheter. Ett exempel hon nämnde var idrottsturism. Det är viktigt att vi kan erbjuda dem som kommer hit vid olika arrangemang boende och aktiviteter i samband med arrangemanget. Slutligen påpekade hon att vi är alla ambassadörer för vår kommun.
Efter detta följde en stunds diskussion runt borden där deltagarna på möte fick möjlighet att lyfta sina förslag på ved de tyckte kan öka attraktiviteten ytterligare. Exempel som kom fram var tillgänglighet för alla, klimatsmart byggande och boende, utveckla Strandpromenaden med badmöjligheter och båtplatser, fortsätta att bygga runt sjön så att den unika miljön tillvaratas. Alla förslagen togs om hand av Bengt Storbacka som håller i aktionsgruppen för attraktivitet, och en del av dem kommer säkert med i Arbetarekommunens politiska program för kommande mandatperioder.


Utegym


Matilda Ernkrans (S) besökte Lindesberg

MatildaRiksdagsledamoten Matilda Ernkrans (s) besökte Lindesberg under måndagskvällen för att diskutera regeringens budget. Regeringen har lagt en inriktning i politiken med att långsiktigt investera i skola, barnomsorg, kollektivtrafik. Lokalt är vi angelägna att människor ser att detta är på riktigt och att den välfärd vi tar för givet är resultat av politisk vilja.

Det handlar om att enligt vanlig klok samhällsmodell upprätthålla samhällskontraktet där vi jobbar, betalar skatt och bidrar till välfärden. Även om regeringen förstärker med drygt 45 miljoner i generellt statsbidrag så kommer regeringen med extratjänster för att bättre klara äldreomsorgen och ökar insatserna för att få fler lärare.

Dessutom handlade samtalet om att den här regeringen faktiskt ser till att man skjuter varg vilket varit efterfrågat i våra trakter.


Utställning om Sandströms invigd.

UtställningTisdag den 27 september invigdes en utställning om Sandströms i Lindesberg Arena. Sandströms grundades ursprungligen i Stockholm, men fabriken flyttades så småningom till Lindesberg. Här tillverkades under några decennier ett antal olika sportartiklar som skidor, vattenskidor, ishockeyklubbor spjut och diskusar. Sandströms var t.o.m. leverantör av spjut och diskusar till alla olympiska spel mellan 1928 och 1960. Sven Tumba var emellanåt här och provade ut olika vattenskidor. Det avgörande målet när Sverige tog VM-guld 1962 skjöts av Nisse Nilsson med en klubba från Sandströms. Så det är ett viktigt stycke industrihistoria som nu fått en permanent utställning i Lindesberg Arena.

Greger Nilsson är den som tagit initiativet, och gjort mycket av grovarbetet, för att få utställningen till stånd. Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson höll invigningstalet och med hjälp av Besök Linde AB:s VD Åsa Jönsson-Carlsson förklarade hon utställningen invigd.

Irja och Åsa

Irja Gustavsson(S), ordf. i KS och  Åsa Jönsson-Carlsson VD i BELAB

Arnold Irja Greger

Arnold Bengtsson(S), ordf. i BELAB, Irja Gustavsson och Greger Nilsson(S), ordf. o Linde Energi.


Pressmeddelande:

Socialdemokraterna och Centerpartiet satsar på ett nytt ridhus vid Norslund i Lindesberg.

bild

Genom att satsa på ett nytt ridhus som ersättning till det ridtält som föreningen använder idag kommer fler att ges möjlighet att utöva sitt intresse. Med bättre förutsättningar ges föreningen, liksom närliggande föreningar, möjlighet att växa och utvecklas.
Det är en viktig jämställdhetsfråga och en integrationsfråga. Vi är en idrottskommun och vi vill att också hästsporten utvecklas och därmed kan vi stärka idrotten i länet liksom mötet mellan människor med olika bakgrund. Läs pressmeddelandet genom att klicka här:


MEDLEMSMÖTET OM INVESTERINGAR I RIDHUS
Medlemsmöte

Föregående mötes inriktningsbeslut var att kommunen inte bör investera i ett nytt ridhus i Norslund. Efter det har mer information kommit från bl.a. Ridsportförbundet, SISU och Örebro läns idrottsförbund i samband med att förhandlingsgruppen mellan S och C. Där kom fakta som inte var kända för alla vid mötet i augusti. Det handlar bl.a. om underlaget som med Lindesbergs invånarantal är större än vad det idag finns platser, erfarenheter säger att ju bättre utbyggda möjligheterna är ju flera kommer att delta så en ny byggnad ska inte konkurrera ut befintliga anläggningar. Vid kontakt med Allmänna arvsfonden har besked lämnats att man kan göra en mindre investering utan att det nödvändigtvis leder till att arvsfondens bidrag minskas.
Johanna Klockars påpekade att eftersom vägunderhåll och vägbelysning ut till deras anläggning dragits ner så finns en oro. Den frågan skickades vidare till våra representanter i kommunstyrelsen. Det är viktigt att vi värnar alla anläggningar som finns.
Kvällens diskussioner ska vägas in när kommunstyrelsen så småningom går till beslut.


TALARUTBILDNING
Utbildning

Lördag 10 september arrangerade Arbetarekommunen en talarutbildning för s-ledamöterna i kommunfullmäktige. Att gå upp i en talarstol är för väldigt många människor en av de stora fasorna man kan råka ut för. Samtidigt förväntar vi oss att våra ledamöter i t.ex. fullmäktig ska kunna gå upp och föra vår talan. Ett sätt att råda bot på rädslan är att skaffa kunskap om hur man gör. Det var bakgrunden till utbildningsdagen.
Till hjälp hade Staffan Blixt, lärare på Lindeskolan, anlitats. Han höll i utbildningen på ett utomordentligt bra sätt. Så sent på eftermiddagen kunde konstateras att timmarna runnit iväg i ett hastigt tempo som det brukas när man har roligt, samt det viktigaste – nu hade alla deltagare en hum om retorikens grunder, vad man bör tänka på för signaler man skickar ut via kroppsspråket samt var och en hade fått praktiskt prova på att snabbt formulera ett tal kring var sitt ämne.


Frukostpåsar till Lindeskolans elever

SmörgåstillverkningLindesbergs socialdemokrater var onsdagen den 31 augusti tidigt upp för att göra i ordning frukostpåsar till elever på Lindeskolan. Klockan åtta var vi på plats utanför skolan, och det tog inte lång stund att dela ut alla påsarna. I påsarna fanns också ett flygblad med lite information av vår politik. Det enda negativa, men samtidigt en stor lärdom, var att vi borde ha gjort i ordning dubbelt så många påsar.

Daniel, Irja Och GregerArnold och Linda


Framtida investeringar i fritidsanläggningar

Medl möte

Medlemsmötet i augusti hade att ta ställning till ett antal investeringar som presenterades på mötet i juni. Det handlade om en ny padelbana för Tennisklubben, att köpa loss Lindehov och byggnation av nytt ridhus i Norslund. Roger Sixtensson från FALAB och Jonas Andersson från kommunens fritidsavdelning var med och informerade i början av mötet. Efter en hel diskuterande kom mötet så småningom fram till följande:
Att godkänna att kommunen bidrar till Tennisklubben för att bygga en ny padelbana. Tennisklubben och Golfklubben har ett uppdrag att senast i september komma tillbaka om de hittar ett alternativ vid golfbanan.
Att köpa loss Lindehov för att kunna samordna aktiviteterna i området och komma ifrån det delade ägarskapet av anläggningen. Det innebär en ökad driftkostnad på ca. en miljon kronor per år. Vidare bör en plan tas fram för att ta över övriga ishallar också för att få en likställighet mellan kommunens förhållande till föreningarna.
Beträffande ridhuset så måste man veta att om man ska ha en ridanläggning i Norslund så kommer att tillkomma stallbyggnader. Anläggningen idag påminner lite om ishallarna eftersom kommunen äger stallen och marken och ridklubben äger tältet som används som ridhus. Samtidigt finns möjligheten att hyra in sig i andra anläggningar för att säkerställa ridverksamheten.
Mötets viljeinriktning är att det tycks i nuläget inte vara lämpligt att kommunen bygger ett nytt ridhus på grund av att det finns tillräckligt många platser i privata anläggningar i kommunen.


Glad sommar

Ett gäng av våra ledande socialdemokrater i kommunen samlades för att bildligt och bokstavligt visa att vi önskar alla medlemmar, sympatisörer, väljare – ja kort sagt; Vi önskar alla våra medborgare en GLAD SOMMAR!


LYCKAD SOMMARFEST


FikaNär Arbetarekommunen arrangerade årets sommarfest så var det när sommaren visade sig från sin bästa sida. Arrangemanget var i år på Fingerboäng i Lindesberg bredvid Äventyrsgolfbanan. Här bjöds på grillkorv och fika. För den yngre generationen fanns både ponnyridning och hoppborg. De som ville testa sin allmänbildning kunde prova på en svår tipspromenad med sju frågor. En lördag i början av juni händer många saker så förväntningarna på anstormning var inte så höga. Trots det kom det besökare hela tiden under de tre timmar arrangemanget var, och det gavs tillfälle till många både lättsamma och djupsinniga diskussioner. Och om det var personer som missade detta på grund av att man redan bokat upp sig på annat så vägdes det till en del upp av att andra mer långväga besökare till exempelvis Plantmarknaden upptäckte oss och stannade till för att ta en fika innan man åkte vidare.

hoppborg

grill

Ponnyridning


fanaMötesrik vecka!ros


Den kommande veckan ger många tillfällen till möten för oss socialdemokrater.
På onsdag kan du först vara med på en träff med Aktionsgrupp Skola, och direkt efter den ett extra medlemsmöte i Arbetarekommunen. På torsdag har Aktionsgrupp Välfärd-Attraktivitet sitt upptaktsmöte. Slutligen så firar vi av vårens aktiviteter och firar in sommaren med sommarfest på Fingerboäng.
Aktionsgrupp Skola. Onsdag 1 juni kl. 17.00 – 18.00, Arbetarrörelsens Hus, ABF, Smedjegatan 9
Extra medlemsmöte. Onsdag 1 juni kl. 18.00, Arbetarrörelsens Hus, ABF, Smedjegatan 9, Lindesberg. Beslut om kommunens budget ska tas i fullmäktige i juni, och medlemsmötet beslutar vilken linje vår fullmäktigegrupp ska stå för.
Aktionsgrupp Välfärd-Attraktivitet. Torsdag 2 juni kl. 18.00, Arbetarrörelsens Hus, ABF, Smedjegatan 9.
Sommarfest. Lördag 4 juni kl. 11.00 – 14.00, Fingerboäng (bredvid äventyrsgolfen), Lindesberg. Medlemmar och sympatisörer med familjer bjuds in till fira tillsammans. Det blir korvgrillning, ponnyridning, hoppborg m.m.


Aktionsgrupp för skolpolitik.

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun har bildat Aktionsgrupper för att kommunicera vårt budskap och för att utveckla politiken på olika områden. Nu är det dags för ett uppstartsmöte för gruppen som ska arbeta med skola. Gruppen möts för att planera utåtriktade aktiviteter för spridning av politiken samt för att utveckla framtidens politik, bland annat inför valet 2018.
Det är ett riktigt bra tillfälle att få prata politik och göra skillnad. Missa inte det!
Aktionsgruppen för skola träffas den 23 maj kl. 18-20 i gröna rummet på ABF i Lindesberg.
E-posta gärna linda.svahn@lindesberg.se eller skicka ett sms på 0739933340 och anmäl ditt deltagande!


STYRLSEN PÅ WORKSHOP OM ORGANISATIONSUTVECKLING

 styrelsn

Svenska modellen som grund för utveckling av vår lokala politik.
Under helgen14-15 maj har Arbetarekommunens styrelse tillsammans med styrelser från hela partidistriktet varit på Bommersvik. Uppdraget var att jobba med olika frågor hur vi ska utveckla vårt parti och våra aktiviteter.
Vi vet att vi har många utmaningar, men ser också att vi kan finna lösningar. Nu gäller det att vi blir bra på att föra ut vårt budskap samtidigt som vi kan visa att vi är öppna och villiga till samverkan så att alla kan känna att de är med och att politiken berör och gör skillnad till det bättre.


LINDESJÖNRUNT-DAGEN

Vår plats

För andra året i rad arrangerade Rotary Lindesjönrunt-dagen där organisationer och föreningar från offentlig, privat och ideell sektor fick tillfälle att visa upp sig på olika platser runt vår vackra sjö. Solen gassade från klar himmel när aktiviteterna började klockan 16 onsdagen den 11 maj. Hur många tusen människor som var ute och tog del av vad alla dessa organisationer och föreningar hade att erbjuda vet vi inte ännu, men många var det. Man kan sammanfatta det som ett av de häftigaste händelser man kan tänka sig för att visa vad vi har i vår kommun och att vi alla tillsammans bidrar till det.Daniel och Bo

Arbetarekommunen fanns på plats på Loppholmen och där bjöds på grillad korv och barnen fick tillfälle att hoppa i hoppborgen. Tillfälle till politiska samtal gavs också. Och på bilden ser vi hur vice ordförande Daniel Andersson försöker övertyga en av våra medborgare att vi gärna ser att han engagerar sig i vårt parti.


TILLSAMMANS FÖR SVERIGE

På gång

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen samlades traditionsenligt på arbetarrörelsens stora högtidsdag Första Maj. I år under parollen ”Tillsammans för Sverige” för att för attBengt Björnemalm utveckla den svenska modellen. Ett fyrtiotal person deltog i demonstrationståget i Lindesberg, och en bit över hundra personer var på Norrtullstorget och lyssnade på talen. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S). Sedan talade Moa Fohlin som representant för våra unga politiker, och Kent Wanberg talade för den fackliga rörelsen.
Efter mötet på Norrtullstorget bjöd IF Metall på fika i ABFs lokaler. Där bjöds även på ett kulturprogram. Christer Pilblad, Thomas Lundkvist och Arnold Bengtsson gjorde det program som de varit ute med på tre äldreboenden under veckan, plus ett och annat extranummer.

Uppställning

IrjaMoaKent

Kulturarbetare


Första Maj!
Tillsammans för Sverige!

1MajmärkteSamling Norrtullstorget kl. 11.30röd fana

Avmarsch kl. 12.00

Talare: Irja Gustavsson
Moa Fohlin, Kent Wanberg

Efter talen bjuder IF Metall på fika i ABFs lokaler.s fana

                                                                        För barnen finns hoppborg och ponnyridning.

Plakatmålning


Kom och gör plakat inför Första Maj!

Onsdag 27 april kl. 18.00 är alla välkomna för att göra plakat till demonstrationen på Första Maj.

Vi håller till på övervåningen i Arbetarrörelsens Hus, ABF, Smedjegatan 9, Lindesberg.

Första maj 2012


Arbetsgrupper för att utveckla den regionala politiken

Under hösten genomfördes ett antal rådslag i partidistriktet. I Lindesbergs kommun gjorde vi det vid olika tillfällen, och ett par möten om skola och äldreomsorg var dessutom öppna möten för alla som var intresserade. Några korta notiser om detta kan läsa om längre ner på denna sida. Nu är rådslaget sammanfattat och distriktets förtroenderåd har beslutat om att tillsätta sju arbetsgrupper som ska arbeta vidare. Som medlem inbjuds du nu att vara med.

• Arbetsgrupp för bättre matchning
• Arbetsgrupp för höjd utbildningsnivå och måluppfyllelse
• Arbetsgrupp för fler bostäder
• Arbetsgrupp för en snabb och bra etablering
• Arbetsgrupp för äldres hälsa och livskvalitet i hela länet
• Arbetsgrupp för barn och ungas psykiska hälsa
• Arbetsgrupp för kultur, naturturism och kreativa näringar
Vill du vara med i en arbetsgrupp?
Passa då på att anmäla dig med namn, kontaktuppgifter och vilken arbetsgrupp du vill vara med i senast den 30 april till yvonne.nordstrom@socialdemokraterna.se
Ta chansen och var med!


fanaNyheter från medlemsmötet.

Onsdag 20 april hölls medlemsmöte i Arbetarekommunen, socialdemokraterna i Lindesbergs kommun. Det var kommunens budget för de kommande åren som diskuterades. Läget ser ljusare ut än på många år. Det har onekligen betydelse att vi har en röd-grön regering, och att det röd-gröna samarbetet på lokal nivå fungerar (fastän med ett annat grön parti). Två viktiga beslut togs på mötet:

1. Sparbeting för Barn-och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Tillväxtutskottet tas bort. Det handlar om fem, fyra respektive en miljon.

2. Ett extra medlemsmöte onsdag 1 juni för beslut om hur vi ska fördela budgeten. Styrelsen har därför fått i uppdrag att ta fram lite mer konkreta förslag som vi sedan gemensamt fattar beslut kring den 1 juni.

 


Positiv trend för Lindeskolan

”Vi utvecklar Lindeskolan som det självklara valet för elever från Lindesberg och närliggande kommuner. Programutbudet ska ses över så att vi satsar på attraktiva utbildningar som leder till jobb”. Det var en av punkterna vi gick till val på.
Nu ser vi hur ett långsiktigt och envist arbete börjar löna sig. De första antagningssiffrorna som visar hur årets niondeklassare har valt till gymnasiet har kommit och de visar på att det är 17 % fler elever som har valt Lindeskolan som förstahandsval jämfört med samma tidpunkt förra året. Detta betyder också att vi kommer att behålla alla program som finns på Lindeskolan även till hösten.
Ännu en positiv nyhet är att Lindeskolan ser ut att gå mot ett nollresultat ekonomiskt för året om den första helårsprognosen stämmer. Detta är verkligen en nyhet värd att uppmärksamma då det inte hänt på väldigt länge.
Bakom de positiva trendbrotten ligger en långsiktig målsättning för Lindesbergs kommuns gymnasieskola. Programutbudet har diskuterats ett flertal gånger utifrån de behov vi ser och vilka program eleverna efterfrågar. En ny gymnasiechef med mycket driv har rekryterats.
– När Lindeskolans ekonomi har diskuterats är det inte längre osthyvel som diskuteras, det vill säga att skära lite på allt. Istället har vi sett över Lindeskolans beståndsdelar, vilka program ska vi erbjuda och vilka olika inriktningar på programmen ska vi ha. Vi har visat förtroende för skolledningen i kombination med en tydlighet gentemot Lindeskolan om våra förväntningar. Detta tror jag har bidragit till en gemensam lust att vidareutveckla vår gymnasieskola, säger Linda Svahn (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Nu fortsätter arbetet med att fortsätta sätta Lindeskolan på kartan!


KomTek kommer att startas i Lindesberg under hösten

KomTek ska startas på försök i Lindesberg under hösten. Tanken är att ett 20-tal barn och ungdomar i kommunen ska få testa på teknik på ett roligt sätt. Verksamheten vänder sig till elever i årskurs 3-4 och 5-6. Det ska vara hälften tjejer och hälften killar. Ungdomar på Lindeskolans Teknikprogram kommer att engageras för att hjälpa till med att hålla i KomTek, men ledarna kommer att komma från Örebro under tiden som försöksverksamheten pågår. Faller det väl ut och det finns ett fortsatt intresse är tanken att kunna starta upp ett eget KomTek i kommunen framöver.

Linda – Det här känns jätteroligt. Jag vet att våra företag i kommunen efterfrågar satsningar för att väcka ett teknikintresse hos barn och unga för att kunna försörja våra teknikföretag med arbetskraft även i framtiden säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S).
Vad är då KomTek? Till Komtek, kommunala teknik- och entreprenörskolan, kommer man för att ha roligt. Barn, ungdomar och vuxna skapar, experimenterar och löser tekniska utmaningar. Teknikintresset väcks och fördjupas och kreativiteten utvecklas. Det ger ett tekniskt själförtroende. Genusperspektivet är självklart. Komtek jobbar för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.
KomTek kommer att bedrivas på Lindeskolan efter skoltid och vi räknar med att starta upp verksamheten i oktober.

 

 


Positiva besked för Lindesbergs kommun i regeringens vårbudget!

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade idag regeringens vårändringsbudget. Vårbudgeten är en viktig del i att hantera flyktingsituationen till följd av det ökade antalet asylsökande i Sverige. Regeringen ger Migrationsverket ökade anslag, men förstärker också arbetet med att ge de som flytt till Sverige goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Den innebär positiva besked för Lindesbergs kommun.
Irja– Jag känner mig så glad idag! Vi kommer att använda pengarna till att förstärka skolan med mer personal för att nå måluppfyllelsen, samt öka personaltätheten inom vård och omsorg. Vi kommer att kunna jobba med att ta bort delade turer, samt öka sysselsättningsgrader, vilket framförallt gynnar kvinnorna. Vi kommer också kunna förstärka arbetet med det förebyggande arbetet. Det här är en bra budget för oss i Lindesberg, med drygt 45,5 miljoner kronor per år i ökade statsbidrag, säger Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Lindesberg.

 

 

 

 

 


Första Maj

FörstamajmärkeArbetarrörelsens stora högtidsdag närmar sig. I år kommer samlingen att vara på Norrtullstorget kl. 11.30, och demonstrationståget avgår därifrån kl. 12.00. Talare kommer att vara Irja Gustavsson, Moa Fohlin och Kent Wanberg.

Det övergripande temat är, som synes på Förstamajmärket, Tillsammans för Sverige.

Som vanligt kommer Guldsmedshyttans musikkår att gå i täten. Mellan talen blir en del musikuppträdande, och för barnen kommer det att erbjudas ponnyridning. Efter mötet på Norrtullstorget bjuder IF Metall på fika hos ABF i Arbetarrörelsens hus.

Att olika helgdagar har olika intresse sett ur klassynpunkt är väl inget man häpnar över. ValborgaffischMen denna gamla affisch kan väl ändå vara en bra påminnelse om att vi har ett eget ansvar att tänka på när vi firar olika dagar.


Vem f-n tar ansvar?

Vem f-n tar ansvar? var namnet på en konferens som genomfördes i Stockholm måndag 4 april. Konferensen handlade om flyktingmottagande, integration och utmaningar, och exempel på hur man kan lyckas. Med på konferensen från Lindesberg var bl.a. ledande politiker som Irja Gustavsson, Bengt Storbacka och Linda Svahn. Dessutom var några ledande tjänstemän med kommunchefen i spetsen med. Frågor som togs upp är bostadspolitik på både lång och kort sikt samt arbetsmarknadspolitik och vikten av utbildning och arbete.
Ardalan Shekarabi kom och pratade om regelverk som behöver fixas. Ylva Johansson pratade om arbetsmarknadspolitik och etablering. Mona Sahlin var också där och höll ett seminarium utifrån sitt uppdrag som samordnare mot våldsbejakande extremism

Paneldiskussion

Kommunstyrelseordförandena i Lindesberg, Nässjö, Falköping och Borlänge sammanfattar tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statssekreterare Erik Nilsson (S) dagens konferens “Vem f-n tar ansvar?” om flyktingmottagande och integration.


Årsmöte för socialdemokraterna i Lindesbergs kommun

Årsmötesdeltagare

Under onsdagskvällen den 23 mars hölls årsmöte för Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun. Traditionsenligt var det tämligen lugna förhandlingar där styrelsens verksamhetsberättelse behandlades utan större anmärkningar och revisionens förslag att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet antogs. 2015 var det första året i mandatperioden då socialdemokraterna styr i en koalition med centern, och redan nu kan man avläsa att flera saker ur de partiernas valprogram är på väg att realiseras. Valberedningens förslag till ny styrelse beslutades också utan invändningar vilket tyder på att valberedningens förslag var väl förankrade.
Bengt Storbacka ordförande två år till.
Till ordförande för två år omvaldes Bengt Storbacka, Lindesberg. Ett fyllnadsval till kassör på ett år gjordes och det uppdraget gick till Victoria Isufi, Lindeberg. Till övriga ordinarie i styrelsen valdes Daniel Andersson, Frövi och Ulla Lundqvist, Guldsmedhyttan (nyval) samt John Omoomian, Lindesberg och Lennart Olsson, Fellingsbro (omval). Kvar i styrelsen ett år till är Arnold Bengtsson, Kent Wanberg och Kristine Andersson. Ersättare i styrelsen på ett år blev Victoria Johansson, Lindesberg, Zaki Habib, Lindesberg, Nafih Mawlod, Lindesberg, Joacim Hermansson, Frövi, Linda Andersson, Fellingsbro.
Daniel Andersson ny vice ordförande.
Direkt efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte. Där valdes Daniel Andersson till vice ordförande utifrån argumenten att han ses som en framtidsledare. Arnold Bengtsson fortsätter som sekreterare. Verkställande utskottet består som tidigare av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Det innebär således Bengt Storbacka, Daniel Andersson, Victoria Isufi och Arnold Bengtsson.
Anders CederInformation om flyktingsituationen.
Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson informerade om situationen för mottagandet av asylsökande. För närvarande är det stora problem när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och boende för dessa.

Anders Ceder informerade om nya regionbildningen.
Det tidigare kommunalrådet i Lindesberg fick tillfälle att informera lite från sitt nya politikområde i och med att han gav årsmötet en information om arbetet som nu pågår om ny regionbildning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 finns att läsa om du klickar på “Vårt parti” här ovanför.

 

 

 

 

 

 

 


Modell

Besök av riksdagsledamot på Språkintroduktionen på Lindeskolan

Under måndagen besökte riksdagsledamot Håkan Bergman (S) och Linda Svahn (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, språkintroduktionen på Lindeskolan för att lära sig mer om möjligheter och utmaningar i mottagandet av nyanlända elever i gymnasieskolan. Flera viktiga frågor lyftes, exempelvis ersättningen från staten för att ta hand om eleverna, hur viktigt det är med fortbildning, integrering på nationella gymnasieprogram. Maria Boström som är lärare på språkintroduktionen lyfte fram hur viktigt det är för eleverna att ha möjlighet att gå i skola, att många vill kunna ha undervisning även under lov. – Jag har fått med mig bra synpunkter och medskick till arbetet i utbildningsutskottet och till diskussioner i riksdagsgruppen, säger riksdagsledamot Håkan Bergman (S).
Klicka på bilden för att få den i större format .

Marie och Håkan

                         Marie Boström                                                            Håkan Bergman

På språkintroduktionen arbetar de efter en modell för kartläggning och att elever får undervisning på rätt nivå i olika ämnen. Syftet är att ge eleverna en god grund att stå på, med de begrepp de behöver för att kunna gå vidare med studier på nationella program, på folkhögskola, universitet eller i arbetslivet. – Det är alltid roligt att träffa engagerade lärare som brinner för sitt arbete, säger Linda Svahn (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


GODA UTSIKTER I LINDESBERGS KOMMUN

Under onsdagen den 16 mars besökte delar av den politiska ledningen i Lindesbergs kommun det pågående bygget i Ålkilsbacken. Och man fann utsikterna lovande.

Samling

Utikt 1

Utsikt 2

Gruppen

Med på visningen var från vänster: Jonas Kléber, Hans-Olof Hake, Irja Gustavsson, Greger Nilsson, Kristine Andersson, Arnold Bengtsson och Bengt Storbacka.

Ca. 70 lägenheter blir det när de två huskropparna i Ålkilsbacken är klara. Inflyttning i den första kommer att påbörjas i maj, och den andra ska vara inflyttningsklar i september. Att detta tillskott av nya lägenheter är efterfrågat visas bl.a. av att nästan alla lägenheter redan är uthyrda. De lysande utsikterna från dessa lägenheter kan ses som en symbol för framtiden i Lindesbergs kommun.

Utsikt 3

Utsikt 4


Pressmeddelande med anledning av skyddsstoppet på busstur i Lindesberg:

Det är redan känt att bussturen mellan Hagaberg, Lindesbergs lasarett samt Meritor i Lindesberg som stoppades på grund av arbetsmiljöproblem bestående i ungdomar som inte uppförde sig ordentligt på bussen. Det var stökigt och bråkigt på bussen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S) har tagit initiativ till ett möte för att tillsammans med Länstrafiken och Söne Buss AB hitta lösningar för att få igång bussturen så snart som möjligt. Representanter för barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, Länstrafiken samt Söne Buss AB har haft en första träff för att ta fram ett antal förslag på åtgärder som kan sättas in så snart bussarna börjar rulla igen samt förslag på hur det kan bli en bättre situation på bussen även på längre sikt. Alltså åtgärder både kortsiktigt och långsiktigt. ”- Det är viktigt att vi på kommunen, LindaLänstrafiken och Söne Buss tar ett gemensamt ansvar och ett samlat grepp om problemet.” säger Linda Svahn (S).
Det finns redan ett antal förslag Vi på kommunen kommer att arbeta vidare med det vi kan göra, exempelvis införa bussvärdar, fältarna kan åka med för att identifiera stökiga individer samt underlätta kontakt med vårdnadshavarna. Vi kommer att fortsätta fylla på listan över åtgärder samtidigt som Söne Buss AB och Länstrafiken också tar fram åtgärdsförslag. Vi arbetar nu tillsammans för att bussturen ska komma igång så snart som möjligt och att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

 

 


Försvarsministern besöker Lindesberg
Peter Hultqvist

I morgon, fredag 11 mars, kommer försvarsminister Peter Hultqvist till Lindesberg. Han besöker Nammo Liab mellan 12.30 och 14.00. En presskonferens kommer att hållas på Mästers Kök kl. 12.50-13.00.


Välkommen att delta i våra aktionsgrupper!

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun har bildat Aktionsgrupper för kommunikation av vårt budskap och för utveckling av politiken. DU är välkommen att delta! Grupperna möts för att:
– planera utåtriktade aktiviteter för spridning av politiken
– utveckla framtidens politik inom sitt område.
Vill Du vara med, RING:
– Jobb Irja Gustavsson 076-725 76 11
– Skola Linda Svahn 073-993 33 40
– Välfärd – Omsorg John Omoomian 070-282 14 73
– Välfärd – Attraktivitet Arnold Bengtsson 070-696 79 26
Kontakta någon av de sammankallande eller undertecknad så berättar vi mer. Det är ett riktigt bra tillfälle att få prata politik och göra skillnad. Missa inte det!
Hälsningar Bengt Storbacka, ordf.
Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
070-2762061, orginom@telia.com
IrjaLindaJohnArnold

  Irja Gustavsson        Linda Svahn            John Omoomian     Arnold Bengtsson


VÄNORTSBESÖK


Idag och imorgon (tisdag-onsdag 8-9 mars) har vi på Lindesbergs kommun besök från våra vänorter Landkreiss Hassberge i Tyskland, Jammerbugt kommune i Danmark och Oppdal i Norge.
GåvorVi konstatera att vi har en del utmaningar gemensamt och pratar om hur vi arbetar i respektive kommun för att upprätthålla och utveckla kvalitet och servicenivåer. Vi har pratat om att motverka ungdomsarbetslöshet, utmaningarna i en vidsträckt kommun med flera tätorter, hur vi arbetat med kommunens nya platsvarumärke mm.
På bilden ser ni de lokalproducerade gåvorna deltagarna kommer att få ta del av, äppelmust, honung och praliner från Bergslagspraliner med den nya snygga loggan på!

 

 


LEDANDE S-POLITIKER FRÅN LÄNET I STOCKHOLM

Idag och imorgon, (torsdag-fredag 3-4 mars), träffas ledande socialdemokrater i Örebro län för att samverka, hämta inspiration och utbyta erfarenheter. Vi har bland annat träffat Irene Wennemo, statssekreterare hos minister Ylva Johansson (S) för att diskutera arbetsmarknadspolitik.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) informerade om aktuell politik samt bland annat arbetet med nya upphandlingskriterier.

Länspolitiker

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S) presenterade vårt arbete med politikutveckling i Lindesbergs kommun för de andra (S)-råden i Örebro län. De berättade om våra initiativ kring sommarskola, direktrekrytering från lärarprogrammet på Örebro universitet, den rekryteringsträff med SFI-elever som har pedagogisk utbildning vi genomför nästa vecka, vårt lokala arbetsmarknadsråd med bland annat representanter från arbetsförmedlingen och kommunen, akademikerspåret på SFI, serviceteamet och Kom-i-jobb. Detta är långt ifrån allt vi arbetar med!


Aida Hadzialic besökte Lindesberg

Aida HadzialicAida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, besökteDan Daniel Aida Lindesberg under måndagen 29 februari. Besöket inleddes på Masugnen där hon fick verksamheten presenterad för sig samt möjlighet att träffa flera av eleverna som utbildas där.

MötePå eftermiddagen träffade hon representanter från Arbetarekommunerna och SSU i norra länsdelen. Det blev ett givande möte där de ideologiska linjerna bakom regeringens politik för bl.a. vuxenutbildningen kunde klarläggas. Aida lyfte fram tre punkter för att utbildningen i Sverige ska komma i världstopp igen på alla områden. För det första måste utvecklingen av kunskapsresultaten börja peka uppåt igen, för det andra måste vi se till att alla fullföljer gymnasiet, för det tredje måste vi se till att utbildning leder till jobb.
På alla områden pågår nu arbete för fullt för att konkreta åtgärder ska kunna läggas fram. En viktig del blir att lyfta statusen för yrkesutbildningarna på gymnasieskolan så att vi får fler sökande.
För oss socialdemokrater är inte vuxenutbildningen i första hand en konjunkturregulator. För oss handlar det livslånga lärandet om att vi hela tiden måste kunna ställa om allteftersom utvecklingen av samhället sker. Vuxenutbildningen är en del av Sveriges konkurrenskraft. Den svenska modellen ska utvecklas vidare, och grunden till detta är ekonomin, jobben och utbildningen.


Manifestation till minnet av Olof Palme

palme

Samlimng

På kvällen söndag 28 februari arrangerades en minnesstund för Olof Palme i Flugparken i Lindesberg. Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro höll ett tal Agneta Blomvid mötet. Talet innehöll både egna minnen av hurNafih och Daniel mordet påverkade henne och många andra, olika kända och mindre kända citat samt beskrivningar av vad som gjorde Palme till en unik politiker. Efter talet blev det ett fackeltåg genom dela av centrum med avslutning vid Arbetarrörelsens Hus där deltagarna kunde få en värmande fika.

 

 

 


ARBETAREKOMMUNERNA I NORRA ÖREBRO LÄN

Fyra styrelser

De fyra styrelserna i Arbetarekommunerna i Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Hällefors träffades för ett gemensamt möte på tisdagskvällen den 23 februari. Eftersom det bedrivs en hel del samarbete mellan kommunerna i norra länsdelen så finns det skäl att också stärka upp det politiska samarbetet. Två tunga frågor som var på dagordningen denna kväll var den fortsatta utveckling av BKT och BMB samt arbetet som pågår med den gemensamma överförmyndarnämnden.

Mötet hölls i det anrika Tingshuset i Kopparberg, och nästa möte blir i Hällefors.


LINDESBERGS KOMMUN TIDIGARELÄGGER BUDGETEN!

Beredning

Lindesbergs kommun förändrar budgetprocessen från och med detta år. Den stora förändringen är att nästa års budget beslutas av kommunfullmäktige i juni. Tidigare har beslutet normalt tagits i november.
– Varför denna tidigareläggning?
Irja 

– Vi räknar med att verksamheterna då får längre tid att planera sin verksamhet. Det gör att de får bättre förutsättning att göra verksamhet som stämmer med den budget man får, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).
Under fredagen 19 februari var en heldag för analys av det gångna året. Där deltog kommunstyrelsen (KS), representanter för partier som finns i fullmäktige men ej i KS, ordförandena i kommunens bolagsstyrelser, förvaltningschefer och VD:ar i de kommunala bolagen plus ytterligare tjänstemän. Det ekonomiska resultatet för 2015 är långt bättre än budget för kommunkoncernen, men flera poster är s.k. engångsintäkter. D.v.s. man kan inte räkna med dem för kommande år. Där finns också mål i verksamheterna som inte nås. Så utmaningar inför kommande år finns att ta tag i. Två liknande dagar ytterligare är inplanerade. Dessutom blir det nu ett hektiskt arbete för förvaltningar och bolag att ta fram underlag så att kommunfullmäktige i juni ska kunna besluta om en budget som innehåller viktiga mål att uppnå samt att dessa har en budget som gör dem möjliga att realisera. Det kommer att kräva fortsatt fokus på att prioritera rätt saker.
– Vi har våra program som vi gått till val på, vi har vår överenskommelse med centern. Det är våra rättesnören. En ny budgetprocess innebär inte att det blir mer pengar, men förhoppningsvis ett effektivare sätt att använda de pengar vi har, avslutar Irja Gustavsson.


 

Nya kommunreformer på gång

Ardalan, John, Marie-LouiseCivilminister Ardalan Shekarabi besökte under onsdagen 17 februari Örebro län. Representanter från alla kommuner i länet var inbjudna till att träffa honom på ett möte i Örebro. Från Lindesberg medverkade John Omoomian
Ministern inledde med att informera en kommunstrukturutredning som ska göras. Sist man gjorde en sådan var 1968. Man vill titta på olika möjligheter som leder till att kommuner kan samverka bättre. Och i vissa delar av landet t.o.m. slå ihop några kommuner. Dock inte Norrland eftersom länen där är lika stora som europeiska länder som Holland och Belgien!
De utmaningarna som nämndes av samtliga kommuner var behov av underlättade av regler kring byggnation av bostäder. Olika avstegsregler som styr länsstyrelsens direktiv, asylmottagning och flyktingsituation, behov av ändring av EBO regler, behovet av sociala upphandlingar och skapande av bättre tillit mellan kommunerna och staten. Något som kräver i sig bättre kommunikation. Ministern meddelade om att inom väldigt kort kommer kommunerna att kunna få köpa tjänster av varandra. Något som är omöjligt nu.
På bilden ses Ardalan Shekarabi, John Omoomian och Marie-Louise Forsberg-Fransson.


 

Vi visar viktiga reformer

FlygbladAtt det spelar roll vem som har makten över budgeten för att klara av att genomföra viktiga reformer vet vi. Nu håller Lindesbergs Socialdemokratiska förening som bäst på att sprida den kunskapen vidare. Partidistriktet har tagit fram ett flygblad som kortfattat tar upp några viktiga reformer som beslutats under det senaste året. Exempelvis: Sänkt skatt för pensionärer, 1700 nya platser på Yrkeshögskolan i Örebro län, 80 miljoner till Örebro läns skolor, Slut på utförsäkringar, Kostnadsfria läkemedel för barn, Höjt tak i A-kassan.

På bilden Arbetarekommunens ordförande och s-föreningens ordförande som delade ut flygbladen vid Ica under lördagen 13 februari.


Årsmötet i Lindesbergs s-förening

Årsmöte s-för

Onsdag 10 februari hade Lindesbergs Socialdemokratiska förening sitt årsmöte. Det var väl förberett av valberedningen så det blev en tämligen odramatisk tillställning. Till ordförande valdes Arnold Bengtsson och till kassör valdes Victoria Isufi. Övriga styrelseledamöter som valdes var Nafih Mawlod, Tommy Kragh och Arne Öhman. Ett år kvar i styrelsen har Åke Damström. Ytterligare en person hade ett år kvar men hon har avsagt sig uppdraget så där gjordes ett fyllnadsval av Margita Damström. Till ersättare i styrelsen valdes Åsa Viggeborn, Stefan Johansson, Victoria Johansson, Reidar Johansson och Irja Gustavsson.

Efter årsmötesförhandlingarna gavs en del information om kommande aktiviteter. Bl.a. kommer ett flygblad som partidistriktet tagit fram att delas ut. Det handlar om olika beslut som tagits hittills under mandatperioden.


VAR KOMMER BARNEN IN?

– Var kommer barnen in? sjöng Hansson De Wolf United. Vi socialdemokrater vässar nu barnens perspektiv genom att kommunens beslutsunderlag i nämnder och styrelser kommer att behöva ta hänsyn till Barnkonventionen.

Det handlar om FNs konvention om barnets rättigheter, som grundar sig på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. De underlag som tas fram inför olika beslut kommer att prövas utifrån om de har särskilda konsekvenser för barn och unga.
BengtVi är vana att titta på ekonomiska konsekvenser, om besluten är rättvisa, inte missgynnar olika grupper, om de följer övergripande mål, etc. Genom barnperspektivet i beslutsunderlagen som en särskild aspekt, tar vi socialdemokrater ett ytterligare steg för att värna barnen och därmed framtiden. Så bygger vi ett hållbart samhälle!

Bengt Storbacka, ordf.

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun


76,6 MILJONER I EXTRA STATSBIDRAG
SÅ VILL VI FÖRDELA DEM.

I slutat av förra året blev det känt att regeringen beviljat Lindesbergs kommun 76,6 miljoner kronor i extra statsbidrag. Motiveringen var det höga flykting- och asylmottagandet till kommunen.
Sedan dess har febril verksamhet pågått för att komma fram till hur vi bäst ska kunna använda dessa pengar. Dels har majoritetspartierna S och C haft överläggningar för att komma fram till en gemensam linje, dels har tjänstemän sett över vad som är möjligt att göra med dessa pengar samt lägga fram förslag.
IrjaMajoritetens förslag presenterades på senaste kommunstyrelse, förslaget antogs. Nu är det på väg till kommunfullmäktige för beslut.
– I korthet går det ut på att vi fördelat 11 miljoner för att stärka resultatet för 2015 i och med att vi fick ökade kostnader när både flyktingmottagandet och asylmottagandet ökade förra året. Sedan har vi hittills bara fördelat en del av resten, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson.
– Av det vi fördelat går det mesta till skolan, förklarar hon vidare. 17 miljoner går till Barn- och utbildningsförvaltningen. Bl.a. ska elevhälsan stärkas och nya förskoleavdelningar ska öppnas.
– En miljon går till Socialförvaltningen. Där behöver man mer resurser för att samordna verksamheten och rekrytera bra familjehem.
– 3,2 miljoner tillförs kommunstyrelsens budget. Dessa pengar är tänkt att användas som föreningsbidrag till föreningar som arbetar med integrationsprojekt.
– Anledningen till att vi inte beslutar om fördelningen av alla pengar nu är att vi vill inte hasta fram beslut. Det är viktigt att se dessa pengar som investeringar eller projekt. Det är en engångssumma vi fått och därför ska vi inte starta upp verksamhet som leder till att nämndernas budgetramar ökar.
– Hur känns det att ha fått extra pengar?
– Det är känns fantastiskt att vi får kompensation för det arbete som gjorts i våra verksamheter. Utan tvekan är det så att det spelar roll vilken regering vi har, avslutar Irja Gustavsson.


RÅDSLAGSARBETE PÅ MEDLEMSMÖTET
Grupp 2

MaterialetSocialdemokratiska Arbetarekommunens medlemsmöte den 27 januari behandlade bland annat partidistriktets rådslag. Mötet valde att ta två av områdena, det ena om jobben först och det andra om ett hållbart län. Rådslagtiden går nu mot sitt slut, och i Lindesbergs Arbetarekommun har olika delar av materialet behandlats vid sex olika tillfällen. Två av dessa har varit öppna möten för allmänheten att kunna delta i.
Onsdagskvällens möte kom inte med några revolutionerande nyheter. Däremot trycktes det på en del punkter som på olika sätt förts fram tidigare. För att klara jobben och integrationen är det viktigt att språkinlärningen kommer igång tidigt. Med de långa tiderna som blivit i asylprocessen borde man få komma igång med grupp 1svenska redan som asylsökande. Satsningar som nu åter görs på vuxenutbildning är viktig för att bättre kunna matcha arbetssökande till efterfrågan arbetslivet. Olika regelverk kring byggnationer behöver förenklas och bli mer flexibla med snabbare processer. Utvecklingen av kollektivtrafiken är fortsatt nödvändig för det hållbara samhället. Det trycktes även på kulturens och föreningslivets betydelse för demokratin. För att samhällsservicen ska vara långsiktigt hållbar kommer det att vara nödvändigt att se över dess organisation. Det kan knappast vara så ett vi redan hittat den smartaste organisationen för morgondagens samhälle.


ARBETAREKOMMUNENS UPPTAKTSMÖTE

GenomgånLördag 16 januari samlades ett antal entusiastiska medlemmar för att diskutera hur vi ska forma vår politik för det kommande åren. Kanske än viktigare var att diskussionerna mycket handlade om hur vår politik ska kommuniceras ut till medborgarna. Tanken är nu att vi kommer att ha fyra fokusområden fördelat på årets fyra kvartal. Varje område kommer att ha en grupp som har ansvaret för det arbetet. Det innebär att de planerar vad de ska kommunicera och hur de gör det. När den gruppens kvartal kommer så är det framförallt medlemmarna i gruppen som kommer att vara aktiva i det utåtriktade arbetet. Nya medlemmar som blir med kommer att erbjudas att vara med i någon eller några av grupperna. På så sätt kommer de att snabbt kunna komma med i verksamheten och arbeta för de frågor de brinner mest för. Diskussion
Varje grupp har en sammankallande som också blir kontaktperson för gruppen. Gruppernas olika områden är: 1. Jobb. Den gruppen leds av Irja Gustavsson, 2. Skola. Den gruppen leds av Linda Svahn, 3. Social välfärd. Den gruppen leds av John Omoomian, 4. Attraktivitet. Den gruppen leds av Arnold Bengtsson.

GrupparbeteEfter en genomgång och diskussion om hur arbetet bör läggas upp genomfördes ett kortare grupparbete där man kunde börja gå in lite mer detaljerat över vad man vill göra.
Mötet avslutades med att Irja Gustavsson gick igenom de pågående diskussionerna om hur de 76,5 miljonerna som kommunen fått från staten för det stora flyktingmottagandet vi haft ska användas. Det är ett engångsbelopp så därför kommer de inte att läggas in i kommunens driftbudget utan kommer att användas i olika tidsbegränsade projekt. Hur fördelningen ska ske processas nu dels med vår samarbetspartner Centerpartiet och kommunens chefstjänstemän.
Förmiddagen avslutades sedan med en gemensam enklare lunch på Jalla Jalla.


GOTT NYTT ÅR!

NyårEn ung kvinna med ursprung från Kenya går för att lämna sitt barn på dagis innan hon ska till Lindesbergs lasarett. En pensionerad man stoppar henne och säger ilsket åt henne att åka tillbaka till Afrika istället för att leva på hans skattepengar. Hon svarar att de dryga 10.000:- hon betalar i skatt varje månad från sitt arbete som undersköterska på lasarettet betalar hans pension.

Jag hoppas för allas vår skull att 2016 blir mycket mindre främlingsfientligt! 2015 har varit utmanande både internationellt och nationellt. Vi har sett stora manifestationer för solidaritet och humanism men också vidriga yttringar av främlingsfientlighet och till och med mordbränder mot asylboenden.
Den unga lindesbergskvinnan med ursprung i Kenya är en bland många som kan bidra till att utveckla vårt välfärdssamhälle.

Låt oss hjälpas åt att göra 2016 till ett år av hopp och framtidstro genom konkret framåtsyftande socialdemokratisk politik. Du behövs!

Gott Nytt År önskar

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun

Bengt Storbacka, ordförande.


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

TomtarVi närmar oss slutet på mandatperiodens första år, och redan nu kan vi se att saker börjar hända. Några exempel. Byggnationer har länge stått högst på listan när vi frågat vad som är mest prioriterat. Nu byggs sjuttio lägenheter bara i Ålkilsbacken. ”Kom i jobb” och andra åtgärder har lett till fler i sysselsättning och ett stadigt minskat behov av försörjningsstöd. Fältassistenterna som arbetar med stöd åt barn och ungdomar har blivit permanent verksamhet. Sysselsättningsgraden hos personalen har ökat. Beslut om igångsättningstillstånd för ny högstadieskola som ska vara klar till höstterminen 2018 har tagits. Dessutom kan du läsa tidigare artikel längre ned på sidan om övriga beslut om skollokaler.
Vi förväntar oss nu ett lika framgångsrikt 2016. Kommunens budget togs i stor enighet kring de flesta punkterna. Extra pengar kommer till hjälp för flyktingmottagandet. Vi förväntar oss fler i sysselsättning. Så bokslutet för 2016 borde till och med kunna bli bättre än vad som budgeterats.

Så än en gång önskar vi alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Bengt Storbacka, ordförande i Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Arnold Bengtsson, ordförande i Lindesbergs Socialdemokratiska Förening
Daniel Andersson, ordförande i Frövi Socialdemokratiska Förening
Lennart Olsson, ordförande i Fellingsbro Socialdemokratiska Förening
Gunilla Carlsson, ordförande i Stråssa/Guldsmedshyttans Socialdemokratiska Förening
Maria Lagerman, ordförande i Ramsbergs Socialdemokratiska Förening
Hans S Eriksson, ordförande i Vedevågs Socialdemokratiska Förening
Kent Wanberg, ordförande i IF Metallsossens Socialdemokratiska Förening
Irja Gustavsson, ordförande i kommunstyrelsen
Linda Svahn, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden


Julfest i nya lokaler, Arbetarrörelsens Hus

Uppdukning

Ett femtontal medlemmar deltog i Arbetarekommunens traditionsenliga julfest den 16 december. Denna gång hölls den i våra nya lokaler i det som blivit Arbetarrörelsens Hus på Smedjegatan 9 i Lindesberg.
De praktiska arrangemangen sköttes av kassören Victoria Isufi och vice ordförande John Omoomian.

julfest


Framtidens skola 2018

Linda Svahn, stolt och ganska nöjd ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.Planen är att år 2018 ska en ny grundskola stå klar på Stadsskogsvallen i Lindesberg, bredvid Brotorpskolan. Den kommer att ersätta nuvarande högstadieskolan Stadsskogsskolan i Lindesbergs tätort. Dessutom finns planer på att bygga ut Brotorpskolan och Björkhagaskolan för att kunna inrymma Kristinaskolans elever från och med år 2018. Socialdemokraterna har under en längre tid drivit frågan och äntligen var det på tisdagen den 15 december 2015 dags att fatta beslut i kommunstyrelsen.
Samtidigt som den nya skolan byggs kommer även ett nytt produktionskök att byggas. Anledningen är att det finns flera kök i centrala Lindesberg som är i stort behov av renovering och utbyggnad. Nu finns det möjlighet att lösa flera sådana utmaningar.
En stor fördel med att förutom att bygga en ny högstadieskola också samordna Kristinaskolans verksamheter i Björkhagaskolan och vid Brotorpskolan är att verksamheten får nya fräscha lokaler istället för lokaler som kommer att behöva rotrenoveras inom fem år. En cykelväg från centrala Lindesberg till Brotorpskolan är snart färdigställd vilket möjliggör för våra elever att förflytta sig själva på ett bra sätt. Ytterligare en fördel är de möjligheter som öppnar sig för bra lärutrymmen för våra elever, bra lärarutrymmen och att Brotorpskolan kommer att få tillgång till en matsal.
Framtidens skola är något mer än bara en skola, det ska vara möjligt att använda lokalerna för andra verksamheter på kvällar och helger. Det ska vara en framåtsyftande byggnad som skapar förutsättningar för lärande och som gör Lindesberg ännu mer attraktivt.


Luciakaffe vid Resecentrum

Det har blivit tradition att Lindesbergs s-förening bjuder på luciakaffe på morgonen fredagen närmast före luciadagen. Så även i år med hjälp av s-föreningen i Guldsmedshyttan/Stråssa. Det fanns naturligtvis även varm glögg och pepparkakor att få. För de som behövde synas lite bättre i decembermörkret fanns även rosreflexer. På bilden ses hur John Omoomian hjälper Irja Gustavsson med att fästa reflexen.

Luciakaffe


hjärtaKreativt öppet möte om framtidens vård.

Mötesdeltagare

På kvällen tisdag 8 december hade Arbetarekommunen bjudit in till ett öppet möte om framtidens vård och omsorg. Flera hörsammade inbjudan så det var faktiskt en minoritet av de närvarande som var aktiva partimedlemmar. Det hindrade inte engagemanget och kreativiteten var stor. De närvarande delades in i tre grupper som fick i uppgift att göra varsin morgontidning med utgivningsår 2020. Man hade tre frågor som skulle besvaras i tidningen. Första frågan var ”Vad är en god och bra vård och om sorg?”, sedan ”Hur klarar viGrupparbete rekryteringen av personal?” och ”Hur får vi skatteintäkterna att räcka?”
I den snabbredovisning som gjordes på slutet visade det sig att grupperna tänkt på lite olika saker som tillsammans bildade en framtidsinriktad möjlig bild av hur det kan bli. Med behovsanpassade boenden med hög trygghet och stort utbud av aktiviteter läggs grunden. Det underlättar att skapa en god arbetsmiljö som gör det lättare att rekrytera personal. Med en bra personalpolitik med bra löner och lättillgängliga vidareutbildningar blir vi en än mer attraktiv kommun. En attraktiv kommun med nya arbetstillfällen, en bra bostadsmarknad och utvecklad turism blir en grund för stark kommunal ekonomi.

Resultatet


Livliga diskussioner om skolan

Mötesdeltagare

Under kvällen torsdag den 26 november hade Arbetarekommunen bjudit in till ett öppet möte om skolan. En samling diskussionsvilliga personer hörsammade inbjudan. Carina Oskarsson från partidistriktet var här för att hjälpa till med processen. Det hela är ett del i det rådslag som partidistriktet nu genomför under hösten.

Det var framförallt två områden som behandlades denna kväll. 1. Vad är den viktigaste framgångsfaktorn för att barn ska klara skolan? 2. Hur attraherar vi personal till skolan?

Nedskrivna idéerDe närvarande fick dela in sig i tre grupper och med hjälp av post-it-lappar samlades förslagen upp för att sedan diskuteras och prioriteras. Nu väntar vi med spänning på sammanställningen för att sedan formulera förslag på hur vi ska gå vidare.


Intensiv helg i Kloten

Under helgen 14-15 november var delar av Arbetarekommunens styrelse och kommunfullmäktigegrupp samlade i Kloten för att diskutera viktigaRubriker framtidsfrågor. Man delade första dagen upp sig i olika grupper som hade olika teman. Resultaten visade sig i olika “tidningsartiklar”. Andra dagen var fokus riktat på kommunens budgetarbete.

Ordförande Bengt Storbacka visar här upp resultaten från lördagen.

Kloten


Pressmeddelande Ros

Öppna möten om skola, vård och omsorg i november och december.
Skolan är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ge barn och unga en bra start i livet. Det är självklart att alla ska ha rätt och möjlighet att nå målen i skolan och vi vet att föräldrarnas situation, läraren och annan personal spelar stor roll för att vi lyckas.
Vi har glädjande nog många barn i skolan och lika roligt är att människor lever längre. Detta ställer samtidigt krav på samhället. Kostnaderna för äldreomsorg och vård till äldre ökar. Det kan dessutom vara svårt med rekrytering av personal. Vi måste säkerställa att äldre har en bra omsorg. De äldre byggde upp vårt samhälle och de yngre är vår framtid. En fortsatt utveckling av välfärden är viktig.
Vi vill träffa dig som är intresserad av frågorna. Öppet möte om skolan torsdag 26 november kl 18 på Smedjegatan 9, ABFs lokaler i Lindesberg. Vi diskuterar: Vad är den viktigaste framgångsfaktorn för att barn ska klara skolan? Och hur attraherar vi personal till skolan? Och tisdag 8 december kl 18 på samma plats ställer vi frågorna: Vad är en god och bra vård och omsorg? Hur klarar vi rekryteringen av personal? Hur får vi skatteintäkterna att räcka?
Det är bara att komma. Framtidens utmaningar löser vi bäst i dialog med varandra.

Välkommen!
Bengt Storbacka, Ordförande Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun


VI UTVECKLAR SKOLAN

 

Linda framtidspartist

Skolan ska uppmuntra nyfikenhet och stötta när det behövs. Vi vill att barn och unga ska få utveckla sina drömmar och förmågor. Vi bygger möjligheter för livslångt lärande genom nära samverkan mellan skola och arbetslivet.
• Vi bygger en ny högstadieskola på Stadsskogsvallen i Lindesberg som beräkna vara färdig 2018. Elever och lärare är de som ska ha sin arbetsplats på skolan och de är delaktiga i att utforma den nya skolan och skolgården.
• Vi gör insatser för att öka kunskapsresultaten. Vi vidareutbildar lärare och stöttar våra rektorer så att de kan vara goda pedagogiska ledare.
• Vi utvecklar en tillgänglig och flexibel barnomsorg. Vi har nattis iLinda Lindesberg respektive Frövi och tittar på möjligheter till utökade öppettider på en förskola i Lindesberg och en i Frövi.
• Vi utvecklar Lindeskolan som det självklara valet för elever från Lindesberg och närliggande kommuner. Programutbudet ska ses över så att vi satsar på attraktiva utbildningar som leder till jobb.

                                                                                              

                                                                                   

 Linda Svahn, ordf. i BUN


VI SATSAR PÅ JOBBEN

Vi gick till val på fler jobb, en bättre skola och en starkare välfärd. Snart har ett år gått på den nya mandatperioden, och vi är i full gång med att arbeta med våra vallöften.
Näringsliv och handel växer, andelen sysselsatta ökar. Vi hjälper näringslivet med kompetensförsörjning. Kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder och ett varierat rörligt arbetsliv, är ett måste för jobben och vår kommun.
• Vi har infört en LOTS-funktion. Det är ett sätt att hjälpa företag, framförallt i restaurang- och industribranscher, med olika tillståndsansökningar. Det innebär bland annat att berörda handläggare och företag samlas till gemensamma träffar.
• Vi har startat nyföretagarcentrum i vår kommun. Det är en rådgivningsfunktion för de som vill starta ett företag.
• Vi ser till att det finns industrimark så att företag kan etablera sig i vår kommun. Vi ska se till att det finns byggklara tomter. Vi ska utöka samarbetet med Region Örebro där vi har ett gemensamt register med lediga tomter för företagsetableringar
.

Bengt och Irja

Bengt Storbacka ordförande i Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun och Irja Gustavsson ordförande i Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.


Övertid på kampanjveckorna.

Glada kampanjarbetare

Under veckorna 41 och 42 hade hela partiet landsomfattande kampanjveckor. Det gällde naturligtvis socialdemokraterna i Lindesbergs kommun också. Vi var bl.a. vid resecentra i Lindesberg och Frövi en morgon, och vi har varit på torg och utanför affärer med material och för att samtala. I Lindesberg var det lite svår att få till det förra lördagen så vi tog en dag extra och visade upp oss och vår politik även lördagen den 24 oktober. Vi har haft material om hur vi vill utveckla skolan och om hur vi vill skapa förutsättningar för flera jobb.


Ny ordförande i Lindesbergs s-förening.

  Arnold och NafihPå grund av personliga skäl avgick Elin Axelsson från sina uppdrag i Lindesbergs s-förening för någon vecka sedan. Därför var ett extra medlemsmöte inkallat till måndag den 19 oktober för att välja en ordförande fram till nästa årsmöte. Mötet beslutade att välja Arnold Bengtsson till detta uppdrag. Samtidigt beslutade man också att välja Nafih Mawlod till vice ordförande.

 

Arnold Bengtsson och Nafih Mawlod


 

Ideologicirkel startad!

Ideologicirkel

Under lång tid har flera efterlyst tillfällen när vi i lugn och ro får möjlighet att diskutera ideologiska frågor. I en tid av oro och kriser känns det än angelägnare. Nu har vi gjort verklighet av det. Söndagen den 11 oktober påbörjade de mest angelägna “resan” till djupare insikter om ideologier i allmänhet och socialdemokratisk ideologi i synnerhet. Nästa tillfälle är söndagen den 25 oktober klockan 11.00. Vi håller naturligtvis till i Arbetarrörelsens hus, Smedjegatan 9, Lindesberg. Är du intresserad av att bli med så anmäl dig till: arnold.bengtsson@telia.com


Kampanjveckor

Resecentrum

Nu när regeringen lagt en rejäl röd-grön budget och kommunernas budgetarbete är inne i slutspurten så är det läge att gå ut och prata politik med våra medborgare. Några morgonpigga medlemmar, med Arbetarekommunens ordförande Bengt Storbacka och kommunalrådet Irja Gustavsson i spetsen, delade ut socialdemokratiska nyttigheter vid Lindesbergs resecentrum på tisdagmorgongen den 6 oktober.


 

Lars Åke Larsson

Invigning av Arbetarrörelsens hus i Lindesberg lördagen 26 september
Socialdemokraterna, Kommunal, LO, ABF och Vänsterpartiet delar nu lokaler på Smedjegatan 9, vid Willys parkering.
Det var öppet hus, strålande sol, grillad korv och många människor dom köpte lotter, drack kaffe och pt tårta. Ballonger, invigning av ABFs ordförande Lars-Åke Larsson och lyckliga lotterivinnare gav en positiv förväntan för framtiden. Tillsammans är vi starka! Välkommen till Arbetarrörelsens hus!


  Samarbetsdokument mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet

 

Klicka här !

 


Frågor utifrån vår kommunikationsstrategi

 1) Vad känner Du till om byggnationen av en ny skola ? Har Du några tankar/förslag kring innehållet av det?

 2) Vi vill öka kunskapsresultaten i Lindesbergs kommun ? Har Du några tankar/förslag kring det?

 3) Vi vill ha tillgänglig och flexibel förskola. Har Du några tankar/förslag kring det?

 4) Vi vill utveckla Lindeskolan. Vet Du hur vi vill göra det ? Har Du några tankar/förslag kring det?

Dina svar kan Du skicka till: orginom@telia.com


1:a maj 2015

Kl. 11:30 var det dags! Oscarsparken i Lindesberg var samlingsplatsen! Efter att dagens huvudtalare Matilda Ernkrans (s) höll sitt tal gick Arbetarekommunens första maj-tåg genom stan. Även IF-metal och Kommunal deltog och gjorde dagen ännu finare med sin närvaro. Efter demonstration återsamlades vi i Oscarsparken där Arbetarekommunen bjöd på ponnyridning för vuxna och barn samt fika, grillmat och dricka. På slutet hölls två kortare tal även av Robert Andersson SSU:s ordförande i Örebro län och Barn- och utbildsnämndens ordförande i Lindesbergs kommun, Linda Svahn.

Här nedan ser ni några bilder från igår.

1maj

Bildkälla: Lindenytt.com

1maj1

1maj21maj3

Uppdaterat: 2015.05.02


Arbetarekommunens Styrelse:

Efter gårdagens konstituerande styrelse, är alla pusselbitar på plats. Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter Linda Persson, Elin Axelsson, Victoria Isufi och Victoria Johansson. Vi hälsar även Arnold Bengtsson välkommen tillbaka till styrelsen i sin nya funktion som sekreterare. Arbetarekommunens styrelse ser ut som följande:

Ordförande:
Bengt Storbacka

Vice ordförande:
John Omoomian

Kassör:

Linda Persson

Sekreterare:

Arnold Bengtsson

Kristine Andersson, Frövi
Kent Wanberg, Storå
Moa Fohlin, Lindesberg
Lennart Olsson, Fellingsbro
Nafih Mawlod, Lindesberg
——————————————————————————–
Ersättare:
Elin Axelsson, Lindesberg
Zaki Habib, Lindesberg
Victoria Isufi, Lindesberg
Daniel Andersson, Frövi
Ulla Lundkvist, Guldsmedshyttan
Viktoria Johansson, Lindesberg

Adjungerad:
Irja Gustavsson, Lindesberg
Linda Svahn, Lindesberg

Uppdatering: 2015.04.23


Socialdemokraternas utbildningsdag för de förtroendevalda 🙂

Äntligen var det dags ! Söndagen den 1:a mars deltog de socialdemokratiska förtroendevalda i Lindesbergs kommun i en cirkelutbildning. Kännetecknen för denna dag var engagemang, delaktighet och intresse. Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson tillsammans med Linda Svahn, Barn-och utbildningsnämndens ordförande höll i den kursen som hade olika delar som t ex olika politiska intresseområden, Etik och moral m.m. “Det är viktigt att vi tänker på hur medborgarna upplever oss och hur vi vill bli upplevda”, sade kommunalråd, Irja Gustavsson. “Det är mycket viktigt att vi har ett bra och välfungerande samarbete med våra politiska samarbetspartners i Centerpartiet” var också bland de punkterna hon hade att påpekade under kursen.

Utb dag

Den blivande ordföranden i kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 🙂

Irja

I onsdags, den 12 november beslutade medlemmarna i Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun enhälligt att nominera Irja Gustavsson (s) till KSO inför kommunfullmäktiges beslut den 18 nov. Vi gratulerar vår fantastiska Irja till nomineringen och önskar henne LYCKA TILL med det kommande uppdraget.

uppdaterad: 2014.11.15


Val av ombud till partikongress 2015

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress hålls fredag 29 maj – söndag 31 maj 2015, på Aros Congress Center i Västerås.

Temat på kongressen är framtidens jobb och framtidens folkrörelse.

Valkretsindelning med ombudsfördelning:
Valkretsarna med ombudsfördelning är:
Valkrets 1 södra: Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund = 3 ombud
Valkrets 2 norra: Nora, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg = 3 ombud
Valkrets 3 västra: Karlskoga, Degerfors, Lekeberg = 2 ombud
Valkrets 4: Örebro = 5 ombud

Tidsplan:

14-30 nov Nomineringstid ombud partikongress Örebro läns PD
Arbetarekommunerna väljer hur dom tar in nomineringar. Alla medlemmar har enligt stadgarna rätt att nominera ombud. Arbetarekommunen ansvarar för att informera medlemmarna om att det är dags att nominera till partikongressen.

1 dec Sista dag för ak att skicka in ombudsnomineringar med namn, ort samt mailadress till yvonne.nordstrom@socialdemokraterna.se

2-7 dec Nominerade ombud får via mail en länk från partidistriktet för att fylla i de uppgifter som presenteras i ombudsvalskatalogen.
OBS! ombuden ansvarar för att fylla i länken som kommer med mailen. Om länken inte är ifylld senast 7 dec presenteras det ombudet inte med ngn bild eller beskrivande text i katalogen, utan enbart med namn, ålder och ort.

19 dec Ak får ombudsvalskatalogerna och valsedlar från partidistriktet.

12 jan Arbetarekommunerna gör utskick om ombudsval till samtliga medlemmar.

16-30 jan Ombudsval genomförs i Örebro län

15 feb Sista dag för rösträkning ombudsval

6 mars ombudsfullmakter PS tillhanda

OBS! 30 januari är sista dag att skicka motioner till partikongressen


Ordförandes meddelande ang samarbete med C:

Hej !

Vi har påbörjat samtal med Centerpartiet för att skapa en stark kommunledning så att vi kan arbeta långsiktigt för: Jobb, Skolan och Välfärd.
Det tar lite tid men vi är hoppfulla.
Ordf Bengt Storbacka (s)

uppdaterat: 2014.10.03


Brev från ansvarig för hemsidan !

Hej !

På senaste AK-styrelsen hade vi en övrig fråga kring hemsidan.

Härmed skulle jag vilja ännu en gång meddela alla S-föreningar och enskilda medlemmar om att om ni har texter, filer, bilder av era aktiviteter osv så är ni mycket välkomna att skicka dem till: John.omoomian@lindesberg.se så att de ev. kan publiceras på hemsidan. Vi har varit tydliga med att hemsidan är hela Arbetarekommunens hemsida och därför är det optimalt om alla våra S-föreningar försöker komma med input för publicering.

Vår hemsida blir den som vi själva gör den till !

Med vänlig hälsning

John Omoomian (s)

Ansvarig för hemsidan


Brev från vår ordförande !

“Grattis till valvinsten!”


Så säger och skriver många. Vi har lyckats genomföra drygt 10 tusen samtal sedan i våras! Vi knackade på de ensligaste dörrar, delade ut material långt ut på grusvägar och avkrokar. Vi var på torget, utanför bolaget, vid den lokala affären. Vi syntes med reklam, filmer, affischer och valbyrå. Vi har gjort allt och hade en rolig valvaka i Frövi folkets hus.


Tack till alla er som gjorde ett sådant fantastiskt jobb – kolla gärna alla härliga bilder på vår facebooksida!

Visst ”vann” vi men samtidigt gick SD fram väldigt starkt vilket oroar mig och många andra. Jag tror att det framförallt grundar sig i ett missnöje med ökade klyftor, människor som är utförsäkrade och arbetslösa och en borgerlig politik som dragit isär samhället samtidigt som människor upplevt att välfärdsmodellen krackelerar. Men det är inte att Sverige tar emot människor på flykt som är problemet, som det påstås av SD. Det är enkelt att skylla på en ”yttre fiende”. Men det är att förenkla.

Om alla kommuner i Sverige hjälptes åt skulle det bara handla om några tiotal som kommer till vår kommun årligen. Och om vi inte haft en borglig regering som halverade vuxenutbildningen och sänkte skatterna med nästan 140 miljarder hade vi haft ett annat läge. Då hade vi kunnat utbilda många fler till den efterfrågan på arbetskraft som finns. Och vi kan sköta asylmottagandet på ett värdigt sätt, inte som nu.

Rösterna på SD är ett missnöje som vi tagit på allvar länge genom att vi ihop med andra kommuner verkat för ett mer solidariskt och värdigt mottagande av flyktingar och asylsökande. Vi har också verkat för arbete åt alla men där behöver vi stödet från en regering ledd av Socialdemokraterna. Det får vi nu men det blir en tuff uppgift.

Väljarna i Lindesberg har ändå gett ett tydligt budskap. Vi har fått uppdraget att bilda ett handlingskraftigt styre för kommunens och medborgarnas bästa. Det är med ödmjukhet vi antar utmaningen. Du som enskild medlem är mycket viktig för att vi ska lyckas.

Vi är vid den senaste räkningen jag såg större än allianspartierna och mp tillsammans. De når 17 mandat och vi 18. Dessutom har vi vänstern som har två mandat. Vi ska verka för att leda kommunen på bästa sätt och därför är vi beredda att hitta breda lösningar. Målet är att genomdriva vår politik.
Kom på medlemsmötet nu på onsdag 17 september kl 18 i vår partilokal. Då börjar resan mot en framtidsinriktad mandatperiod för Lindesbergs kommun.
Välkommen!
Bengt Storbacka, orförande

uppdaterat: 2014.09.16


Ett stort Tack till ALLA ER som valarbetade hårt !

Nu när jag skriver den här texten så är det ca. 24 timmar kvar tills vallokalerna stänger. Imorgon vid den här tiden vet vi hur det har gått och vilket vägval svenska folket har valt. Oavsett hur det går imorgon så är en sak klar ! ATT VI HADE VÄLDIGT KUL TILLSAMMANS ! Sedan EU-valarbetet och fram till nu har vi skrattat tillsamma ! Vi har gråtit tillsammans ! Vi har stöttat och peppat varandra ! Och just detta att vi har tillsammans med varandra haft en gemensam grund har gett oss kraft. En grund som har rötterna i solidaritet, jämlikhet och rättvisa. En övertygelse ! En övertygelse som bestyrks mer än någonsin nu när vi har ett Sverige som efter 8 års alliansstyre blivit ett sämre och kallare Sverige !

Nu när vi är nästan vid slutskedet av valarbetet så känns det naturligtvis skönt att återgå till våra familjer på riktigt igen ! Att tillbringa så mycket tid med våra nära och kära igen. Men låt mig här och nu säga att jag känner någon form av vemod i alla fall ! Jag kommer att sakna vårt engagemang ! Vår sammanhållning ! Vår kraft ! Vår kamp för ett bättre Sverige ! Vår kamp mot vidriga rasismen !

Och ett stort tack till våra familjer, våra nära och kära. Utan deras stöd skulle detta inte gå 🙂

Sist men inte minst, ett stort tack till våra valledare Irja Gustavsson och Bengt Storbacka som ledde oss i detta fantastiska arbete !

STORT TACK !

John Omoomian (s)  


Ett fantastiskt valarbete över hela kommunen

Under den här valrörelsen har vi socialdemokraterna i Lindesbergs kommun ännu en gång visat vilket gäng vi är. En folkrörelse med rötterna i solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Nu är det bara 3 dagar kvar tills valdagen är här. Rekordmånga har förtidsröstat och den känsla som vi får under valarbetet över hela Lindesbergs kommun är en bra känsla. De tre dagarna som är kvar ska vi naturligtvis vara extra glada, peppade och förhoppningsfulla inför ett eventuellt regimskifte.

Här nedan ser ni många bilder från valarbetet från olika orter i fantastiska Lindesbergs kommun. Från Norr till söder och från väst till öster.

Brodalen

Valarbete, Brodalen, Lindesberg

Vedevåg

Valarbete, Vedevåg

Frövi

Valarbete, Resecentrum, Frövi

Resecentrum_Linde

Valarbete, Resecentrum, Lindesberg

SSU

Valarbete, Lindeskolan, SSU

Frövi

Valarbete, Frövi

G-hyttan

Valarbete, Guldsmedshyttan

Hagaberg

Valarbete, Hagaberg, Lindesberg

Ramsberg

Valarbete, Ramsberg

Familjefesten

Familjefesten, Lindesberg

Familjefest

Familjefest, Lindesberg

Familjefest

Familjfest, Lindesberg

Fellingsbro

Valarbete, Fellingsbro


Valarbetet i full fång i hela Lindesbergs kommun

Nu är det knappt två veckor kvar till det avgörande valet då vi väljer vilket Sverige vi vill ha. Valarbetet i Lindesbergs kommun är i full gång med olika aktiviteter. Här nedan ser ni några bilder från olika aktiviteter. Glöm inte att DU BEHÖVS !

val_2

Valarbete i Storå, 26/8-14

val_1

Valarbete i Stråssa, 25/8-14

flugparken

Flugparken i Lindesberg, 23/8-14

Kumla

Valupptakt i Kumla 16/8-14


Valarbete i Guldsmedshyttan, 20/5-14

G-hyttan

 Ikväll var det dags för valarbete i Guldsmedshyttan. 5 taggade sossar valarbetade där. Vi knackade dörr och återigen mötte vi glada, trevliga och taggade personer som tog emot informationen om EU valet med glatt leende på läpparna. Vädret hjälpte till naturligtvis eftersom solen var på toppform. Kvällens 5-poängare var dock den stora viljan hos en av medborgarna Arnold Bengtsson pratade med. När Arnold plingade på dörren så öppnades badrummets fönsterlucka efter ett tag och damen som hade snabbt satt på sig sin badrock tog emot valmaterialet och till och med hade ett kort och bra samtal med Arnold genom luckan !! Man kan minst sagt säga att viljan att öppna och ta emot material var enorm hos den väljaren. Helt fantastiskt !

Från vänster till höger: Bengt Storbacka, John Omoomian, Hans Olog Hake, Margareta Ahlm och Arnold Bengtsson.

Uppdaterat: 2014.05.20


Valarbete i fantastiska FRÖVI igen ! , 19/5-14

Frövi 2

På måndag den 19 maj var det dags igen att valarbeta i Frövi. Det blev en jättebra dag då relativt många deltog. Vi var tillräckligt många att vi knappt fick plats i den s.k wefie:n. 12 socialdemokrater valarbetade och arbetet ledde till 217 samtal med väljare. Stämningen i FRÖVI var under denna varma kväll förvånansvärt positiv. Många som hade förtidsröstat och dessutom hade röstat rätt enligt dem själva 🙂 Vad nu detta innebär 🙂 Riktigt kul.

Dessutom värvade Irja Gustavsson en ny medlem under kvällen, vilket var riktigt roligt.

Från vänster till höger: Irja Gustavsson, Mona Westerlund, Anders Ceder, Arnold Bengtsson, Daniel Andersson, Victoria Isufi, John Omoomian, Peder Christenssen, Bengt Storbacka, Margareta Ahlm. Längst fram: Linda Svahn och Pia Sternheden.

Uppdaterat: 2014.05.19


Valarbete i LINDESBERG, 17/5-14

Linde 1

På lördagen den 17 maj var det dags igen för Lindesbergarna att vara ute och valarbeta. Torgmötet den 17 maj var minst sagt en succé. Aktiviteten ledde till 250 samtal med väljare och två nya medlemmar. Ender en underbar sol var 6 socialdemokrater solglada över alla dessa trevliga samtal och naturligtvis ytterligare två nya medlemmar i Lindesbergs arbetarekommun.

Från vänster till höger: John Omoomian, Linda Svahn, Arnold Bengtsson, Irja Gustavsson, Hans Olof Hake och Victoria Isufi.

Uppdaterat: 2014.05.19


Valarbete i FRÖVI, 15/5-14

Frövi 1

Ett glatt gäng socialdemokrater valarbetade i Frövi den 15 maj och träffade väldigt trevliga människor. Valarbete i FRÖVI då ledde till 100 samtal och hela området Mariedal besöktes av oss. Från vänster till höger: Irja Gustavsson, John Omoomian, Anders Ceder, Kristin Andersson, Nafih Mawlod, Karin Lindberg, Daniel Andersson

 

 

Uppdaterat: 2014.05.19


Valarbete i Lindesberg på Vårmönstring, EN SUCCÉ !

Socialdemokraterna i Lindesberg hade ca. 600 samtal med medborgarna den 10 maj 2014 då vi hade Vårmönstring/Cruisingen.

Som förstärkning hade vi riksdagsledamöterna Lennart Axelsson (s) och Matilda Ernkrans (s) som var här och hjälpte till. Som vanligt var det väldigt kul och givande att valarbeta och känna den positiva energin. Nu har valarbetet inför EU-valet kommit igång på riktigt och då BEHÖVS DU !

Här kommer några bilder från gårdagens valarbete.

Vårmönstring 1

Från vänster: Zaki Habib, Carina Östrand, Lennart Axelsson, John Omoomian, Anders Ceder, Bengt Storbacka

Vårmönstring 2

Ernkrans 1

Zaki Habib, John Omoomian, Matilda Ernkrans

Uppdaterat: 2014-05.11


1:a maj-firandet i Lindesberg

Socialdemokraterna i Lindesberg firade 1:a maj med den traditionella demonstrationen och tal.

Nytt var samlingsplatsen då S i Lindesberg hade bestämt sig för att samlas på Flugparken istället för Nortullstorget.

Talarna var Jonas Karlsson, Ordförande för socialdemokraterna i Örebro län samt Moa Fohlin, SSU ordföranden i Lindesberg.

103 personer gick med på tåget medan ca 30 valde att gå bredvid och 144 lyssnade på Jonas och Moa. Det som var anmärkningsvärt var att väldigt många demonstranter var unga och vi var fler än förra året.

Arbetarekommunen bjöd på kaffe och grillad korv och hamburgare.

Vi tackar härmed alla som deltog och visade vilken väg de vill att Sverige ska välja.

1:a maj 1

Uppdaterat: 2014.05.07


SSU-lokal är nu invigd i Lindesberg !

SSU

Bildkälla: Nerikes Allehanda

Torsdagen den 10 april 2014 var det äntligen dags. Efter idogt arbete av SSU-medlemmarna i Lindesberg som innebar storstäda, måla, möblera m.m blev det klart !

I torsdags invigde SSU sin fina lokal på Kungsgatan i Lindesberg. En lokal som kommer att fungera som en mötesplats för medlemmar men även en lokal som SSU kan ha sina öppna möten och träffar i, erbjuda seminariekvällar, informationsmöten m.m.

Rickard, Sara, Lisa, Robert, Victoria och Moa var några av SSU:arna som tog emot folk i torsdags.

SSU har hittills värvat 26 medlemmar vilket är helt fantastiskt. SSU i Lindesberg har verkligen vaknat till liv efter några års tystnad.

Tidigare har inte SSU haft en egen lokal men nu har de en egen lokal vilket är en viktig förutsättning för att kunna driva en bra organisation.

Vi önskar Lindesbergs SSU all lycka till i det fortsatta arbetet.

Uppdaterat 2014.04.13


Valarbete i Frövi och centrala Lindesberg 12/4-12

Riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (s) gästade Frövi idag och valarbetade tillsammans med några representanter från Frövis S-förening. Daniel Andersson (s), Frövi S-föreningens nye ordförande visade sin värvningsglada sida.

Frövi 1

Daniel Andersson (s) mitt i sin värvningsprocess !

Valarbete1

Från vänster till höger, bakre raden: Jan Sahlin, John Omoomian, Arnold Bengtsson.

Från vänster till höger, främre raden: Zaki Habib, Victoria Johansson, Lisa Heinemann

Ett laddat, glatt och energiskt gäng som bestod av Lisa Heinemann, Victoria Johansson, Zaki Habib, Arnold Bengtsson, John Omoomian, Mona Weterlund, Nafih Mawlod, Pia Sternheden, Jan Sahlin och Dan Waltersson valarbetade i centrala Lindesberg idag. Anledningen till att bilden är suddig är inte regn eller dimma utan det är bara John Omoomian som inte visste att hans mobilkamera täcktes av ett plastskydd.

Bilden nedan togs efter att han upptäckte det ovanstående. Dagens valarbete ledde till väldigt många bra samtal och ytterliga 5 nya medlemmar i Lindesbergs kommun, och detta är bara början 🙂

De andra orter som hade valarbete samtidigt som centrala Linde var Frövi, Fellingsbro och Guldsmedshyttan.

valarbete 2

Uppdaterat: 2014.04.12


Förtroenderådet i Karlskoga

Den 5 april 2014, var det dags för att förtroenderådet skulle samlas i Karlskoga för att bland annat fastställa det länspolitiska programmet, behandla de inkomna motioner och välja några kandidater till regionrådsposter.

Pilblad

Men först var det våra alldeles egna talanger från Hillstreet, Lindesberg som inledde hela konferensen med sina underbara låtar: Arbetets söner, Röda fanan, Vi bygger landet och Internationalen i Rock & Rapp.

Bandet L3 som bestod av Christer Pilblad, Rikhard Nilsén, Oscar Karlsson och Jashua Pinto lyfte taket på Karlskogas Folkets hus på ett väldigt professionellt sätt. Fantastiskt.

Vi passar på och tackar härmed L3 för det fantastiska uppträdandet.  

Förtroenderådet har nu i enighet utsett våra kandidater till ordföranden i den nya regionens tyngsta nämnder och styrelser.

fem regionråd

Från vänster Torgny Larsson, kandidat till Regionfullmäktiges ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, kandidat till Regionsstyrelsens ordförande, Irene Lejegren, kandidat till ordförande i nämnden för regional tillväxt, Jenny Steen, kandidat till ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning och våran egen Anders Ceder, kandidat till ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

De övriga nomineringarna återremitterade förtroenderådet till novembers möte.

Gästen var ingen mindre än Mikael Damberg (s) riksdagsledamot, som på ett väldigt tydligt och analyserande sätt förklarade varför vi har fokus på Jobb, Skola och Välfärd och är i ett stort behov av att byta regering.

Micke Damberg

Mikael Damberg (S)

Uppdaterat: 2014.04.06


Valarbete i Vedevåg

Socialdemokraterna i Lindesberg valarbetade den 25-och 26 mars i Vedevåg. Många samtal med medborgare blev det då man hade dörr-knackningsaktivitet i orten. Mot (s)eger vi vandrar.

Vedevåg 1

Här syns Bengt Storbacka, Irja Gustavsson och Anders Ceder tillsammans med våra fantastiska SSU:are Robert Andersson och Victoria Johansson i Vedevåg.

Vedevåg 2

Här syns Linda Svahn, Zaki Habib, Arnold Bengtsson och Irja Gustavsson tillsammans med SSU ordföranden Moa Fohlin och Lisa Heineman också från SSU-Lindesberg.

Uppdaterat: 2014.03.28


Fellingsbro S-föreningens årsmöte

Fellingsbro

Fellingsbro S-föreningen hade sitt Årsmöte ikväll då bland annat styrelsen valdes. Till ordförande omvalde medlemmarna Lennart Olsson. Ett möte med taggade och härliga medlemmar som laddar inför valseger i EU-valet i maj och kommun, region, och riksdagsvalet i september.

Uppdaterat: 2014.03.25


Pressmeddelande från styrelsen:

JOBB, SKOLA VÄLFÄRD


Socialdemokraterna – Framtidspartiet i Lindesberg, har fastslagit fullmäktigelistan på årsmötet 19 mars. Vi varvar kvinnor och män, olika delar i kommunen, olika kompetenser, bakgrund och ålder. 25 procent av de 20 första är under 35 år vilket vi är stolta över. ”Damerna först” markerar jämställdhetsarbetet. Olika bostadsorter, kompetenser och bakgrund är representerat och markerar mångfald. Listan varvar erfarenhet och förnyelse vilket gör att vi med tillförsikt tar oss an valrörelsen för att utveckla Jobb, Skola och Välfärd. Vi är ett starkt team av företrädare som söker medborgarnas förtroende i valet 14 september.


1. Irja Gustavsson
2. Anders Ceder
3. Linda Svahn
4. Bengt Storbacka
5. Linda Andersson
6. Daniel Andersson
7. Moa Fohlin
8. Zaki Habib
9. Kristine Andersson
10. John Omoomian
11. Victoria Johansson
12. Lennart Olsson
13. Margareta Ahlm
14. Jonas Bernström
15. Farhia Ahmed Sheik
16. Arnold Bengtsson
17. Maria Eriksson
18. Nafih Mawlod
19. Annamaria Ericsson
20. Joacim Hermansson
21. Ulla Lundkvist
22. Hans Olov Hake
23. Mona Westerlund
24. Andreas Jonsson
25. Birgitta Asp-Ericsson
26. Bo Stenberg
27. Gunilla Carlsson
28. Peder Christensen
29. Sara Hänninen
30. Hans Boström
31. Pia Sternheden
32. Christer Pihlblad
33. Marie Olsson
34. Kent Wanberg
35. Anna Högberg
36. Göran Karlsson
37. Pia Gröndahl
38. Jerry Elvin
39. Ulrika Nilsson
40. Kjell Nilsson
41. Anna-Maria Nilsson
42. Gunnar Landén
43. Kajsa Karlsson
44. Richard Leppänen
45. Catharina Magnusson-Bossom
46. Lars O Törnkvist
47. Maria Lagerman
48. Dan Valtersson
49. Renate Hermansson

/Styrelse för Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun:
Bengt Storbacka, ordförande
John Omoomian, vice ordförande
Pia Sternheden, kassör
Linda Svahn
Moa Fohlin
Lennart Olsson
Zaki Habib
Kristine Andersson
Rickard Leppänen

 

Uppdaterat: 2014.03.21


Socialdemokraternas årsmöte 2014

Ikväll hade vi årsmöte där vi i en fullspäckad lokal vid namn “Smedjan” i  masugnen i Lindesberg valde, bland annat, Arbetarekommunens styrelse och fastställde kommunfullmäktiges lista inför valet 2014.

Bengt Storbacka valdes om till Ordförande på 2 år och John Omoomian omvaldes som vice ordförande på 2 år. Pia Sternheden valdes till ny kassör och Linda Svahn, Moa Fohlin och Lennart Olsson var årsmötets val till ordinarie ledamöter. De ordinarie ledamöter som har ett år kvar i styrelsen är Kristine Andersson, Zaki Habib och Rickard Leppänen.

årsmöte

Uppdaterat: 2014.03.19


Hur firades den internationella kvinnodagen i Lindesbergs kommun ?

Över 900 röda rosor delades ut i Lindesbergs kommun idag mellan 10:00 och 12:00. Här nedan ser ni några bilder från aktiviteten i centrala Lindesberg.


Hakeozaki

Hans-Olof Hake och Zaki Habib var två av de fem män som delade ut röda rosor i centrala Lindesberg. Här syns de med två utav våra invånare.

jagodem

 

De var inte bara kvinnor som fick röda rosor idag. Även män fick röda rosor. Här syns John Omoomian som delar ut rosor till både kvinnor och män !

 

Kl. 12:00 började servering av vegetarisk soppa på ABF. Love och Evelina från Lindeskolan bjöd på fantastisk musik.

 

loveeve

 

Därefter en föreläsning av forskaren Helena Nilsson, som pratade om att man måste våga ta plats och engagera sig för att kunna påverka.

 

helena

Helena Nilsson

 

Kl. 13:30 kom riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (S) till oss och avrundade dagen på ett fantastiskt sätt genom att föreläsa om vikten av att delta och rösta den 25 maj då vi har ett väldigt viktigt val framför oss, dvs EU-valet.

Vi tackar alla som kom och deltog.

 

evalena

  Eva-Lena Jansson (S), Riksdagsledamot

 

Vi tackar även arrangörerna dvs Arbetarekommunen i Lindesberg, ABF, LO och Kommunal. Sist men absolut inte minst så tackar vi Evelina och Love för deras känslofyllda uppträdande.

 

Uppdaterat: 2014.03.08


2014.02.20

Moa

Moa Fohlin , SSU ordförande, Lindesberg

Rosen

Moa Fohlin, SSU ordförande i Lindesberg uttalar sig om Borgs olyckliga studentförslag

Anders Borg gick idag ut med ett pressmeddelande där han presenterade flera nya ekonomiska reformer. Ett av förslagen var att sänka studiemedlet till studenter med 300 kr och samtidigt höja taket för studielån med 1000 kr. Summan av detta blir att Sveriges studenter kommer att få 700 kr mer i inkomst varje månad. Men precis som citatet “ingenting i livet kommer gratis” lyder, så kommer detta innebära mindre i bidrag och större skulder. Något som i slutändan betyder mindre pengar i plånboken för de redan utsatta studenterna.

Det är tydligt i dagens samhälle att studenter ofta har svårt att få sin vardag att fungera ekonomiskt. Precis som med mycket annat finns det många underliggande orsaker till problemet men en tydlig faktor är de alltmer stigande priserna. Anders Borgs förslag på att göra åtstramningar för denna samhällsgrupp blir därför väldigt konstigt i mitt tycke.

Borg försöker förklara sitt förslag genom att nämna att han har underlättat för de studenter som jobbar, genom en höjning av belopptaket för inte så länge sedan. Man kan dock undra, med tanke på detta uttalande, hur många unga studerande idag har möjlighet att jobba vid sidan av sina studier om de läser på heltid ? Och om de vill, var ska man finna dessa jobbtillfällen till alla nuvarande studenter om inte ens en stor grupp av de som gått ut skolan har ett arbete att gå till ? Ska man verkligen som student i Sverige idag behöva arbeta vid sidan av för att klara av skolan ? Hela vitsen enligt mig med att läsa på heltid är just för att man ska kunna lägga ner all sin energi på studierna.

Den allra största frågan dock, som jag skulle vilja ställa till Anders Borg, i detta skede, är:

Hur ska studenter kunna skapa sig en framtid om de samtidigt behöver oroa sig för sin samtid ?

Moa Fohlin

SSU ordförande

Lindesberg

Örebro länRosen

Sänkt studiebidrag, en utbildningsfientlig politik

Anders Borg och regeringen lägger fram ett olyckligt förslag som innebär att studenter får 300kr mindre i studiebidrag samtidigt som de får möjlighet till att låna 1000kr mer. “Detta är ett slag i ansiktet”, skriver S-studenter i ett uttalande idag. Det tycker vi Socialdemokraterna i Lindesberg också. Regeringen visar sin osolidariska och olyckliga ansikte nu och vi tycker att Sverige behöver absolut en ny socialdemokratisk regering.

Uppdaterat: 2014.02.20rosen

Passa på !

Den 18 mars kl. 18:00 har vi en Dörrknackar-utbildning

Vi ska vara framgångsrika i mötet med väljarna, och därför är den här utbildningen viktig 🙂
Anmäl ditt intresse att delta i utbildningen till:
orginom@telia.com

Datum: 18 mars
Tid: 18:00
Plats: Partilokalen, Kungsgatan 42, Lindesberg

Uppdaterat: 2014.02.17


Arbetarekultur i hög nivå !

arnoldthomas1

Klockan närmade sig 12:00 tidigare idag (lördagen 1 februari) och så fanns det bara tre-fyra personer i partilokalen. Det var lite pirrigt. Kommer det lite folk ? Kommer det inga flera ? Och rätt som det var kom en efter en, och precis vid tolvtiden så fanns det inga lediga platser i partilokalen. Så pass fullt så att några personer som ville delta, tittade in och insåg att en och annan står till och med.

Arnoldthomas2

För den fantastiska kombinationen, dvs poeten Arnold Bengtsson och musikern/konstnären Thomas Lundkvist, hittar man inget annat ord än perfekt.

Arnold Bengtsson läste några av sina dikter som handlade bland annat om skillnaden mellan “det verkliga och det som verkar vara” medan Thomas Lundkvist kompletterade känslan med sina olika instrument.

Arnold och Thomas påminde oss alla om vad socialismen och solidaritet står för. Detta gjorde de med sina kulturella och konstnärliga talanger.

För Er som inte kunde delta finns det två andra chanser. Kl. 16:00 idag (lördagen 1 feb) samt kl. 13:00 imorgon (2 feb).

Missa inte det 🙂 

Uppdaterat: 2014.02.01, kl. 14:00


Socialdemokraterna är ett fattigare parti sedan i söndags !

Axel

I söndags kom den tråkiga nyheten om bortgången utav en av Socialdemokraternas mest kända ideologer, Axel Gisslén.

Våra tankar går till hans anhöriga.

Vi kommer att sakna Dig Axel !

uppdaterat: 2014.01.29


Socialdemokratisk politik:

Lyssna in, överväg, implementera !

En av punkterna i vårt partiprogram 2010 var att vi skulle på olika sätt utveckla spontanidrottsplatsen på bostadsområdet Hagaberg som ligger i centrala Lindesberg. Ett förslag som Lindesbergs S-förening utifrån medborgarsamtal och samtal med Björkhagaskolan hade var Bike Cross-bana. Nu är arbetet i gång och grushögen är på plats.

(S) i Lindesbergs kommun fortsätter leverera !

GrushögHagaberg

Första steget utav bike-cross-bana i Hagaberg. Bra jobbat (S)-styrda Libo(s)tyrelse 🙂

Uppdaterat: 2014.01.25


rödflaggasapflagga

Mobilisering tillsammans med SSU inför valvinsten i september !

akssu1

Onsdagen den 22 januari hade arbetarekommunen och SSU i Lindesberg en mysig pizza-och biokväll.
Arbetarekommunens vice ordförande John Omoomian välkomnade alla och poängterade att den här kvällen är starten av ett nära samarbete med fantastiska SSU i samband med det spännande och roliga valarbetet som vi har framför oss. “Vårt land har inte längre råd med något högerstyre och det är viktigt att vi tillsammans ser till att ändra på detta.”, sade John.

akssu2

Även vår nyvalda ordförande i Barn-och utbildningsnämnden, Linda Svahn, var med. 

ssubio

Efter god mat och bra samtal gick vi vidare till folkets hus Bio och tittade på filmen – Hundraåringen – Ett skönt slut på kvällen.

Vi tackar de fantastiska SSU-ungdomarna och våra AK-medlemmar för en givande kväll. Tillsammans är vi starka. Upp till kamp !

Uppdaterat: 2014.01.23 


S.flagga

Jobb, Skola, Välfärd

Sverige behöver en ny regering i september!


Alliansen vill säkert väl men det pekar åt fel håll. Vi behöver tillväxt och jobb. Alla barn ska få en bra start i livet med bra kunskaper. Vi behöver öka kvaliteten i vård och omsorg.
Istället har arbetslösheten stigit, skolresultaten försämrats och välfärdspengar har blivit vinster för riskkapitalbolag. Vi behöver solidariska lösningar – inte fler jobbskatteavdrag, privatisering och höjda egenavgifter!

I Lindesberg har vi, trots motstånd från allianspartierna, tagit fram ett förslag på tillväxtkassa för att stödja företagande. Och här är fler exempel på vad vi gör:

– Alla ungdomar mellan 16 -18 år får feriejobb
– Vi har sänkt försörjningsstödet med 2,1 miljoner
– Vi satsar nu ytterligare 10 miljoner på arbete
– Näringslivsfrågorna har kommit i fokus
– Vi har startat en digitalbiograf
– Vi har påbörjat byggandet av säkra cykelvägar
– Ökad turtäthet i kollektivtrafiken
– Laddstolpar för el-bilar
– Förstärkt satsning på skolans lägre åldrar
– Föreningsbidragen har bibehållits och stärkts
– Vi erbjuder nattis
– Vi är på rätt väg – men brottas med länsstyrelsen om bostadsbyggande

  • EU-parlamentsval 25 maj.
  • Val till riksdag, landsting och kommun 14 september.
  •  Vi är 100 000 medlemmar i alla Sveriges kommuner som brinner för rättvisa.

SosenVälkommen som medlem i Socialdemokraterna – Du gör skillnad!
Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun/ordf Bengt Storbacka

070-2762061.

Klicka på länken – Bli medlem – här ovan så får du all info om hur du gör 🙂

Uppdaterat: 2014.01.23


(S)-yra i Lindesberg !

Det råder just nu en S-yra i Lindesbergs kommun som vi inte upplevt på länge !

Detta är utifrån de medlemsvärvningarna vi har gjort under förra veckan. Något som fortsätter. Helt fantastiskt 🙂

Vi har t.o.m haft svårt med att hinna registrera alla nya S-medlemmar i tid pga det stora “trycket”.

Detta är helt fantastiskt men samtidigt förståeligt med tanke på vart vårt vackra, solidariska Sverige är på väg.

Fler och fler inser att man inte kan ha ett samhälle som inte bygger på kollektivt ansvar. Fler och fler inser att ett egoistiskt samhälle inte är ett hållbart sådant. Det är mycket glädjande att uppleva Lindesbergs S-yra.

Ta steget DU också. Bli medlem. Tillsammans kan vi avgöra vilket samhälle vi vill ha efter den 14 september 2014.

Uppdaterat: 2014.01.22


Arbetarekultur under Vinterspårshelgen 🙂

ArnoldoThomas

Thomas Lundkvist, Arnold Bengtsson

Under Vinterspårshelgen 1-och 2 februari 2014 kommer två av våra eminenta kulturpersoner att ha framträdanden inne i vår partilokan, Kungsgatan 42, Lindesberg. Arnold Bengtsson och Thomas Lundkvist kommer att bjuda på sågspånspoesi med lämplig musik och bildutställning. De kommer att vara på lokalen mellan 11:00 och 17:00 båda dagarna. 

Tiderna för framträdanden är:

Lördag: kl. 12:00 och kl. 16:00

Söndag: Kl. 13:00

Kaffe kommer att serveras 🙂

Missa inte det !

Klicka på den nedanstående länken för mer info:

http://www.lindesberg.se/10/kultur–fritid/kultur/vinterspar.html

Uppdaterat: 2014.01.19


 

Supervalet !

Hej!

Efter ett relativt långt uppehåll, som berott på tekniska fel och lite annat, uppdaterar vi hemsidan igen.
Idag är det ca 8 månader kvar till supervalet. Ett val som kommer att avgöra vilken väg svenska folket väljer. Ett val som vi naturligtvis hoppas leder till en S-regering.
Vi kommer under de här månaderna som är kvar att göra allt som finns i vår makt i form av valarbete och annat för att komma fram till ett regimskifte den 14 september 2014. För att kunna genomföra detta behöver vi alla medlemmars och sympatisörers hjälp. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kommer vi att lyckas.
Vi ser fram emot ett fortsatt fantastiskt valarbete tillsammans.
Alliansen ville säkert väl men det gick som det gick under de här två mandatperioderna.
Nu ska vi vinna och ändra på det 🙂

Uppdaterat: 2014.01.15


Utveckla centrum i Lindesberg!

Tisdag den 1 oktober hade Lindesbergs Arbetarekommun bjudit in ett flertal intressenter för att diskutera utvecklingen av Lindesbergs centrum. I panelen fanns Ebba som är elev på Stadsskogsskolan, Per Eriksson från ICA, Anna Unosson från Upplev Lindesberg, Mikael Nilsen från Team Sportia, Stefan Andersson från Skateboardföreningen, Roger Sixtensson från LIBO, Sören Rydén från PRO, Per Egeryd från Egeryds och Anders Ceder socialdemokratiskt kommunalråd.
Per Eriksson talade om vikten av parkeringsplatser. I en stad av Lindesbergs storlek vill man ha nära mellan bilen och där man handlar. Han fick med sig mötet på att det vore inte så dumt med parkeringsskivor. Det ska vara gratis att parkera i Lindesberg, men parkeringsplatserna får inte vara ockuperade hur länge som helst.
Ebba påpekade vikten av att det finns platser att hänga på för ungdomar. Gärna i centrum
Anders Ceder berättade om planerna landstinget har att flytta vårdcentralen, och att det pågår diskussioner med kommunen om att hitta en mer central plats. Då skulle det också vara möjligt att bygga bostäder där vårdcentralen nu ligger. Det kan ske inom två till tre år.
Anna Unosson påpekade vikten av att utnyttja sjön och att man måste lösa frågan om boenden och parkeringar på både kort och lång sikt. Fler evenemang, citynära camping, central badplats är saker som bidrar till utveckling av centrum
Mikael Nilsen höll med Anna om det hon hade tagit upp.
Stefan Andersson talade om ”utomhusfritidsgårdar”, centralt placerade betongparker för skateboard. Han påpekade att det är också viktigt med kollektivtrafik hit till Lindesberg om vi ska locka besökare utifrån. Som det är nu kommer man inte gärna hit till olika arrangemang på grund av att det inte finns någon kollektivtrafik som går härifrån efter kl. 21.
Roger Sixtensson informerade om att det finns långa bostadsköer och att det finns flera planer framtagna på byggnationer ”mellan broarna”. Dock är det svår just nu att få igenom planerna. Därför har bygget vid Strandskolan stannat av och det är osäkert vad det till slut blir där. Mellan 200 och 250 boenden skulle behövas som det ser ut nu.
Sören Rydén efterlyste ett centrum som inte bara är öppet mellan kl. 10 och 18. Viktigt att det finns ställen som har öppet på kvällarna. Det är naturligtvis också viktigt att byggnationer kommer igång. Om man inte bygger i centrum blir det ingen affärsutveckling.
Per Egeryd saknade en långsiktig plan för centrala Lindesberg. Handelsområdet i en så liten stad kan inte vara för utsträckt. Spretigheten som det nu kan bli är inte bra. Vi måste också utnyttja sjön och planera boendet efter det. Lindesberg är f-n så mycket finare än Nora, påpekade han med eftertryck.
I diskussionen som följde påpekade flera att få till Lindesberg som en centralort värd namnet skulle hela kommunen tjäna på. Det är också viktigt att alla börjar prata positivt om Lindesberg. I konflikten mellan att en del tycket att inget händer medan andra påvisar at det görs väldigt många saker föreslog Per Eriksson att man borde ha en stor tavla vid t.ex. Systembolaget där alla arrangemang listades upp.
Det talades också om att ett sätt att förtäta staden är att bygga på höjden, utan att man därför behöver bygga bort utsikt. Ett problem som verkar finnas är att alla pratar om vikten av att det byggs men ”inte där jag bor”.


Lindemarken 20 september

Det är kanske ingen självklarhet att intresset för politik är på topp när det är marknad i stan. Trots det är det något av en tradition att vi har ett marknadsstånd vid vår partilokal när det är Lindemarken. Och visst pratas det en hel del politik medan lottförsäljningen pågår. Riksdagsledamoten Lennart Axelsson och landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson medverkade också. Det har nästan blivit tradition att det ska vara så. Troligen hade vi det bästa kulturinslaget denna marknadsdag. Tomas Lundkvist hade med sig några av sina instrument och väckte besökarnas intresse med fin musik. Lennart Axelsson visade att han även är en folkdansare då det blev några danssteg till Tomas sprittande toner.


Gå till valloftet.se och ge ditt vallöfte

Ge oss ditt vallöfte på valloftet.se
Och vi lovar dig en kyrka öppen för alla.

Socialdemokraterna har alltid kämpat för att Svenska kyrkan ska vara en öppen och modern folkkyrka. Och hittills har vi lyckats. Från beslutet om kvinnors rätt att bli präst 1958 – till jublet i kyrkomötet 2009, när vi fick igenom rätten för alla att gifta sig i kyrkan.

Men det finns de som försöker vrida klockan tillbaka! Som vill riva upp det historiska beslutet om äktenskap för alla. Som vill ge de kvarvarande kvinnoprästmotståndarna fritt spelrum i Svenska kyrkan. Som vill förbjuda kyrkans anställda att erbjuda en fristad för flyktingar.

Den 15 september är det kyrkoval. Ge oss din röst!

Förtidsröstning avslutades den 11 september så nu återstår endast röstning i vallokal söndag 15 sept. OBS har du tappat röstkortet går det bra att rösta med hjälp av legitimation. Men bara i din egen vallokal!

Se alla våra lokala kandidater på Kyrkovalet 2013


Kick off för hela länet.

Under lördag 7 september och söndag 8 september samlades styrelserna från länets Arbetarekommuner till planering. Totalt var över ett hundra personer med. Självklart var fokus på de kommande valrörelserna nästa år. Val till Europaparlamentet i maj, och val till kommuner, landsting och riksdag i september. Under lördagen var det först en gemensam genomgång av opinionsläge och vilka frågor som är prioriterade. Därefter ett antal seminarier om olika sätt för hur vi ska organisera arbetet. Under förmiddagen på söndag hade arbetarekomunerna överläggningar var för sig för att få in de nya kunskaperna i sina respektive planer för de kommande åren. En kort sammanfattning gjordes sedan vid en gemansam samling innan helgens arbeta var avslutat.

För vår del kommer vi att se resultat av planeringen redan nu på onsdag. Då är vårt nomineringsmöte där vi föreslår vilka från vår kommunen som ska finnas med på landstingslistan riksdagslistan.

Den 1 oktober har vi ett öppet möte på Lindesberg Arena. Mötet handlar om  centrumutveckling och representanter för näringsliv och kommunen deltar. Den 30 oktober har vi ett öppet möte i Frövi. Temat för det mötet är byggnationer.


Arbetarekommunens sommarfest i Vedevåg.

Det är sedan några år en tradition att Socialdemokratiska Arbetarekommunen håller sin sommarfest i Vedevåg. I och kring teatern närmare bestämt. Ett tjugotal medlemmar kom och tog del av utbudet. Irja Gustavsson introducerade det finska spelet Mölkky som med varierande framgång testades av medlemmarna. För de som ville förvissa sig om att man fortfarande har en skarp blick och säker hand kunde testa luftgevärsskytte. Efter en stund så började man samlas runt grillen för att fylla på med lite ny energi. Ordförande Bengt Storbacka gjorde sedan en snabb redovisning av den sammanställning som gjorts av de svar vi fick på frågor som ställdes under torgmötena i våras. Närmare 150 svar finns där man prioriterat mellan olika politikområden. Dessutom finns en mängd olika kommentarer. Kvällen avslutades med ett kulturprogram som Arnold Bengtsson och Thomas Lundkvist bjöd på. Ett stycke sågspånspoesi där arbetarrörelsen skildras från ett sågverksperspektiv. Arnolds text illustrerades musikaliskt av Thomas som spelade på olika instrument.

 


PLANERINGSHELG I KLOTEN

Lördag 25 maj och söndag 26 träffades styrelsen och nämndordföranden för en gemensam planering. I början av året presenterade vi en beroschyr där vi gick igenom vad som gjorts nu när halva mandatperioden passerat.  I helgen diskuterades vad som behöver göras under resten av mandatperioden, samt vad som kan bli viktigt att få med i programmet för nästa mandatperiod. Jobben, utbildning, bostadbyggande och centrumutveckling är fortfarande de mest prioriterade områdena.


PARTIKONGRESSEN I GÖTEBORG

7 april

En massa intressanta uppgifter från Örebro läns ombud hittar du på följande länk: https://kongress2013.wordpress.com/ Bl.a finns videoklipp med både John och Linda angående olika förslag de fått med sig kongressen på.

Linda och John

5 april

Våra glada och engagerade kongressombud i Göteborg, Linda Svahn och John Omoomian. Hårt arbete i olika temagrupper har lett till resultat, t.ex. att vi rustar för att gruvnäringen växer. Partidistriktets motion om arbetsmarknadspolitiska insatser genom lokal samverkan antogs också. Våra ombud har självklart också valt partiledare och partisekreterare, Stefan Löfven och Carin Jämtin. Det finns en stark förväntan om en ny regering 2014! Jobb och utbildning -r de avgörande frågorna.

Linda

4 april

Linda Svahn, ett av två ombud från Lindesbergs Arbetarekommun, intervjuades efter Stefan Löfvéns tal i TV4. “Jag gillade att han markerade att det inte finns vi och de, utan bara vi”, sa´ Linda.


LUGNT ÅRSMÖTE I ARBETAREKOMMUNEN

Onsdag 20 mars höll årsmöte i Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun. Ordförande Bengt Storbacka inledde mötet med en genomgång av det politiska läget i landet och kommunen.

Årsmötesförhandlingarna förflöt därefter i lugn ordning under ledning av årsmötesordförande Greger Nilsson. Tre nya ordinarie ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag. Dessa tre är Kristine Andersson från Frövi, Rickard Leppänen från Guldsmedshyttan och Zaki Habib från Lindesberg. Arnold Bengtsson valdes till kassör. Nio ledamöter till partidistriktets förtroendråd valdes samt tjugosex ledamöter till partidistriktets valkonferens som kommer att hållas i december.


Facklig-politisk samverkan till vilken nytta?

Panelen

Personerna på bilden Tobias Baudin, Ylva Thörn, Bengt Storbacka, Ann Katrin Eneblom. Stående Karin Sundin
Under temat ”Facklig Politisk samverkan – till vilken nytta?” samlades ett 40-tal personer i Örebro den 2 mars. Partidistriktet, Arbetarekommuner och olika LO-förbund i Örebro län var där.
LO´s andre vice ordförande Tobias Baudin talade om vikten av samverkan, att medlemmar på arbetsplatserna för diskussioner om hur politiken påverkar människors vardag. Partiet behöver LO för att se verkligheten för 1,5 miljoner medlemmar och LO behöver partiet för att kunna höja blicken och formulera framtidens politik.
Ylva Thörn, SAP- vice partisekreterare, började i berättelsen om sin uppväxt i Åtvidaberg och de ibland osynliga men högst påtagliga gränserna mellan arbetare och tjänstemän. Tjänstemännen hade ett yrke medan arbetarna var just arbetare. Idag har mycket förändrats men vi ser andra stora klyftor menade hon, inte minst en växande fattigdom till följd av att så många står utanför arbete idag. Ylva, med ett förflutet som Kommunals ordförande, såg nyttan med den facklig – politiska samverkan utifrån bilden av ett långvarigt äktenskap. Partiet och LO utvecklas tillsammans och förmår peka ut behoven och vad som måste göras men kanske relationen ibland behöver bli mer ”passionerad” menade hon. Därför är sådana här samtal mellan partiet och LO mycket viktigt.
Ann Katrin Eneblom är LO distriktet Örebro och Värmlands ordförande. Hon var dagens moderator och såg bl a behovet av att LO-medlemmarna i större utsträckning engagerar sig i partipolitiken. Mot slutet av dagen blev det paneldebatt med ovanstående personer samt Bengt Storbacka Lindesbergs Arbetarekommun under samtalsledning av Örebropolitikern Karin Sundin. Bengt pekade på partiets stora utmaning i att inte bara utveckla samverkan med LO men också med TCO och SACO som tillsammans representerar 1,8 miljoner medlemmar. I dessa organisationer finns bl a många av välfärdens stöttepelare, chefer och tjänstemän inom t ex offentlig sektor som i praktiken ofta bär upp den svenska modellen.
En av lärdomarna av dagen är att partiet och LO gör varandra bra men att samverkan inte får bli en slags ”tvåsamhet” som utesluter andra perspektiv. Dagens ”arbetare” är något annat än gårdagens, och gårdagens tjänstemän är idag till stor del välfärdens utvecklare. En annan lärdom av dagen är självklart att partiet och facken tillsammans har en gemensam utmaning i att bekämpa arbetslösheten, försvara och utveckla arbetslivsmiljön, anställningstrygghet etc, när den borgerliga regeringen så tydligt monterar ned den svenska modellen, devalverar våra utbildningssystem och när vi ser hur samhället allt mer dras isär där en del människor lever i misär i dagens Sverige. SAP och LO behövs för att utveckla Sverige.


Socialdemokraternas framtidskonferens

Lördag 23 februari hölls Socialdemokraternas framtidskonferens på Örebro Universitet. Ca 300 socialdemokratiska politiker från Mälardalen samlades till en innehållsrik dag.
Kampanjledaren för de Holländska socialdemokraterna, Pieter Paul Slikker, gick igenom framgångsrika ”recept” för bra resultat i valarbetet. Han sammafattade dem i tio punkter. Några av dem känner alla säkert igen som t.ex. att börja tidigt, få med många i arbetet, visa upp vilka som är kandidater, sanning och ärlighet. Lite kontroversiellt, och kanske tveksamt om man gör det fel, var att se till att föredettingar håller tyst. Även de holländska socialdemokraterna har kommit fram till att det bästa sättet att vässa sina kandidater är att få ut dem och möta väljarna vid dörren.
Partiordförande Stefan Löfven höll sedan ett engagerat och uppskattat tal. I inledningen tog han upp den diskussion kring näthat som pågått den senaste tiden. De ynkryggar som ägnar sig åt detta brännmärktes ordentligt. Sedan tog Löfven upp ungdomsarbetslösheten, och lovade att den ska bekämpas av en socialdemokratisk regering. Ingen under 25 år ska drabbas av långtidsarbetslöshet. Innan dess ska olika åtgärder sättas in.
-Det är inte en förlorad generation – det är en ännu inte vunnen, sa Löfven. Men vi måste också se att vi är en del av Europa och vi kan därför inte vända varandra ryggen, utan vi måste samverka bättre. Globaliseringen kräver att vi investerar mer i den högre utbildningen. Utvecklingen står inte still och vi måste därför satsa för att kunna ligga i täten. Det behövs en ny arbetsförmedling och det livslånga lärandet är en nödvändig verklighet. Begreppen är fortsatt genuint socialdemokratiska, vi måste samverka om miljöpolitiken, den generella välfärden är en tillgång för tillväxten och internationell solidaritet är det bästa receptet för en trygg utveckling i världen.
Eftermiddagen ägnades åt sju olika seminarier som täckte in de flesta politikområden.

 


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Tisdag den 18 december var sista medlemsmötet för 2012 med Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun. Den inleddes traditionsenligt med en liten julfest. En del politiska frågor hann avhandlas också. T.ex. diskussion am material och frågor som vi ska gå ut med till medborgarna under våren. Vi är mitt i mandatperioden nu vilket innebär att det är dags att börja bygga upp krafterna inför kommande valrörelser.

 


Riksdagsledamot Matilda Ernkrans besökte Vestas i Guldsmedshyttan

Riksdagsledamoten och ordförande i Miljöutskottet Matilda Ernkrans besökte under fredagen Vestas i Guldsmedshyttan. I följet ingick också partidistriktets ordförande och landstingsråd Jonas Karlsson samt kommunalrådet Arnold Bengtsson. Programmet under nästan sex timmar var späckat med mycket information om vindkraftens utveckling och betydelse. Detta var naturligtvis kopplat till företagets utveckling lokalt och globalt.

– Sverige måste bli bättre på att utveckla de nya jobben inom miljöområdet som följer på om Sverige menar allvar med att ställa om landet i en mer hållbar riktning. Jobben omkring vindkraften kan med rätt beslut bli fler. Jag är glad att se att i Örebro län har man förstått kraften i detta. Det visar på framtidsinriktning och ansvar , säger Matilda Ernkrans (S).

– Vindkraft kommer att vara en viktig del i att klara Sveriges och länets behov av förnybar el och klimatmålen. Det är spännande att ett ledande företag i vindkraftutveckling har en stor produktion i vårt län och det visar på vilken potential vi har för att skapa nya gröna jobb här, säger Jonas Karlsson (S).


Tradition med luciakaffe

Sedan många år är det tradition att s-föreningen i Lindesberg bjuder på luciakaffe vid resecentrum. Så även i år. Även om det upplevdes som årets kallaste mrogon så hade några av medlemmarna stigit upp tidigt för att koka kaffe och sedan vara på  plats mellan klockan sex och sju.


Öppet möte om Vårdcentralen i Fellingsbro 24 oktober

Ca 130 personer tog sig till Ekbackens skola i Fellingsbro för att diskutera primärvården. Fellingsbro s-förening tog initiativet eftersom det gått rykten om att vårdcentralen ska läggas ned. Landstingstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) kunde berätta att så inte är fallet.
En rad mötesdeltagare ventilerade sina frågor och oro om vårdcentralen, hyrläkare med höga kostnader samt funderingar om närhet till tandvård. Av någon anledning så har det pågått ryktesspridningar om nedläggningar både i Frövi och Fellingsbro. Det är felaktiga rykten. Politiken är tydlig om att vården ska finnas nära människor.
I vårt länspolitiska program säger vi socialdemokrater att det ska finnas jämlik vård i hela länet med närhet till människor. Varken vårdcentralen eller tandvården ska läggas ned. Landstinget kommer dessutom att satsa 16 miljoner extra för att bevara och utveckla just primärvården. Dessutom blir det nya pengar för forskning runt äldres tandhälsa. Bidrag till glasögon för barn kommer att förstärkas och tillsammans med andra satsningar förstärker vi vår socialdemokratiska profil på landstinget. I november tar Landstingsfullmäktige en budget som slår vakt om vård efter behov.
Det blev ett bra möte där många frågetecken rätades ut. Marie-Louise kunde intyga att det inte finns några planer på nedläggning av vare sig vårdcentralen eller tandvården i Fellingsbro.


MEDLEMSDAG I LINDESBERG ARENA

Lördag 20 oktober pågår medlemsaktiviteter i Lindesberg Arena. Ett tjugotal medlemmar trotsade det blöta höstvädret och ägnar dagen åt diskussioner om kommunens budget. Vi har också gjort en genomgång av vad som gjorts under den första halvan av mandatperioden.


Höstbudgetpresentationer i Örebro Län

Under vecka 40 presenterar Socialdemokraterna höstskuggbudgeten, vilket är det socialdemokratiska alternativet till den borgerliga regeringens höstbudget. Den 11 oktober kommer S-riksdagsledamoten Matilda Ernkrans till Lindesberg för att presentera S-budgeten. Partivänner, sympatisörer och medborgare i Lindesberg kommer att få möjlighet att delta i ett öppet möte kring höstskuggbudgeten. Ta tillfället i akt. Kom och lyssna, ställ frågor och säg vad du tycker!
Vart: Biblioteket, Lindesberg
När: 11 oktober
Tid: Kl. 18:30-20:00
Medverkande: Matilda Ernkrans (S) riksdagsledamot


PLANERINGSKONFERENS 1-2 SEPTEMBER


Styrelserna från länets alla arbetarekommuner var under helgen 1-2 september på planeringskonferens. Konferensen började på partihögkvarteret i Stockholm med en genomgång av partiets talesperson i ekonomiska frågor, Magdalena Andersson. Sedan fortsatte alla 105 personerna till Åland. På båten genomfördes sju seminarier kring olika teman för hur vi arbeta framåt. Under förmiddagen andra dagen satt styrelserna och planerade sina respektive aktiviteter.


THOMAS ENEROTH INSPIRERADE

Tomas Eneroth
Torsdagskvällens medlemsmöte den 30 augusti besöktes av Tomas Eneroth från partistyrelsen. Det blev en stor inspiration för de medlemmar som kommit till mötet. Han påminde bl.a. om hur den socialdemokratiska regeringen mötte 90-talskrisen med en rejäl satsning på utbildning och investeringar. Det var besparingar också för att skapa balans i ekonomin, men inte enbart. Detta till skillnad från dagens högerledda alliansregering. Dagens regering utarmar människor och samhället. Det måste mötas med en annan politik när vi kommer tillbaka i regeringsställning. Framtidens jobb skapas med en satsning på utbildningspolitik i samverkan med näringspolitik. Vi ska också göra det med sikte på klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle. Det är också önskvärt med breda lösningar för en fungerande arbetsmarknadspolitik.
En progressiv välfärdspolitik leder inte bara till ett rättvisare samhälle, den leder också till en starkare tillväxt och ökad välfärd. Nuvarande regering leder samhället i motsatt riktning där staten träder tillbaka och allt större ansvar läggs på kommunerna för att hålla välfärden uppe. Förändringar i trygghetssystemen som t.ex. sjukförsäkringarna gör att allt fler tvingas komplettera med privata försäkringar. Samtidigt ställer försäkringsbolagen krav för att försäkra som gör att 35% av barnen inte tillåts teckna försäkring. Med den privatisering av sjukhus som gjorts har vi hamnat i en situation där vissa sjukhus kräver att barn har privata försäkringar för att de ska tas emot.
Dagens högerpolitik måste bemötas med en politik för tillväxt och utveckling kombinerad med solidaritet och välfärd.


Årets sommarfest i Vedevåg

Traditionsenligt genomfördes Arbetarekommunens årliga sommarfest den 13 juni i Vedevåg. Underhållning, femkamp och mycket mat stod på programmet. Som vanligt var också vädret på partiets sida denna kväll.

Om man har Thomas Lundkvist bland de aktiva så går det snabbt att arrangera underhållning. I detta fall utrustar han några av deltagarna med ett indonesiskt instrument. De olika instrumenten har olika toner och så pekar Thomas på vem som ska spela. Här blev det “Den blomstertid”, och innan dess hade några med olika små klockor på liknande sätt spelat “Sådan är kapitalismen”

Femkampen var en lagtävling mellan fyra lag och bestod av fem icke så traditionella grenar. Först fick lagen göra en melodi på det indonesiska instrumentet och själva bedöma sig på en skala mellan 1 och 10. Sedan var det pilkastning och med en sked i munnen flytta över en sockerbit till en annan sked. Fjärde provet var att gå runt teatern på exakt två minuter. Under hela tävlingen hade varje lag dessutom på sig att formulera en hejaramsa.

                                                                                                         


Thomas Wetterberg
Pojkar, pappor, män i maskuliniteten. Föreläsning i Lindesbergs bibliotek 29 maj.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och ABF bjöd in till en föreläsning kring jämställdhet tisdag 29 maj på biblioteket i Lindesberg. Publiken var främst olika politiker från de två partierna. Tillfällen till flera diskussioner gavs också under kvällen.
Utgångspunkten för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Thomas Wetterberg fokuserade i sin föreläsning på maskuliniteten och synen på den de senaste hundra åren.
Mycket statistik i kvantitativa förhållanden mellan män och kvinnor finns, men förändringar i maktstrukturer får vi först när vi ställer ”rumpnissefrågan” ”Våfför är det på dette viset”?
Genom åren har det kommit utredningar och lagstiftats så att förhållanden ändrats, och man kan se framsteg för jämställdheten på vissa områden. Ändå har vi fortfarande en maktstruktur i samhället som grundar sig på manlig hegemoni. Dessa strukturer verkar ganska rotade och påverkar våra liv på olika sätt. Samtidigt kan man inte säga att de är naturlagar som inte går påverka. Slutsatsen i föreläsningen var att manlighet är socialt och kulturellt skapad och därför möjlig att förändra.


Riksdagsledamot Håkan Bergman (S) besökte Masugnen


Måndag 28 maj hade Masugnen besök av riksdagsledamoten Håkan Bergman (S) från Örebro. Håkan är också representant i utbildningsutskottet. Besöket på Masugnen inleddes med en kort genomgång om Masugnens utveckling från uppdragsutbildningar till dagens mötesplats för arbetsliv och lärande. Förvaltningschefen Henrik Arenvang presenterade även de idéer som nu är aktuella med att förvaltningen ska utvecklas vidare till att bli en arbetsmarknadsförvaltning. Det förslaget finns på dagordningen til kommunstyrelsens möte 29 maj.

Efter genomgången med förvaltningen besökte Håkan Bergman en grupp på SFI, och Teknikcollege. På SFI blev det också tillfälle att diskutera med eleverna både om hur de ser på utbildningen och vad de har för framtidsplaner. En stor del av diskussionerna handlade om önskan att få ett arbete och om krångligheterna att komma dit.


fanaFörsta maj 2012 i strålande solsken!
Kunskap och arbete bygger Sverige! fana


Det var strålande solsken när ett sjuttiotal deltagare och Guldsmeshyttans musikkår ställde upp till årets Första Maj-demonstration. I år var det lite av att återgå till gamla traditioner i och med att tåget utgick från f.d. Folkets hus och talen hölls sedan i biosalongen. När tåget kom tillbaka hade ytterligare några kommit för att lyssna till talen. Huvudtalare var Veronica Palm som enkelt, lugnt och sakligt visade att vi behöver en annan inriktning på politiken i Sverige. Arbete och kunskap bygger landet, men då måste också alla få chansen till ett arbete, och möjligheter att skaffa den kompetens som behövs. Vägen dit handlar om jämlikhet och rättvisa.


Ordförande Bengt Storbacka hälsade alla välkomna till mötet innan Veronica Palm fick ordet. Mötet avslutades traditionsenligt med Internationalen. Innan dess genomförde Christoffer Sjögren ett uppskattat framträdande.


GRATTIS TILL SM-GULDET LINDESBERG VOLLEY!


 

Arbetarekommunens årsmöte

Den 28 mars höll Arbetarekommunen, Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun, sitt årsmöte. Några dramatiska händelser eller omtumlande omröstningar finns inte att rapportera.

Efter årsmötet har styrelsen följande utseende:

Ordförande: Bengt Storbacka, Lindesberg

Kassör: Lennart Olsson, Fellingsbro

Facklig ledare: Pia Gröndahl, Lindesberg

Studieorganisatör: Arnold Bengtsson, Lindesberg

Övriga ledamöter: John Omoomian, Lindesberg, Linda Svahn, Lindesberg, Nafih Mawlod, Lindesberg, Joacim Hermansson, Frövi, Mikael Thille, Ramsberg, Marie Olsson, Fellingsbro.

Suppleanter: Bigitta Asp-Ericsson, Ramsberg, Rickard Leppänen, Guldsmedshyttan, Hans S Eriksson, Vedevåg, Zaki Habib, Lindesberg, Hans-Olof Hake, Fanthyttan, Mona Westerlund, Ramsberg, Farhia Ahmed Shekh, Lindesberg, Hassan Abdi Bidar, Lindesberg, Kjell Nilsson, Fellingsbro, Hans Boström, Lindesberg, Jerry Elvin, Lindesberg.


Somalier startar ny s-förening i Lindesberg

LSSFLindesbergs Somaliska Socialdemokratiska Förening – LSSF – bjöd in till politiskt möte och informationsträff lördagen 11 februari i matsalen på Björkhagaskolan. Ett drygt 50-tal personer samlades för att dels få information om den nystartade s-föreningen, dels få diskutera vad vi socialdemokrater vill åstadkomma. Tanken med träffen är att informera och bjuda in fler att bli medlemmar. Man siktar att vara 100 medlemmar i föreningen innan 2012 har gått till ända.
Den somaliska s-föreningen lyfte fram tre viktiga begrepp för
åhörarna: Demokrati, Solidaritet och Integration. Allas röster är värdefulla och vi socialdemokrater står upp för varandra sade man och poängterade att vi kan nu tillsammans lära oss den demokratiska processen. Eftersom vi fått ett solidariskt bemötande av Sverige vill vi dela med oss och vara med och bygga samhället. Vi vill som s-förening, menade man vidare, jobba för att människor har ett arbete och kan vara delaktiga i samhället.LSSF
Hassan Abdi Bidar, styrelseorförande, berättade att styrelsen för LSSF vill höja sin kunskap, ordna studiecirklar och driva den socialdemokratiska ideologin. Åhörarna inbjöds att bli med och att ta del av medlemsutbildning. En panel bestående av Yusuf Abdow från socialdemokraterna i Örebro, John Omoomian och Bengt Storbacka från Lindesbergs Arbetarekommun fick berätta om sin syn på socialdemokratin och olika aktuella frågor. Frågor som lyftes var socialdemokratins syn på flyktingfrågorna, inte minst anhöriginvandringen som nu gjorts möjlig. “Varför är socialdemokraterna så tysta i den här frågan?” undrade man. En annan stor fråga var jobben. Hur kan socialdemokraterna jobba för att fler får arbete? Ytterligare en fråga handlade om bussförbindelse mellan Hagaberg och centrum samt bemötandet inom vården. Det var ett spännande och engagerat möte som pågick i två timmar. Detta lovar gott för socialdemokratin i Lindesberg och i landet.
LSSF Afghanska unga män vill studera.

Ordförande Bengt Storbacka och Jan Soltani träffade ett gäng asylsökande unga män från Afghanistan som vill kunna studera under asyltiden. Kanske kan Storå Folkets Hus vara ett alternativ? De vill lära sig så mycket att de en dag kan återvända till sitt hemland för att bygga upp det. Kanske kan vi och ABF hjälpa dem? Det återstår att ta reda på. De har visat att de inte vill vara passiva under asyltiden. Nu är det upp till oss att visa att alla kan ha en roll i att bygga en bättre värld.


Medlemsmötet: “Vi bryter med Vänsterpartiet!”

Årets sista medlemsmöte beslutade enhälligt att säga upp den valtekniska samverkan vi haft med Vänsterpartiet. Orsaken är de ständiga påhopp deras främsta företrädare hållit på med under hösten. Olika utspel har till slut gjort det omöjligt att bedriva en gemensam politik. Vi tror att det finns en bred samsyn i att utveckla kommunen framåt och vill därför ytterligare fördjupa samarbetet med Miljöpartiet och finna gemensamma lösningar med oppositionens företrädare.

I det pressmeddelande som skickades ut finns bl.a. följande att läsa: “Vi ser det inte som fruktbart att samverka mer då deras främsta företrädare väljer att agera som opposition och att gräva i gammalt från förra mandatperioden eller att via media kritisera oss. Vi ser det inte heller som fruktbart att som dessa företrädare gör, på ett populistiskt sätt, plocka ut några av sina hjärtefrågor medan majoritetens ansvar är så mycket större. Det är inte politiskt mod! Vi beskylls dessutom i media direkt eller indirekt som giriga. Vi har ett etiskt ”kontrakt” med vänstern och miljöpartiet där vi socialdemokrater tolkat det som att vi självklart kan vara oense i olika frågor men att vi inte ska skälla på varandra via media. Dessa personer från vänstern har en annan tolkning”.

“Vi vill inte samverka med företrädare för vänstern vars enda drivkraft tycks vara att ”ställa folk till ansvar”. Vi kan inte komma överens med dem när de gång efter annan angriper oss. Vi vill se framåt. Politik ska vara engagerande, roligt och skapa möjligheter och förutsättningar för tillväxt. Därför behövs en fungerande kommunledning och en ekonomi i balans. Under mandatperiodens återstående tre år ska vi genomföra fler av våra vallöften. Då kan vi inte samverka med några personer som vägrar inse att de tillhört den styrande majoriteten och som snarare agerar som missbelåtna revisorer, som hellre hackar på förra majoriteten och oss istället för att blicka framåt. Detta stjäl energi och tar bort dyrbar tid både från oss och tjänstemännen. De har två mandat i fullmäktige men det känns som de tagit all plats. Vi ställer inte upp på det längre – det räcker nu. Vi Socialdemokrater inbjuder alla partier som vill ta ansvar för en sund ekonomi vilket är den första byggstenen för att utveckla Lindesberg”.


Tema: Mänskliga rättigheter, Migration

Martin Lind, s-politiker och universitetslärare från Örebro, föreläste lördag 10 december på Masugnen. Det var en öppen föreläsning som arrangerades av den Socialdemokratiska Arbetarekommunen.

Föreläsningen byggde på hur man kunde använda FN:s konventioner om mänskliga rätigheter i argumentationen mot rasism och främlingsfientlighet. Han tog även upp en del argument som främlingsfientliga krafter ibland använder för att visa på tanken bakom dem samt hur man kan bemöta dem om man står upp mänskliga rättigheter.

John Omoomian, s-politiker och lärare från Lindesberg, föreläste om migrationsprocessen i Sverige och exemplifierade med egna erfarenheter de olika faser man går igenom som individ.

 


Medlemsmöte med viktiga frågor

Onsdagens oktobermöte i Arbetarekommunen behandlade viktiga frågor. Mötet inleddes med en presntation om Bergslagens kommunalteknik, BKT. Det var förbundschefen Stefan Lundqvist som höll i informationen. Efter informationen följde en diskussion om hur vi kan använda oss av BKT och uveckla samarbetet mellan kommunerna i framtiden.

 

Efter den punkten behandlades det arbete som inletts kring fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Lindesberg och Frövi. Arbetsgruppen som arbetar med detta har precis kommit igång och har hittills diskuterat vilka huvudområden man ska behandla för Lindesbergs tätort. Det handlar om bostäder, industrier/handel, trafik och grönområden. Det finns en mängd motioner och medborgarförslag som rör dessa områden förutom frågor som lyfts av partierna. Det handlar nu om att sätta in alla förslag i en helhet och ett långsiktigt arbete. Frågorna kommer säkert upp flera gånger den närmaste tiden i olika sammanhang.


Solig gårdsfest i Hagaberg

När Lindesbergs s-förening genomförde sin gårdsfest på Gröna området i Hagaberg passade solen på att skina. Många av de som bor i området, både vuxna och unga, kom och var med. Det bjöds på grillad korv och kaffe, underhållning av rapparduon ”Science fiction”, ridturer och möjligheter för barnen att rasa av sig i en hoppborg. Anledningen till aktiviteterna var egentligen en erfarenhet från förra året då en liknande aktivitet gjordes i slutet av valrörelsen, och att många tyckte att det var ett trevligt initiativ då.

– Vi är en folkrörelse, och det innebär att vi gör saker tillsammans med våra medborgare alla år. Inte bara när det är val, förklarar ordförande i Lindesbergs s-förening John Omoomian.


SKOLAN OCH KOMMUNENS BUDGET

Septembers medlemsmöte handlade till stor del om kommunens budget för de kommande åren. För att åter få balans i ekonomin måste kostnaderna ner, och om det ska finnas utrymme för riktiga investeringar ska inte kostnaderna vara större än 96 % av intäkterna. Det låter som enkel matematik, men kan vara svårt att göra i praktiken. Vi var emellertid där innan vi förlorade makten i valet 2006 så vi vet att det går. Det två stora förvaltningarna när det gäller kommunens kostnader är Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. De står för ca. 80 % av kostnaderna. Så även om de också står för den verksamhet vi prioriterar högst så måste ändå mycket göras där om kostnaderna ska kunna minskas. Skolchefen Kaj Söder var inbjuden för att beskriva skolans uppdrag, och hur vi ska arbeta för att nå en bättre måluppfyllelse, och vilka konsekvenser det kan bli för att nå de målen om vi samtidigt måste minska budgetramarna ytterligare. Någon precisering hur sparkraven ska fördelas gjordes inte på medlemsmötet. Däremot beslutades att tillsätta en strategigrupp för hur vi ska utforma skolpolitiken med tanke på det ekonomiska läget.


“Lindemarken” – marknad i Lindesberg

“Lindemarken” hålls traditionellt den tredje fredagen i september. Vid vår patilokal har vi lika traditionellt ett lotteri där flera av våra ledande politiker får vara försäljare. Förutom att solen skiner och alla visar ett soligt humör så

ger det också många tillfällen till politiska samtal. Några kronor mer i partikassan blir det också, men det mesta av intäkterna går till vinster åt lottköparna. Förhoppningsvis ska de känna att vårt intresse i första hand inte är att skinna dem på pengar utan att ge dem ett tillfälle att få samtala med oss.


Länets Arbetarekommunstyrelser på Kick off

Styrelserna i länets Arbetarekommuner har under helgen 10-11 september varit på “kick off” till Åland. Det handlade till största delen om verksamhetsplanering. Det började med upptakt i Stockholm med inspirerande föredarag av partisekreterare Carin Jämtin och Erik Wagner från IOGT/NTO. Sedan blev det grupparbeten på båten kring olika teman. Studier, medlemskapets värde, medborgarkontakter var några av de områden som diskuterades under lördagen. På söndagförmiddag satt man sedan i respektive Arbetarekommun och drog upp riktlinjer för hur man ska arbeta vidare när man kommer hem.


 

Utbildningsdag S + V + Mp 3 september på Masugnen 

Liv LarssonLiv Larsson från Friare Liv hade en utbildningsdag med 24 deltagare från socialdemokraterna och våra samarbetspartier, vänstern och miljöpartiet. I fokus var att skapa möten för att få till ett bra samarbete. I botten ligger Non Violent Communication. Kommunikation för att mötas inte för att få rätt. Det är dock inte samma sak som att inte ha olika åsikter och att få driva dem utan snarare att försöka förstå hur den andre tänker vilket skapar möten för en fortsatt bra dialog, istället för konflikt.

Att fråga efter vad den andre har för önskningar och behov när han/hon uttrycker sig snarare än att direkt hamna i försvar, var något deltagarna fick öva och reflektera över. Detta ledde sedan till samtal om visioner och vad vi vill uppnå.
Deltagare

Vi ska bidra tillsammans, vi vill ha full sysselsättning och det svarar mot människors behov av respekt och att bli sedda. Jämlikhet och jämnare resursfördelning. Framtidsoptimism, hopp och bostäder så man kan bo kvar och arbeta i kommunen. Andra behov vi ser är att få känna trygghet och hit räknas t ex hållbar utveckling, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Dagen avslutades med att partiledarna fick i uppdrag att under hösten anordna en workshop för att fortsätta samtalet om hur vi utvecklar samarbetet mellan partierna så det håller ytterligare en mandatperiod efter den innevarande.Fler deltagare


Första Maj – Växlande väder, men mest sol

Mellan sjuttio och sjuttiofem personer deltog i årets Första Maj-demonstration i Lindesberg. Det får ses som ett bra resultat såhär första året efter ett val. Traditionsenligt marscherade Guldsmedshyttans musikkår i täten. Årets talare var Arbetarekommunens ordförande Bengt Storbacka och partidistriktets studieombudsman Alaa Idris. Båda talade mycket kring temat för årets Första Maj – Jämlikhet och utveckling. Bengt mycket utifrån ett lokalt perspektiv av vikten att nu genomföra vårt valprogram för att skapa ett jämlikt värdigt samhälle att leva i. Med anledning av den nyligen utkomna boken ”En revolution utan blod, en värld utan tårar” av Torkel Ivarsson så gjorde Bengt också jämförelser med hur samhället såg ut när Benjamin Larsson blev Arbetarekommunens förste ordförande för över hundra år sedan. Välståndet i samhället ser annorlunda ut nu efter arbetarerörelsens sekellånga kamp, men de grundläggande motsättningarna är kvar. Den högerallians som styr riket håller stegvis på att leda utvecklingen bakåt mot ett mer ojämlikt samhälle. För att återerövra det våra föregångare byggde upp uppmanade Bengt alla att komma med i rörelsen.

Alaa Idris hade både ett nationellt och ett internationellt perspektiv på kopplingen jämlikhet och utveckling. Inte ens en liten regnskur eller friska vindar kunde kyla ner hennes starka engagemang. Svensk arbetarrörelse byggde det mest jämlika samhälle mänskligheten sett. Jämlikheten håller nu på att raseras. Samtidigt som vi ser hur man i många andra länder, inte minst i norra Afrika och Mellanöstern reser sig mot förtryck och diktaturer.

Saman Faramarxi bjöd på politisk poesi. Unga arga konstnärer hör man ibland som en klyscha. Därför skulle ett annat uttryck vara bättre på sin plats. Det var engagerande texter om ungdomars situation i ett samhälle vi alla borde ta ansvar för att bygga socialt hållbart.

En dansgrupp från Kulturskolan bjöd på tre olika dansnummer bl.a. ur musikteatern ”3141” . Det var uppskattade inslag, inte minst mot slutet då man fick uppträda under förhållanden som knappast kan vara dansares önskedröm – kyliga vindar och regn. Applåderna efteråt värmde förhoppningsvis.

Även ett par änder anslöt sig till Första Maj-firandet i år.

 Inte ens uppförsbacke och motvind stoppar Kommunalare!


En indian satt och pratade med sitt barnbarn.
Han sa: ”I alla människor bor det två vargar som slåss.
Den ene är ond. Det är ilska, fruktan, missunnsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism.
Den andra är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit”.
”Vilken varg vinner?”, sa barnet.
”Den du matar”, sa den gamle mannen.


fanaEn magisk kväll på biblioteket.fana2

”En revolution utan blod. En värld utan tårar” är titeln på en bok av Torkel Ivarsson. Det var också temat för det föredrag han höll på biblioteket onsdag 20 april. Boken handlar om Torkels farfar och farmor, Ivar och Anna Andersson. Men berättelsen blir då också en exposé över arbetarerörelsens framväxt i Lindesberg. Båda engagerade sig i unga år i Arbetarekommunen, blev delaktiga kampen för såväl de stora politiska frågorna som rösträtten och fredskampen eller mera vardagliga som att vara med i brandkårens elitavdelning eller vara examensvittne för avgångsklasserna.
Det blev en magisk kväll på biblioteket när Torkel Ivarsson berättade om sina farföräldrar. En förflyttning från armodets Fattigsverige till ett av världens mest jämlika länder. En förvandling som mycket väl kan symboliseras med Anna och Ivar Andersson. De var med, och de var i högsta grad delaktiga, i den kampen. Många exempel visar också att de grundläggande frågorna lever vidare. Kampen fortsätter, och berättelsen ger inspiration och argument för att fortsätta. Låt dig inspireras av berättelsen om Anna och Ivar, alla behövs i kampen för det solidariska samhället.
Boken finns att köpa hos Arbetarekommunen eller i bokhandeln. 


Välbesökt årsmöte.

Socialdemokratiska Arbetarekommunen genomförde sitt årsmöte onsdag 23 mars. Årsmötet var välbesökt, och informativt. Dessutom genomfördes naturligtvis alla val som hör ett årsmöte till. Kassör, studieorganisatör samt tre ytterligare ledamöter var i tur att väljas. Ny kassör blev Lennart Olsson, Fellingsbro. Arnold Bengtsson, Lindesberg fortsätter som studieorganisatör. Marie Olsson, Fellingsbro blev omvald till styrelsen och Mikael Thille, Ramsberg, samt Joacim Hermansson, Frövi, blev nyvalda ledamöter. Antalet ersättare utökades från fem till sju personer och dessa är Birgitta Asp-Ericsson, Ramsberg, Nafih Mawlod, Lindesberg, Mona Westerlund, Ramsberg, Hans-Olof Hake, Fanthyttan, Hans S Eriksson, Vedevåg, Jerry Elvin, Lindesberg, Kjell Nilsson, Oppboga.


Vi ses på Norrtullstorget lördag 19 februari!

I mitten av augusti var det varmt och behagligt när vi drog igång valrörelsen vilket kan anas på bilden. Sedan blev det många tillfällen att träffa väljare på torget och i bostadsområden runt om i kommunen. Valet gick bra i Lindesbergs kommun, och efter valet kom vi överens om att bilda majoritet i kommunfullmäktige tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På lördag är det återigen dags att komma ut på torget igen. Vi har med och kaffe och bullar och är sugna på att få diskutera med våra medborgare vad vi vill göra, och höra vad de vill vi ska ta tag i, under den mandatperiod som nyss inletts.

Flera medlemmar och medborgare trotsade kylan och fokuserade i stället på solskenet vilket bidrog till en trevlig dag på torget. En hel del passade på att skriva ned olika synpunkter samtidigt som de drack kaffe och åt kanlebullar. Vi återger några av synpunkterna här:

-Gör staden mer intressant för näringslivet.
-Kan man locka företag hit så växer staden.
-Marknadsför Lindesberg. Hörs/syns man inte så är det någon annan som når framgång.
-Bättre sandning och och plogning utifrån tillgänglighetssynpunkt. -Julljusen i Flugparken?
-Satsa mer på förskolan.
-Lär ut vardagliga regler för barn på förskolan, t ex regler för övergångsställen, trafikregler som att t ex använda bilbälte.


Arbetarekommunens julfest

Arbetarekommunens årliga julfest hölls tisdag 14 december. Förutom att itomtar trivsamt lag äta en del god julmat så hanns en del politiska samtal med också. Anders Ceder gjorde en genomgång av hur vi tänker oss att strukturen för de kommunala bolagen ska bli. Det påverkar också s-föreningarnas nomineringar till bolagsstyrelserna nästa år.


 

Röd-grön majoritet i Lindesbergs kommun

En överenskommelse om utgångspunkt för valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun är nu undertecknad. Överenskommelsen är en ansats till fortsatt dialog, och partiernas inriktning är att i rödgrön majoritet skapa en stabil politisk ledning. Arbete med att gemensamt formulera sig kring ett antal konkreta punkter har påbörjats. Tillsammans har partierna 23 av 45 mandat i Kommunfullmäktige, och därmed har man majoritet.


Nya krafter, erfarna krafter samt en och annan politisk comeback!

Valen i Kommunfullmäktige och Arbetarekommunens nomineringsmöte i onsdags, (17 november), gör att Socialdemokraternas ledamöter till Kommunstyrelse och nämnder är klara. De flesta av dem blir formellt valda vid Kommunfullmäktige den 13 december.

Vilka som är nominerade till de ordinarie platserna kan du se genom att klicka här.


Genusperspektiv och geografisk fördelning

Sedan länge har våra listor till fullmäktige följt principen varannan kvinna och varannan man. Hur det sedan blir när fullmäktige väljer till olika nämnder beror på vilka nomineringar som gjorts. Hur socialdemokraterna nominerat kan du se om du klickar här.


Medlemsutbildning

Socialdemokraterna har utbildning för nya medlemmar från norra länsdelen lördag 30 oktober och söndag 31 oktober i Lindesberg. Partiet har många glada ambitiösa nya medlemmar.


Socialdemokraterna har inspirationsdag på Masugnen

Socialdemokraterna i kommunen har inspirationsdag på Masugnen i Lindesberg lördag 23 oktober. Ordförande Bengt Storbacka inledde med att tala om varför han är socialdemokrat. Därefter berättade John Omoomian ur ett persiskt perspektiv om varför han blev socialdemokrat. Efter detta delade de drygt trettio deltagarna upp sig i olika grupper och fortsatte diskussionen.


Vårt kommunala program inför nästa mandatperiod 2011-2014

Det socialdemokratiska programmet för nästa mandatperiod hittar du under “Val 2010” i menyn överst på sidan. På sidorna 5 och 6 kan du läsa vad vi vill ha för politik för idrott och fritid. På sidorna 8 och 9 finns vår politik för kulturen. Du kan också ladda upp programmet genom att klicka här


Peter Weiderud – en tydlig ideolog.

Peter Weiderud, ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater (Broderskapsrörelsen), gästade Lidesberg under torsdagen 16 september. Han höll två starkt ideologiska tal på Norrtullstorget. Att sänka skatterna så att t.ex. vita män i med hög utbildning i medelklassen tjänar några hundra kronor mer i månaden medan sjuka och arbetslösa blir utförsäkrade är inte det samhälle han vill se. Det finns skäl till att vi har vissa tillgångar gemensamt, och då är det inte klokt att de säljs ut. Vi har genom erfarenhet lärt oss att det behövs en mix av privat driven företagssamhet och offentligt driven. Vård och skola är exempel på vad som fungerar bäst för alla om det är offentligt drivet. Därför är det viktigt att vi värnar om det offentliga. Det är därför vi ska rösta för en rödgrön regering.


Sven-Erik Österberg på besök.

Socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadspolitiska frågor besökte under tisdagen den 14:e Korsnäs pappersbruk i Frövi och Masugnen lärcenter i Lindesberg. Budkapet var tydligt både från Österberg och till honom från de han mötte och samtalade med: -Sätt jobben först så att alla kommer med, då får vi råd att satsa på välfärden och skapa möjligheter för alla!


Våra landstingskandidaters flygblad om vården

Bengt Storbacka och Anette Persson står på plats två respektive plats fem på landstingslistan. De har gjort ett flygblad om vården. Du kan läsa det genom att klicka här.


Fösvara demokratin….

…hävdade socialdemokratiska oppositionsrådet Anders Ceder när vi var ute och kollade att alla valaffischer var uppe. Våra affischer vid Bondskogsvägen hade klarat nattens påfrestningar. Däremot hade någon rivit sönder Kristdemokraternas affisch. Den delen som var bortriven låg emellertid kvar på platsen. Så Anders tog med hjäp av skruvdragaren och fäste tillbaka den del som rivits ner. Allt för att försvara demokratin.


Moderaterna och centern är beredda att sälja ut delar av lasarettet!!!

På frukostmötet, som företagarna och kommunen arrangerar, var det torsdag 26/8 utfrågning av politiker. Där meddelade Pär-Ove Lindqvist (M) i samband att delar av lasarettet kan säljas ut. Det gjorde han i samband med frågor om var och hur jobben kommer i framtiden. Han fick medhåll av Anders Larsson (C) som menade att de utrustningar som landstinget nu investerar i ska användas mera. Så deras inriktning är att vi ska investerar med medborgarnas skattemedel, och sedan ska privata aktörer använda resurserna för egna vinster.

Socialdemokraterna tycker att det är bättre att behovet av vård ska vara det som bestämmer! Rösta på Socialdemokraterna för att garantera fortsatt utveckling av Lindesbergs lasarett!


Valaffischeringen är igång.

Den fösta omgången valaffischer är av någon anledning mycket begränsad till antalet. Så den första morgonen Roland Janson var ute med affischtavlor gällde återhållsamhet av antal skyltar och hög prioritering vid val av platser.

Roland Janson gör tummen upp för valarbete trots regn och tidig morgon.


 

Nu kan vi inte vänta längre…

…utan vi drar igång slutspurten i valarbetet.

Många röda t-shirtar kunde ses på Norrtullstorget i Lindesberg när socialdemokraterna drog igång slutspurten. Många kom och samtalade med oss samtidigt som man kunde passa på att få en kopp kaffe och en kanelbulle. Många rosor delades också ut till de som kom till torget i tid. Och som en extra krydda hade vi medverkan av Lennart Axelsson, riksdagsledamot från Nora.

I Ramsberg var man ännu ivrigare än Arbetarekommunen, dessutom har man ingen rädsla för skrock, så där startade man upptakten fredagen den trettonde. Kaffe, valmaterial och samtal. Det fungerar överallt.


Sommarfesten i Vedevåg

Traditionsenligt höll Arbetarekommunen sin sommarfest i Vedevåg den 16 juni. Ett kort medlemsmöte där ombud till partidistriktets förtroenderåd valdes, och en del diskussioner om valarbetet. Därefter en spännande femkamp och grillfest.

Många var det som trivdes i den fina sommarkvällen.

 

Överlägsna vinnare i femkampen blev lag 2 bestående av Bengt Björnemalm, Jan Gröndahl, Hassan Bidar, Ingegerd Lööv och Arnold Bengtsson. Av de fem lagen blev lag fem femma och på bilden nedan försöker Birgitta Asp Ericsson förklara hur det kunde bli så.      


Första maj i Lindesberg.

John Omoomian var en av fanbärarna i Första Maj-tåget. Han bar FN-fanan, och efteråt berättade han “Jag tänkte på att jag lever tack vare att organisationen FN finns, och här går jag med FN-fanan. Fatta vad stort det kändes!”

Över 120 deltagare i demonstrationståget, exakt antal var svårt att beräkna eftersom flera kom med under marschen, innebär rekordartat deltagande. Närmare två hundra åhörare lyssnade till inspirerande tal av Anders Ceder och Thomas Bodström. Båda visade på orättvisor och klantighet i nuvarande ledning av kommunen och riket samt alternativ för en rättvis, solidarisk och jämlik politik. Hip hop-gruppen Science fiction bjöd på ung uppkäftig underhållning. Pia Gröndahl talade om ett fackligt perspektiv på kampen för ett bättre samhälle.

Att Första Maj är den internationella arbetarerörelsens dag visas inte bara genom att dagen firas över hela världen. Det visas också av det stora internationella inslaget i vårt eget tåg. Demonstranter med rötter i de nordiska länderna, olika delar av Kurdistan, Iran, Somalia och Afghanistan fanns med i tåget. Nafih Mawlod var en av dessa. Han fick också en pratstund med huvudtalaren Thomas Bodström, och budskapet var klart  – Nu vinner vi valet, Alliansen har ingen chans!


Afghaner intresserade av politik.

En grupp bland de Afghaner som bor i vår kommun samlades till ett möte i kväll, 22 april, för att få information om socialdemokratin. Arbetarekommunens ordförande var inbjuden för att berätta om partiet och dess roll  i utvecklingen av Sverige. Intresset var stort och det kommer fler träffar så att man får tillfälle att fördjupa sig ytterligare i vår ideologi, och i arbetet för att skapa möjligheternas land. Efter mötet deltog två av dem som redan i är medlemmar och kandidater på fullmäktigelistan i en dörrknackningsaktion i Hagaberg.


Valrörelsen har startat!

Kyliga vindar på Norrtullstorget hindrade inte Lindesbergs s-förening att starta valrörelsen med aktiviteter lördag 17/4. Flygblad som berättar om det möjligheterna land vi vill skapa efter valet, ett annat med uppmaning att delta i Första Maj-firandet samt kaffe och kanelbullar delades ut.


Flera kända s-profiler syntes på torget denna första lördag. Mest kända profil var nog Payam Hatami som förutom alla framgångar i handbollens elitserie också var talare på Första Maj 2007.

 


Våra fullmäktigekandidater

Arbetarekommunens årsmöte den 17/3 beslutade bl.a. om vilka som ska vara våra kandidater i höstens val. De  kommer så småningom att presenteras lite närmare. Redan nu kan du se vilka namn det är genom att i menyraden här ovanför klicka på “Vårt parti” och sedan klicka på “Fullmäktigekandidater 2010”.


Välbesökt årsmöte 2010

Det var ett välbesökt årsmöte för Arbetarekommunen som genomfördes den 17 mars. Viktiga val gjordes, dels till ny styrelse för Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun, dels fastställdes listan till valet av kommunfullmäktige i september. Det program vi ska gå till val på diskuterades också.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen blev John Omoomian, Tolin Dino och Anette Persson. Bengt Storbacka omvaldes som ordförande. Namnen på alla ordinarie och ersättare i styrelsen kan du se om du i menyraden här ovanför klickar på “Vårt parti” och därefter klickar på “Styrelsen”.

Hur du klickar dig fram till namnen på fullmäktigelistan ser du i notisen ovanför denna.


Att gå framåt i cirkel…

Att gå framåt i cirkel kan verka vara en omöjlighet, men på fullmäktigelistan till höstens val har en tredjedel gått i någon av partiets Medlemscirklar som letts av Arnold Bengtsson. Cirka hälften av cirkeldeltagarna de senaste två åren har också låtit sig bli nominerade till bl.a. fullmäktigelistan. Så därför kan man säga att de går framåt genom att gå en cirkel.

På bilden ses några årsmötesdeltagare och deltagare i de senaste cirklarna.


Ordförande Bengt goes Africa…

Rubriken är inte riktigt sanningsenlig, men visst kändes det internationella inslaget tydligt när en grupp somalier tagit till sig inbjudan och kom till vår lokal för ett möte med Arbetarekommunens ordförande. Mellan tio och femton män och kvinnor som har sitt ursprung i Somalia, men som nu bott i Lindesberg några år, ville veta hur man kan vara med och påverka samhället. Bengt Storbacka förklarade socialdemokraternas syn på olika frågor, och det fördes en diskussion om hur man kan arbeta vidare för att få ökad delaktighet. Abdi och Hassan hjälpte till med översättningen så att alla kunde komma till tals. En ny träff bestämdes också för fortsatta diskussioner, och tillfälle att lära sig mera.Intensivt valplaneringsarbete i Kloten 12-13 februari.

Under fredag och lördag pågick intensiv aktivitet i Kloten när ett trettiotal medlemmar planerade hur valarbetet ska genomföras. Arbetet började på kvällen fredag den 12:e och fortsatte till eftermiddagen på lördag.

Lennart Axelsson var med och peppade i arbetet med valplaneringen i Kloten. Han hade en del siffror som illustrerar vad högerregeringen på kort tid åstadkommit. Man har sänkt skatterna med 100 miljarder kronor. För att finansiera detta ändrade man reglerna i A-kassan och sjukförsäkringen. Vad det leder till har många utförsäkrade nu fått erfara. Man kan också jämföra det med att alla kostnader för äldreomsorgen i Sverige är cirka 80 miljarder. När högeralliansen tog över regeringsmakten hade statsbudgeten ett överskott på cirka 70 miljarder, nu är det ett underskott som är lika stort. Man lånar därför 10 miljarder till den senaste skattesänkningen. Man säger att det ska leda till 3000 nya jobb. Det blir dyra jobb det! Man planerar nu för ytterligare skattesänkningar motsvarande 80 miljarder. Det motsvarar samhällets kostnader för rättsväsendet, bostadstillägg för pensionärer, barnbidraget och kulturen. Högeralliansen gick till val på att ordna fler jobb, och minska på ”utanförskapet”. Resultatet är nu ett hundra tusen fler arbetslösa och sjuttio tusen fler i utanförskap (enligt deras definition).


Många lyssnade på Anna-Lena Lodenius,

Onsdagens möte med Anna-Lena Lodenius på Bilioteket samlade fyrtioåtta personer. Det tycker vi var ett bra resultat med tanke på det snöväder som härjade under dagen. Ovädret gjorde också att mötet blev lite försenat, men på ett skickligt sätt fick ändå Lodenius fram budskapet på den tid som fanns till förfogande.


Årets första medlemsmöte.

Valårets första medlemsmöte samlade många deltagare från hela kommunen. Viktiga diskussioner om vad vi har att tänka på inför kommande nomineringar fördes. Planering av det kommande valarbetet behandlades också. Ordförande Bengt Storbacka visade en skiss på hur vi bör tänka när vi utformar vårt lag inför valet och den kommande mandatperioden. Vilka som kommer att ingå i förstauppställningen i det laget visar sig nog någon gång vid årsmötet. Då har medlemmarna hunnit reagera på ordförandens tankar.

 


 Vinnare i medlemsvärvartävlingen.

I samband med årets sista möte med Arbetarekommunen korades också vinnaren i årets tävling i medlemsvärvning. Och vinnaren är….

 

 

Fredrik Kjellberg. Han har således blivit både vinnare i medlemsvärvning och ordförande i Frövi Socialdemokratiska förening under samma år. Vi gratulerar till båda framgångarna!

 


Politik är inte bara tråkiga möten…

Emellanåt möts man av kommentaren att “politik är bara en massa tråkiga möten”. Många av oss aktiva håller nog inte riktigt med om den kommentaren. Politik kan vara en massa olika saker. Först och främst handlar det om att ha en idé om vilket samhälle man vill skapa i framtiden. Sedan handlar det om att få stöd för den idén. I demokratiska val visar medborgarna vilka politiker man har förtroende för och ger dem mandat att styra. Kontakten mellan politiker och medborgare kan skapas på olika sätt. När det nu var julskyltning så passade socialdemokraterna på att finnas vid vår partilokal och bjuda de förbipasserande på glögg eller kaffe. Samtidigt kunde man få skriva ner vilka frågor man tyckte var de viktigaste att verka för. Många synpunkter blev det, allt från konkreta förslag som stadsmuséum till uppmaning om långsiktighet och tydlighet i politiken.


Läs bloggarna från länets kongressombud!

Jobben först!

Skatt efter bärkraft!

Välfärd efter behov!

Genom att klicka på något av politikområdena ovan så kommer du till den blogg som våra kongressombud har. Jobben först, Skatt efter bärkraft, Välfärd efter behov, var de områden Mona Sahlin lyfte fram som viktigast i sitt suveräna inledningstal.


“Kongressbulletiner” till medborgarna.

Under fredagen och lördagen har medlemmar bland kommunens socialdemokrater delat ut flygblad med information från den pågående partikongressen. Utdelningen genomfördes i Ramsberg, Lindesberg och Fellingsbro under fredageftermiddagen, och Lindesberg och Frövi under lördagen.

Flygbladet som delades ut kan du läsa genom att klicka här.


“Mutkorvar” i Ramsberg

Med rykande färska kongressflygblad bjöds Ramsbergsborna på korv

Med rykande färska kongressflygblad, direktlevererade av Bengt Storbacka, bjöds Ramsbergsborna på “mutkorv” under fredagen 30 nov.

facebook Twitter Email