Fullmäktige och nämnder

Våra medlemmar är de som för vår politik framåt. I egenskap av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i kommunala styrelser ser de till att fortsätta utveckla Lindesberg. Nedan kan du läsa mer om våra företrädare.

Kommunfullmäktige

Daniel Andersson, ledamot
Joacim Hermansson, ledamot
Linda Svahn, ledamot
Jonas Bernström, ledamot
John Omoomian, ledamot
Ingela Larsson, ledamot
Anders Ceder, ledamot
Ulla Lundqvist, ledamot
Nafih Mawlod, ledamot
Lennart Olsson, ledamot
Bengt Storbacka, ledamot
Margareta Ahlm, ledamot
Arnold Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande
Sofie Krantz, ledamot

Bo Stenberg, ersättare
Kristine Andersson, ersättare
Stefan Eriksson, ersättare
Victoria Johansson, ersättare
Zaki Habib, ersättare
Tommy Kragh, ersättare

Kommunstyrelsen

Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande >>
Linda Svahn, Barn och utbildningsnämndens ordförande >>
John Omoomian, ledamot
Tommy Kragh, ledamot
Jonas Bernström, ledamot

Anders Ceder, ersättare
Joacim Hermansson, ersättare
Sofie Krantz, ersättare
Nafih Mawlod, ersättare
Elin Axelsson, ersättare

Barn och utbildningsnämnden

Linda Svahn, ordförande >>
Zaki Habib, ledamot
Joacim Hermansson, ledamot

Ersättare: Kent Wanberg, Intisar Alansari och Farhiya Ahmed

Socialnämnden

Elin Axelsson, vice ordförande >>
Bo Stenberg, ledamot
Ulla Lundqvist, ledamot

Ersättare: Ingela Larsson, Vera Peci och Liibaan Abdirashid

Tillväxtnämnden

Sofie Krantz, vice ordförande
Nafih Mawlod, ledamot
Josefin Hellström, ledamot
Ove Magnusson, ersättare
Linda Svahn, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Tommy Kragh, ordförande >>
Bo Stenberg, ersättare
Sofie Krantz, ersättare

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Anders Ceder, Ordförande >>
Lennart Olsson, ersättare
Stefan Eriksson, Ersättare

Kommunala bolag

Fastigheter i Lindesberg AB Lindesbergsbostäder AB

Jonas Bernström, ordförande >>
Bengt Storbacka, ledamot

Besök Linde AB

John Omoomian, ordförande >>
Sofie Krantz, ledamot

Linde Energi AB

Greger Nilsson, ordförande >>
Lars Karlsson, ledamot

facebook Twitter Email