Ledamöter i Lindesbergs kommunfullmäktige

Våra medlemmar är de som för vår politik framåt. I egenskap av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i kommunala bolag ser de till att fortsätta utveckla Lindesberg. Klicka på länken för se våra företrädare.

Kommunens organisation – Lindesbergs kommun

facebook Twitter Email