Distriktstyrelsen

I Örebro län

Distriktsstyrelsen är samordnare för hela Örebro Län och dess Arbetarekommuner, här finns representanter från länets olika delar som har i uppdrag att jobba för hela länet gällande partiarbete för att utveckla och ge stöd runt om i våra tolv kommuner i länet.

Daniel Andersson från Lindesbergs Arbetarekommun är ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen och ansvarar för distriktets internationella arbete och projekt.

“Distriktsstyrelsens uppdrag är övergripande och utmanande, här jobbar jag personligen för att skapa förutsättningar för att utveckla vårt politiska arbete i länet men även våga utmana partiet, tillsammans med våra olika sätt att se på saker kommer vi fram till lösningar som blir vägledande på flera sätt i vårt framtida politiskta arbete i länet.” – Daniel Andersson

Mer information om distriktsstyrelsen hittar man på följande länk

Distriktsstyrelsen >>

facebook Twitter Email