Bengt Storbacka

Kommunstyrelsens ordförande

Vad gör du som kommunstyrelsens ordförande Bengt?

Jag har uppdraget som kommunstyrelsens ordförande med uppdrag att leda och fördela det politiska arbetet. Lindesbergs kommun ska vara en bra plats att växa upp på. Man ska kunna leva ett rikt liv här. Tillgång till arbete och att tillsammans med andra få utveckla kommunen och sig själv är en viktig del av det. Här ska finnas trygg och hållbar service genom hela livet!

Varför blev jag socialdemokrat:

Jag växte upp i ett kompisgäng där hjärtat satt till vänster. Solidaritet med “tredje världen”, fredsfrågan, mänskliga rättigheter och justa villkor i arbetslivet var centrala frågor. Olof Palme som person och andra förebilder fick mig att landa i socialdemokratin. Goda livschanser för alla där vi solidariskt bär varandras bördor och utvecklar samhället tillsammans, är centralt för mig.

Yrke/sysselsättning:

Arbetsmarknadshandläggare med flera olika yrken tidigare i livet.

Fritidssysselsättning:

Vandringar, böcker, slalom och med åren växande intresse för trädgården.

Kontakt:

Mail: bengt.storbacka@lindesberg.se

facebook Twitter Email