Sofié Krantz

Ordförande Lindesbergs Arbetarekommun

Varför blev du Socialdemokrat?

Jag blev Socialdemokrat efter en tid som fackligt engagerad. Jag insåg att det gick att påverka mycket genom mina fackliga uppdrag men det behövdes mer och då var det rätt självklart att bli medlem i Socialdemokraterna och fortsätta mitt engagemang där.

Vad gör du som ordförande i Arbetarekommunen?

Som ordförande i Arbetarekommunen försöker jag tillsammans med styrelsen, övriga förtroendevalda och medlemmar påverka vilket Lindesberg vi vill ha.

Yrke/Sysselsättning?

Handläggare/praktiksamordnare på arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun.

Fritidssysselsättning?

På fritiden umgås jag med min dotter, vänner och är gärna ute i skogen med mina hundar.

Kontakt:

sofie.krantz@outlook.com

facebook Twitter Email