Besök av Lena Baastad och Mathilda Ernkrans

(Med på bilden från vänster, Linda Svahn, Bengt Storbacka, Mathilda Ernkrans, Daniel Andersson, Irja Gustavsson och Lena Baastad.)

Partisekreterare Lena Baastad, riksdagsledamot Matilda Ernkrans, Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och Region- och polispolitikern Bengt Storbacka, besökte polisstationen i Lindesberg, tisdag förmiddag 4 oktober.

Ni kan sova tryggt om natten.

Polisen berättade om den breda verksamhet som polisen ansvarar för. Allt från stora världshändelser till lokala livsstilskriminella påverkar polisens arbete lokalt. Dessa 10-15 kända lokala brottslingar i vårt polisområde står för 50% av brotten men pga av att de bara får sitta av tiden för de grövsta brotten, inte alla, så kommer de snabbt ut igen. Här behöver lagen ändras. 

Behovet av fler poliser, inte minst för att utreda brott, är påtagligt samtidigt som svensk polis är bland de bästa i Europa vad gäller effektivitet. Mediabilden är svår eftersom det ofta talas om en polis i kris men så illa är det inte. Samtidigt pratade vi om behovet av poliser som är lokalt förankrade och jobbar länge inom samma område för att skapa kontinuitet. De som oftast rör på sig till nya tjänster är de civilanställda.

Tryggheten är viktig för ett samhälle och de medborgardialoger som genomförs är mycket värdefulla. Polisen har blivit riktigt bra på att återkoppla till brottsoffer och man har utvecklat en bra myndighetssamverkan som gör att fler kan hjälpa polisen att både upptäcka och beivra brott. Ett exempel på det är avslöjandet av människohandeln i Mossgruvan i Ljusnarsberg. 

Polisen är tacksam för de extra miljarder socialdemokraterna avsätter till svensk polis. – Ni kan sova tryggt om natten avslutar polisen. Vi är inte så dåliga som media vill framställa det. Och vi å vår sida förväntar oss naturligtvis ännu bättre polis med de satsningar som regeringen gör.

facebook Twitter Email