Besök av LO’s valledare

Igår hade vi besök av Anders Bergérus, Sannah Bäcklin, Johan Ulvenlöv och Robert Roos från LO

Dagen började med dialog där Arbetarekommunens ordförande Daniel Andersson och kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson fick tillfälle att beskriva kommunen i sin helhet, vilka möjligheter kommunen besitter men även de utmaningar som vi står inför i framtiden.

Ett bra samtal som gav extra energi till den kommande valperioden 2018, när vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla Lindesbergs kommun.

På kvällen hade vi ytterligare ett möte där medlemmar för respektive organisation fick möjlighet att samtala med dem, många frågor blev det och väldigt uppskattat möte.

Vi tackar Anders, Sanna, Johan och Robert för besöket!

#valvinst2018

Från vänster: Daniel Andersson, JohanUlvenlöv, Anders Bergérus, Robert Roos, Irja Gustavsson och Sannah Bäcklin.

 

facebook Twitter Email