Corona – 10 åtgärder regeringen vidtagit hittills

Det starka samhället är vårt medel och det som gör att vi samlat, kraftfullt och gemensamt kommer kunna möta den svåra tid som Sverige nu är i. Politiken kommer att fatta de beslut som krävs för att begränsa smittspridningen. Men var och en av oss måste också vara varsamma. Du kan läsa mer på http://krisinformation.se/, på Folkhälsomyndighetens hemsida eller genom att ringa 113 13.

facebook Twitter Email