Extra Medlemsmöte 15 januari 2020

Extra Medlemsmöte

Välkomna till Extra Medlemsmöte ang Kollektivtrafiken i Norra Länsdelen. Mötet kommer att äga rum onsdagen 15 januari 2020, kl. 18:00, på ABF i Lindesberg (Smedjegatan 9).

Nina Höijer (S), Regionråd med ansvar för Kollektivtrafiken i Region Örebro Län kommer att delta.
Välkommen!

facebook Twitter Email