Studier

Medlemsutbildningar

Studiecirklar

Det finns mycket studier inom partiet som man kan göra studiecirklar runt, senaste var det “Den svenska modellen” som var intressant.

Studiecirklar har en bestämd början och slut men innehållet kan variera utifrån materialet man samtalar kring, områden kopplade till de man kommer in på skapar diskussioner man kanske inte var beredd på.

Skulle du vara intresserad av att gå en studiecirkel? Hör av dig så annordnar vi det tillsammans.

Utrbildningsmaterial hittar du på här >>

Skrivarverkstaden – Vi kommer under våren att köra olika studiecirklar i form av skrivarcirkel där vi fokuserar på hur du skriver debattartiklar och insändare, under tre tillfällen kommer du att erbjudas tillfälle att utveckla ditt skrivande och kunskap kring de olika texterna.

Steg 1

Grundläggande utbildning inom ideologin, historia och organisationen, ger möjlighet att träffa andra och prata om vad politik  betyder just för dig.

Utbildningen är på internat lördag-söndag.

Sök redan idag!

Kontakta Carina Oscarsson som är studieombudsman så hjälper hon dig med mera information.

Carina.oscarsson@socialdemokraterna.se

Klicka här så kommer du till studiematerial >>

Steg 2

Nästa steg i utbildningen, djupare utveckla dina ideér och möjligheter till bredare närverk erbjuds.

Utbildningen är på internat lördag-söndag.

Intresserad av att gå utbildningen?

Kontakta Carina Oscarsson som är studieombudsman så hjälper hon dig med mera information.

Carina.oscarsson@socialdemokraterna.se

Klicka här så kommer du till studiematerial >>

Steg 3

Mer information om steg 3>>

Ledarutbildning

Steg 1 och 2

Ledarutbildning steg 1 och 2 anordnas i din arbetarekommun eller av partidistriktet. Mer information kommer.

Steg 3

Läs mer om steg 3>>

Steg 4

Läs mer  om steg 4>>

Kontakta Carina Oscarsson som är studieombudsman så hjälper hon dig med mera information.

Carina.oscarsson@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email