Studier

Medlemsutbildning Steg 1

Detta är en grundläggande utbildning som handlar om Socialdemokraternas ideologi, historia och organisation. Den ger möjlighet att träffa andra och prata om vad politik  betyder just för dig.

Denna utbildning var planerad att genomföras under våren 2020 men kommer att genomföras i Lindesberg den 12-13 september 2020. 

Kontakta Arnold Bengtsson som sitter i Arbetarekommunens studieutskott hjälper han dig med mer information.

Klicka här så kommer du till studiematerial >>

Sök redan idag!

Medlemsutbildning steg 2

Nästa steg i utbildningen är att du erbjuds att djupare utveckla dina idéer. Du får också möjligheter till bredare nätverk.

Utbildningen är planerad att genomföras i Lindesberg den 3-4 oktober.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Kontakta Arnold Bengtsson som sitter i Arbetarekommunens studieutskott hjälper han dig med mer information.

Klicka här så kommer du till studiematerial >>

Medlemsutbildning steg 3

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Denna utbildning är planerad att genomföras som ett internat i Hallsberg den 16-18 oktober.

Mer information och anmälan till steg 3>>

Ledarutbildning

Steg 1 och 2

Ledarutbildning steg 1 och 2 anordnas i din arbetarekommun eller av partidistriktet. Mer information kommer.

Steg 3

Läs mer om steg 3>>

Steg 4

Läs mer  om steg 4>>

Kontakta Carina Oscarsson som är studieombudsman så hjälper hon dig med mera information.

Carina.oscarsson@socialdemokraterna.se

Studiecirklar

Det finns mycket studier inom partiet som man kan göra studiecirklar om. Studiecirklar har en bestämd början och slut men innehållet kan variera utifrån materialet man samtalar kring, områden kopplade till de man kommer in på skapar diskussioner man kanske inte var beredd på.

Skulle du vara intresserad av att gå en studiecirkel? Hör av dig så anordnar vi det tillsammans.

Utbildningsmaterial hittar du på här >>

facebook Twitter Email