Studier

Medlemsutbildning Steg 1

Detta är en grundläggande utbildning som handlar om Socialdemokraternas ideologi, historia och organisation. Den ger möjlighet att träffa andra och prata om vad politik  betyder just för dig.

Kontakta Sofie Krantz eller Arnold Bengtsson för mer information och anmälan!

Anmäl dig redan idag!

Medlemsutbildning steg 2

Nästa steg i utbildningen är att du erbjuds att djupare utveckla dina idéer. Du får också möjligheter till bredare nätverk.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Kontakta Sofie Krantz eller Arnold Bengtsson för mer information och anmälan!

Medlemsutbildning steg 3

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

 

Mer information och anmälan till steg 3>>

Ledarutbildning

Steg 1 och 2

Grundläggande ledarskapsutbildning anordnas i din arbetarekommun eller av partidistriktet. Mer information kommer.

Steg 3

Läs mer om steg 3>>

Steg 4

Läs mer  om steg 4>>

Kontakta Carina Oscarsson som är studieombudsman så hjälper hon dig med mera information.

Carina.oscarsson@socialdemokraterna.se

Studiecirklar

Det finns mycket studier inom partiet som man kan göra studiecirklar om. Studiecirklar har en bestämd början och slut men innehållet kan variera utifrån materialet man samtalar kring, områden kopplade till de man kommer in på skapar diskussioner man kanske inte var beredd på.

Skulle du vara intresserad av att gå en studiecirkel? Kontakta Sofie Krantz eller Arnold Bengtsson !så anordnar vi det tillsammans.

Utbildningsmaterial hittar du på här >>

facebook Twitter Email