Fullmäktige och nämnder

Våra medlemmar är de som för vår politik framåt. I egenskap av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i kommunala styrelser ser de till att fortsätta utveckla Lindesberg. Nedan kan du läsa mer om våra företrädare.

 

Kommunfullmäktige

Daniel Andersson, Ledamot
Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande
Linda Svahn, Barn och utbildningsnämndens ordförande
Jonas Bernström, ledamot
John Omoomian, ledamot
Ingela Larsson, ledamot
Anders Ceder, ledamot
Ulla Lundqvist, ledamot
Nafih Mawlod, ledamot
Renate Hermansson, ledamot
Bengt Storbacka, ledamot
Margareta Ahlm, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
Arnold Bengtsson, ledamot
Lena Kallionpää, ledamot

Lennart Olsson, ersättare
Sandra Olsson, ersättare
Joacim Hermansson, ersättare
Sofie Krantz, ersättare
Bo Stenberg, ersättare
Kristine Andersson, ersättare
Stefan Eriksson, ersättare

Kommunstyrelsen

Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande >>
Linda Svahn, Barn och utbildningsnämndens ordförande >>
Bengt Storbacka, ledamot
Kristine Andersson, ledamot
Daniel Andersson, ledamot
Jonas Bernström, ledamot

John Omoomian, ersättare
Margareta Ahlm, ersättare
Hans-Olof Hake, ersättare
Linda Andersson, ersättare
Dan Waltersson, ersättare

Barn och utbildningsnämnden

Linda Svahn, ordförande >>
Zaki Habib, Vice ordförande >>
Linda Andersson, ledamot
Kent Wanberg, ledamot

Socialnämnden

John Omoomian, Vice ordförande >>
Daniel Andersson, ledamot
Bo Stenberg, ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Kristine Andersson, ordförande >>
Zaki Habib, ledamot
Margaretha Alm, ledamot

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Lennart Olsson, Ordinarie

Ulla Lundqvist, Ersättare

Kommunala bolag

Fastigheter i Linde AB Lindesbergsbostäder AB

Jan Sahlin, ordförande >>
Bengt storbacka, ledamot

Besök Linde AB

Arnold Bengtsson, ordförande >>
Linda Svahn, ledamot

Linde Energi AB

Greger Nilsson, ordförande >>
Åsa Viggeborn, ledamot

facebook Twitter Email