Pressmeddelande om Vedevåg och Vedevågsskolan

Pressmeddelande

Idag har Socialdemokraterna och Centerpartiet i Lindesbergs kommun gått ut med detta pressmeddelande om Vedevåg och Vedevågsskolan:

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2019 om ny översiktsplan. I den pekas Vedevåg ut som en utvecklingsort. Centerpartiet och Socialdemokraterna vill därför att det tidigare beslutet om att flytta mellanstadiet på Vedevågsskolan till Fröviskolan för att göra plats för förskoleverksamheten upphävs.
Barn- och utbildningsnämnden tog hösten 2018 ett beslut om att flytta förskoleverksamheten i Vedevåg till skolan. Bakgrunden är att det 30-åriga hyresavtalet på förskolan Bergknallen löper ut hösten 2022 och det finns då möjlighet att hitta en bättre lösning för förskoleverksamheten än den nuvarande.
Centerpartiet och Socialdemokraterna vill se om det finns förutsättningarna för att behålla skolan i dess nuvarande form med årskurs F-5. Därför vill vi att en utredning ska visa om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan befintliga lokaler i Vedevåg, i en ny förskolebyggnad inom skolområdet eller på annan närliggande tomt och vad det i så fall kommer att kosta. Vi vill också ta reda på om det finns andra möjligheter att satsa på Vedevåg, eventuellt genom att flytta annan kommunal verksamhet till Vedevåg, genom att prioritera LIS-områden i området och tydliggöra förutsättningarna för ett tågstopp.
Genom att ta reda på om det finns förutsättningar att behålla även årskurs 4 och 5 och satsa på skolan i Vedevåg visar vi att vi har för avsikt att behålla verksamhet på orten under en lång tid framöver. Vi hoppas att det kan bidra till en stabilitet inom skolan som gör att den blir attraktiv som arbetsplats och att driftiga och kompetenta pedagoger väljer att stanna kvar men även att nya söker sig dit.
Ett beslut om att behålla skolan i Vedevåg i dess nuvarande form är ett led i att utveckla Vedevåg som ort och kan komma att kräva beslut utanför barn och utbildningsnämnden. Frågeställningen om vidare utveckling av Vedevåg som ort kommer därför att lyftas till kommunstyrelsen för beredning då bland annat frågan om ett tågstopp, LIS-områden och utlokalisering av kommunal verksamhet inte är en fråga för barn- och utbildningsnämnden.

Linda Svahn (S) och Magnus Storm (C)
ordförande samt vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email