Socialdemokraterna i Lindesberg och Ljusnarsberg önskar och vädjar till återremiss!

Socialdemokraterna i Lindesberg och Ljusnarsberg önskar återremiss!

Socialdemokraterna i Lindesbergs arbetarekommun och Ljusnarsbergs arbetarekommun vädjar till återremiss av kollektivtrafikärendet på onsdagen den 22 januari 2020. Vid ett presskonferens har S i Lindesbergs AK lämnat ett yttrande. Det kan ni läsa här nedan:

——————

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun önskar en återremiss gällande Kollektivtrafiken i norra länsdelen !

Region Örebro län har ansvaret för kollektivtrafiken i länet.

Vi är glada över den tågsatsningen som ger bra pendling till Örebro och Stockholm. Men det måste ges förutsättningar för hela vår kommun för att kunna pendla till både studier och arbete. Annars hotas vår kompetensförsörjning. Detta kräver ett fungerande samspel mellan både bussar och tåg!

I samband med nästa veckas samhällsbyggnadsnämnd i Regionen finns det ett liggande förslag som innebär kraftiga försämringar för Lindesbergs kommun inom busskommunikationen.

Onsdagen den 15 januari 2020 bjöds Nina Höijer, regionråd med ansvar för kollektivtrafiken i länet, vid ett extra medlemsmöte i Lindesberg.

Under mötet framgick det tydligt för våra medlemmar att det finns goda skäl för en återremiss som kan leda till bättre helhetsbild och bra diskussion kring flera olika lösningar för våra regionpolitiker.

En aspekt som Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun många gånger påpekat är att; hela vår kommun är en landsbyggdskommun och då måste kommunikationen fungera. Både vad gäller bussar och tåg!

Vi har exempelvis stora arbetsplatser i vår kommun där en fungerande kommunikation är grunden till att kompetensförsörjningen ska vara optimal. 

John Omoomian (s)

Ordförande

Socialdemokraterna i 

Lindesbergs kommun

facebook Twitter Email