Socialdemokratisk politik lönar sig – storsatsning på skolorna i Lindesberg

Vi håller just nu på med den största skolsatsningen på väldigt länge i Lindesbergs kommun. Att få se politiska beslut konkretiseras i verkliga byggnader där personal och elever fått vara med och påverka utformning av både miljön inne i byggnaderna såväl som skolgårdarna är riktigt roligt och givande.

Björkhagaskolan och Brotorpskolan ska byggas ut, en ny högstadieskola ska byggas och Kristinaskolan ska få en ny framtid. Allt detta görs för att vi ska kunna ge våra lärare och elever så bra förutsättningar som möjligt för att eleverna ska kunna gå väl förberedda in i vuxenlivet.

Det förberedande arbetet med att bygga en ny högstadieskola på Stadsskogsvallen, bredvid Brotorpskolan, pågår för fullt. Ritningar har tagits fram och håller just nu på att finputsas. För att vi ska kunna bygga en skola på just den här platsen behöver en ny detaljplan tas fram. Det arbetet pågår också. Tanken är att den nya skolan som ska ersätta Stadsskogsskolan ska vara färdig till höstterminen 2019.

Det som ligger närmre i tid är bygget av en ny del på Björkhagaskolan. Där kommer arbetet med att förbereda marken, och bygga en ny huskropp samt bygga ut gymnastiksalen påbörjas redan nu i höst. Samtidigt som vi bygger ut där kommer matsalen att byggas ut och vi satsar stort på skolgården.

Så snart detaljplanen är färdig för området där den nya högstadieskolan kan vi också dra igång byggnationen på Brotorpskolan där det ska byggas en ny del.

Först därefter kommer Kristinaskolan att tömmas på elever och få en ny framtid, men det är en helt annan historia.

/Linda Svahn, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email