Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Den ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.

– Vi har under lång tid påpekat välfärdens växande behov och varit tydliga med vad vi vill. Att säkra välfärden i hela landet är vårt löfte till väljarna.

– Vi har lagt om riktningen i politiken, från högerns skattesänkningar och nedskärningar, till fler satsningar. Men mer behöver göras.

– Därför förstärks nu välfärden med ytterligare 5 miljarder under 2020 och samtidigt presenteras flera nya satsningar för att öka tryggheten. Ingen kommun ska lämnas i sticket!

– Idag jobbar 100 000 fler inom välfärden, ett resultat av att vi under förra mandatperioden tillförde över 35 miljarder till våra kommuner och regioner.

– Äntligen ser Moderaterna också de stora behoven som finns i välfärden. Men det är långt ifrån tillräckligt och de tar med ena handen och ger med den andra. De vill finansiera välfärden genom nedskärningar på andra områden, bland annat för fler hyresrätter och extratjänster för att inte minst nyanlända snabbare ska komma i arbete.

– Detta tillsammans med deras nedskärningar i sjukförsäkringen skulle vältra över stora kostnader på kommunerna, som skulle få lägga stora resurser på försörjningsstöd, istället för att anställa undersköterskor och lärare.

Inför den här mandatperioden var Socialdemokraterna det parti som först drev på för att det behövdes ännu mer pengar till välfärden. Och det var också en av våra viktigaste punkter i förhandlingarna som ledde fram till januariavtalet som innebär att resurserna till välfärden förstärks under hela mandatperioden. Men vi har också länge sagt, att behoven är större än så.

I en tid då världsekonomin mattas av är Sverige väl rustat med ordning och reda i de offentliga finanserna, inte minst genom att vi betalat av på statsskulden i goda tider. På så vis har vi skapat en välfärdsreserv vilket innebär att vi kan möta avmattningen utan besparingspaket. Och det kommer att behövas för det kommande årtiondet behöver vi bygga ut äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.

Bakgrund

Glädjande nog föds det fler barn i Sverige samtidigt som vi lever allt längre. De stora barnkullar som föddes på 40-talet närmar sig nu 80-årsåldern. De har jobbat och betalat skatt ett helt långt arbetsliv. De har byggt det här landet som vi är så stolta över. De har rätt till en trygg ålderdom.

När Stefan Löfven tillträdde som statsminister 2014 hade åtta år av skattesänkningar resulterat i stora revor i välfärden. Därför prioriterade regeringen förra mandatperioden att öka resurserna till kommuner och regioner med 35 miljarder. Under fyra år ökade antalet anställda i välfärden med 100 000.

Redan 2017 meddelade vi Socialdemokrater att vi gick till val på att förstärka välfärden med ytterligare 20 miljarder under den kommande mandatperioden, vilket också fördes in i januariavtalet.

På Sveriges kommuner och regioners kongress i höstas pekade Stefan Löfven på att kommunerna behov av ytterligare resurser det kommande året och nu i januari kan regeringen lämna besked i god tid före vårändringsbudgeten att statsbidragen till kommuner och regioner förstärks med ytterligare fem välfärdsmiljarder.

Frågor och svar

Ni har ju länge pratat om behoven i välfärden, varför sköt regeringen inte till mer pengar redan i BP20?

Vi har under flera år påpekat kommuners och regioners behov av ökade resurser och varit tydliga med vad vi vill. Under förra mandatperioden tillförde vi över 35 miljarder till kommunsektorn och det jobbar nu 100 000 fler i Sveriges välfärd. Vi kommer att lägga till minst 20 miljarder kronor under mandatperioden i generella statsbidrag men det är uppenbart att det kommer krävas mer.

Finansdepartementet har under hösten följt utvecklingen i kommuner och regioner. Utifrån denna analys och den fortsatta avmattningen i svensk ekonomi har vi kommit fram till att det finns ett behov av att under 2020 förstärka de generella bidragen till kommuner och regioner.

Vi är glada över att idag kunna presentera att regeringen och våra samarbetspartier är överens om att tillföra ytterligare fem miljarder till kommuner och regioner. Det kommer att kunna göra skillnad för de viktiga verksamheterna inom vård, skola och omsorg.

Ni gör ju det här bara för att M, V, KD och SD hotar med ett utskottsinitiativ!

Vi har under flera år påpekat kommuners och regioners behov av ökade resurser. Som socialdemokrat sätter vi välfärden i första rummet. Det är välfärdens behov – inte oppositionens agerande – som föranleder den här satsningen.

Men ni säger ju samtidigt att du hoppas att de ska dra tillbaka sina hot!

Vi välkomnar att fler partier nu vill prioritera pengar till välfärden. Det är något vi påtalat behovet av under många år. För att långsiktigt säkra välfärdens finansiering krävs ordning och reda i budgetprocessen.

Hur kommer det här att finansieras? M har ju presenterat en finansiering för sin satsning

Det här finansieras genom reformutrymmet. Vi har reviderat ner vår tillväxtprognos samtidigt som vi reviderat upp prognosen för det strukturella sparandet vilket skapat ett utrymme.

Men ska ni ändra budgetprocessen nu, det kritiserade ni ju Moderaterna för?

Nej, detta läggs fram i vårändringsbudgeten. Dagens besked innebär att regeringen och samarbetspartierna är överens om att i vårändringsbudgeten ge kommuner och regioner ett tillskott på fem miljarder i generella bidrag. Rent konkret innebär det att dessa medel kommer att komma kommunerna och regionerna till del efter att riksdagen har fattat beslut om vårändringsbudgeten. Vi vet att det är viktigt för landets kommun- och regionpolitiker att i god tid få besked om nya resruser. Det är därför bra att vi redan idag kan lämna detta besked.

Räcker verkligen det här? SKR har ju sagt att det krävs minst 6,5 miljarder och V säger 10 miljarder

Det händer ganska sällan för en finansminister att någon tycker att ett tillskott är tillräckligt. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer göra skillnad för välfärden, det kommer märkas för personalen, patienterna och eleverna.

Hur snabbt kommer kommunerna att kunna få dessa nya medel?

Dagens besked innebär att regeringen och samarbetspartierna är överens om att i vårändringsbudgeten ge kommuner och regioner ett tillskott på fem miljarder i generella bidrag. Rent konkret innebär det att dessa medel kommer att komma kommunerna och regionerna till del efter att riksdagen har fattat beslut om vårändringsbudgeten.

Vi vet att det är viktigt för landets kommun- och regionpolitiker att i god tid få besked om nya resurser. Det är därför bra att vi redan idag kan lämna detta besked. Genom detta kan de redan nu planera för dessa kommande tillskott.

facebook Twitter Email