Vi gjorde en valrörelse och en bra sådan!

Med engagerade medlemmar och en otroligt engagerad valledare genomförde vi ännu ett val och vi är en kraft att räkna med!

Vi vill börja med att skicka ett stort tack till samtliga som engagerat sig i valet, både ni som hjälpt till med att fixa material, packat material, delat ut materialet morgon som kväll.

Vi var ute, vi syntes och vi tog samtalen så vi ska vara stolta över vår insats!

Daniel Andersson

Alla ni som knackat dörrarna och fört samtal om vår politik.

Vi må ha backat några procentenheter men utan vårt engagemang hade resultatet kunnat sett annorlunda ut, styrelsen ska djupdyka i de olika valområdena längre fram men utifrån en snabb överblick så finns det områden där vi ökat i röster.

Vi vet att vår politik gör samhället bättre för flertalet och inte fåtalet och där i ligger övertygelsen som gör att vi tar ansvar för människorna och vår kommun.

Vi ska fortsätta ta ansvar och där är ni alla en viktig del i vårt fortsatta arbete!

Styrelsen Lindesbergs Arbetarekommun

facebook Twitter Email