Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar förslaget från den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i Regionen gällande nattakuten på Lindesbergs lasarett

Vi har haft en period av oro då inte hela akuten varit öppen dygnet runt. Men nu presenterar den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i länet en lösning som sjösätts kring årsskiftet.
Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Det är riktigt goda nyheter för vår kommun. Det blir möjligt igen för patienter med enklare kirurgiska och ortopediska besvär att få hjälp. Precis som före nattstängningen av kirurgi och ortopedi. Invånarna förväntar sig att få hjälp, snabbt, tryggt och nära, dygnet runt. Nu blir det så fullt ut igen. Det är riktigt bra för alla; för näringslivet, för en idrottskommun med många ungdomsturneringar, för äldre och sköra, ja för alla i hela norra länet.

Antalet vårdplatser utökas samtidigt nattetid, och den akuta närsjukvården förstärks dessutom med mobila team som är särskilt viktigt för äldre invånare. Det är bra att tillgängligheten till vård nattetid, ökar.

Med den framåtanda Lindesbergs kommun nu upplever är det ett viktigt och välkommet beslut. Vi kan nu fokusera på samverkan med regionen i den nära sjukvården, dygnet runt. Allt detta stärker oss som kommun. Nu fortsätter vi bygga morgondagens moderna hälso- och sjukvård tillsammans.

Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande (S), Lindesberg

facebook Twitter Email