Digitala plakat!

Vi går ju inte i samlad trupp genom Lindesberg detta år med våra plakat till tonerna av musikkåren, men det hindrar oss inte från att dela lite av vad plakaten planerades att prydas av!
Styrelsen får representera lite av de digitala tåget!
#förstamaj #gladasossar #tillsammans

facebook Twitter Email