Ett stort tack!

Det är många olika yrkeskategorier som sliter hårt just nu för att vårt samhälle ska kunna fortsätta fungera, bland annat personal i äldreomsorgen, sjukvården, skolor, förskolor, våra restauranger och butiker. Ett stort tack till er alla, vi ser och uppskattar det arbete ni gör!

Linda Svahn, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Irja Gustavsson, ordförande i kommunstyrelsen och Elin Axelsson, vice ordförande i socialnämnden.
facebook Twitter Email