Inbjudan till Socialdemokraternas medlemsutbildning del 1

Erbjudande till dig som är medlem i Socialdemokraterna!

Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en stark folkrörelse och därmed ett starkare parti. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande folkrörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen. Gå gärna in på https://socialdemokraterna.abf.se/ för att få mer information om utbildningar.

Vi kommer att starta upp en Medlemsutbildning steg 1 kl. 18 på tisdag nästa vecka, den 12 januari och det går fortfarande att anmäla sig. Är du intresserad? Kontakta i så fall Arnold Bengtsson (arnold.bengtsson@telia.com), Sofie Krantz (sofie_krantz@hotmail.com) eller Linda Svahn (linda.svahn@lindesberg.se)!

facebook Twitter Email