Kristine Andersson (S) utses till nytt kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun

Kristine Andersson. Bild av Bildmakarna Media AB.

Kristine Andersson har idag uppdraget som vice ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i den regionala folktandvårdsnämnden och är ledamot i regionfullmäktige. Hon är även ersättare i kommunfullmäktige Under förra mandatperioden var hon ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Lindesberg och ledamot i kommunstyrelsen.

Kristine har på ett fint och konstruktivt sätt bidragit till arbetet i Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun och har även varit delaktig i att föra arbetet med kommunpolitiken framåt.

Kristine är 51 år och bor med sin son i en villa i Frövi. Hon arbetar till vardags som fritidssamordnare i Nora.

facebook Twitter Email