Lite tjat, kanske, men väldigt viktigt – Kyrkoval sönd 17 september

Maria Lagerman tar till orda om kyrkopolitiken

Tyvärr har en av de största frågorna i kyrkovalet handlat om kritik mot partipolitik i kyrkan. Gärna med en slags underton av att ”det är de aktiva i kyrkan som ska bestämma”. Blotta tanken att höra ett likadant resonemang om våra kommuner visar hur galet det är.

Det är inte så att det är Bibeln och Guds ord som satts under prövning i valet, möjligen hur den förmedlas i ord och handling. Då handlar det inte bara om tio minuters predikan på söndagarna, utan hur hela församlingens verksamhet ska präglas av alla människors lika värde. Lever kyrkan som den lär? Är alla välkomna oavsett grad av tro eller ekonomi? Är församlingen goda förvaltare? Det är dessvärre ganska uppenbart att socialdemokratiska kandidater inte har samma värde som andra! Med våra värderingar är det självklart att alla äger rätt att kandidera utifrån sina värderingar.  Alla som är döpta (eller varit förtroendevalda tidigare) äger rätten att kandidera, det är den enda måttstock som finns. Vem skulle vilja, eller ens kunna, dra någon gräns för vilka som är ”aktiva” i kyrkan, och vilka som ”tror tillräckligt”?

Vi behöver nu alla medlemmars hjälp att mobilisera vänner, släkt och bekanta att rösta på socialdemokraterna. För partipolitik och kyrka hör ihop. Det kanske inte märks så mycket på lokal församlingsnivå i form av storartade reformer och projekt, men desto mer på central nivå.

En genomgång av de 158 motioner som ska behandlas på årets kyrkomöte visar upp de partiskiljande frågorna, och vilka värderingar som ligger bakom motionerna. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2017

Röstkorten har nu nått alla röstberättigade, inklusive alla förstagångsväljande 16-åringar. Din vallokal framgår av röstkortet samt var förtidsröstningen kan ske från måndag 4 sept. Man kan förtidsrösta utanför sin hemförsamling alla dagar, inklusive på valdagen. Medföra gärna de valsedlar ni fått hemskickade då och helst även röstkortet! Kryssa gärna våra tre översta kandidater på alla tre val till församling, stift och kyrkomöte, eller välj 1-3 andra. På så vis kan du ”kryssa upp” din favoritkandidat!

Alla förtidsröstningslokaler finns att hitta på svenska kyrkans webb: https://www.svenskakyrkan.se/

En röst för våra socialdemokratiska värderingar är viktig om du vill:

  • Att vi fortsätter striden om kvinnliga prästers rätt att tjänstgöra? (ja, det finns motstånd än!)
  • Att vi fortsätter striden för allas rätt till vigsel? (ja, det finns motstånd kvar!)
  • Att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri? (ja, det finns motstånd mot det!)
  • Att vi tar striden för justa upphandlingar och arbetsvillkor? (ja, det finns motstånd mot kollektivavtal till och med!)

Förra valet fick vi 180 000 röster, och så många medlemmar har vi naturligtvis inte. Det hänger nu på varje medlem att få minst 4 andra att också gå och rösta. Om du inte är medlem själv kanske du kan ändå kan få andra att rösta!

Maria Lagerman, Kyrkopolitisk ansvarig för Lindesbergs Arbetarekommun

facebook Twitter Email