Mer fysisk aktivitet i kommunens grundskolor – ett genomfört vallöfte!

Socialdemokraterna lovade inför valet att vi skulle öka den fysiska aktiviteten i skolan exempelvis i form av rastaktiviteter mm. Detta vallöfte blev också en del i det samverkansdokument som förhandlades fram tillsammans med Centerpartiet. Nu genomför vi det vallöftet!

I måndags tog barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att från och med höstterminen 2019 ska kommunens grundskolor genomföra 20 minuters pulshöjande aktiviteter om dagen för kommunens elever. Syftet är dels att fler elever ska inkluderas i gemensamma aktiviteter på rasterna istället för att riskera att bli ensamma, dels att höja studieresultaten.

Det finns forskning som visar samband mellan fysisk aktivitet och bättre koncentrationsförmåga. Det räcker att gå till sig själv, när jag börjar bli trött så kan det räcka med en kort promenad för att vakna till igen. Dels handlar det om att alltfler barn är fysiskt inaktiva idag och vi ser det här som en åtgärd för att främja folkhälsan. Med lite tur kanske någon elev hittar en aktivitet som han eller hon tycker är rolig att hålla på med även på fritiden.

facebook Twitter Email