Nu införs mobilfri skoltid i Lindesbergs kommuns grundskolor

Barn och utbildningsnämnden beslutade igår att alla kommunala grundskolor ska ha mobilfri skoltid från och med höstterminen 2019. Rent praktiskt kommer det att gå till så att eleverna lämnar in sin mobil vid skoldagens början och återfår den vid skoldagens slut.

– Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska kunna ha det. Rektorerna bestämmer om digitalt stöd och om någon elev har behov av att ha mobiltelefon under skoldagen. Rektorerna bestämmer även hur skolan ska förvara mobiltelefonerna under skoldagen, berättar Linda Svahn (S), ordförande för barn och utbildningsnämnden.

Nämnden ger också ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på hur föräldrar ska kunna nå sina barn under skoldagen.

Skolor som redan infört mobilfri skoltid, har bra erfarenheter av att eleverna har lättare att koncentrera sig på skolarbetet och att det minskar möjligheten att använda telefonen för att kränka andra elever.

facebook Twitter Email