Pressmeddelande: Lindesbergs lasarett ska självklart vara ett fullvärdigt akutsjukhus hela dygnet

Detta pressmeddelande skickades idag (tisdagen den 18 augusti) till media i Örebro län:

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun har hela tiden agerat för att Lindesbergs lasarett ska vara ett akutsjukhus med möjlighet till kirurgi även nattetid. Våra företrädare har vid ett flertal tillfällen gått ut offentligt och talat om hur viktigt det är med närhet till bra och tillgänglig vård. Lasarettet är en förutsättning för det, för våra invånare och för företagarna i norra delen av Örebro län.

Självklart ska Lindesbergs lasarett fortsätta vara ett fullvärdigt akutsjukhus även nattetid och beslutet om att ta bort primärjouren i kirurgi på natten måste omprövas omgående.

John Omoomian (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun

facebook Twitter Email