Pressmeddelande om ny styrelse

Linda Svahn valdes till ny ordförande för Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun för det kommande året. Bakgrunden är att den tidigare ordföranden John Omoomian valde att lämna uppdraget under hösten 2020 och vice ordförande Kristine Andersson har under tiden axlat ordförandeskapet. På årsmötet under söndagseftermiddagen valdes Linda Svahn till ny ordförande och Kristine Andersson fortsätter som vice ordförande.

”Jag känner mig hedrad över förtroendet. Det ska bli spännande att utveckla partiet lokalt tillsammans med den nya styrelsen och våra medlemmar. Jag har som ambition att försöka engagera medlemmarna i partiets utveckling på olika sätt. Det här är en laginsats så jag hoppas och tror på att vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna kan fortsätta utveckla politiken i Lindesbergs kommun.”

Ny i styrelsen blir också Arnold Bengtsson som fått uppdraget som kassör, och Kennert Berisson.

Vi vill tacka dem som nu lämnar styrelsen för deras tid och engagemang!

Styrelsen består nu av följande ordinarie ledamöter:
Linda Svahn, ordförande
Kristine Andersson
Elin Axelsson
Arnold Bengtsson, kassör
Sofie Krantz, studieorganisatör
Ulla Lundqvist
Joachim Hermansson
Nafih Mawlod
Kennert Berisson

Ersättare:
Bo Stenberg
Josefine Hellström
Vera Peci
Tommy Kragh
Sören Fromell
Intisar Alansari
Zaki Habib

facebook Twitter Email