Pressmeddelande: Utökade möjligheter att söka vård vid akutmottagningen i Lindesberg

Den politiska ledningen går i nästa veckas hälso- och sjukvårdsnämnd fram med förslag på flera åtgärder för att öka tillgängligheten till vård i Lindesberg nattetid. Det handlar bland annat om höjd kompetens på plats och utökning av antalet vårdplatser. Alla patienter oavsett åkomma kommer dygnet runt kunna få en första bedömning av en legitimerad läkare på akutmottagningen i Lindesberg.
Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Redan i september 2019 togs beslut i regionens hälso- och sjukvårdsvårdsnämnd om att förändra jourlinjerna på samtliga sjukhusen i länet, vilket bland annat påverkade  akutmottagningen i Lindesberg. Inget av partierna protesterade mot dessa förändringar.

Förändringarna gjordes bland annat för att kunna erbjuda mer vård dagtid och för att reducera kostnaderna för den relativt outnyttjade kirurg- och ortopedjouren nattetid i Lindesberg.

Beslutet innebar också att en uppföljning skulle ske efter sex månader. På grund av pandemin försköts verkställandes av förändringarna i jourlinjen till hösten 2020. Den uppföljning som presenterades för nämnden i våras visade att syftet med förändringen i huvudsak var uppnått. Däremot gav nämnden ett uppdrag om åtgärder och utvecklingsarbete för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård på Lindesbergs lasarett nattetid

Inför hälso- och sjukvårdsnämndens möte nästa vecka presenteras nu förslag på hur akuten i Lindesberg kan stärkas dygnet runt.

  • Nu stärker vi upp akutmottagningen med en legitimerad läkare som, förutom att göra bedömning av patienter, även kommer kunna hantera enklare kirurgiska och ortopediska besvär på plats nattetid i Lindesberg. Det är viktigt att alla invånare känner sig trygga med att vården finns där när de behöver den, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande.
  • Det är viktigt att vi följer upp de förändringar som genomförs och att vi kan utveckla och förbättra tillgängligheten i vården. Ingen ska känna oklarheter i att man kan bli bedömd och omplåstrad på en akutmottagning. Det är en fråga om trygghet och tillit som vi alltid måste jobba med i hela länet, säger Behcet Barsom (KD) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Det känns bra att nu kunna gå fram med förbättringar för att invånare i norr ska ha en trygg vård dygnet runt, säger Torbjörn Ahlin (C)

Utökade möjlighet att söka vård vid akutmottagningen Lindesberg

Från och med 17 januari 2022 kommer en första bedömning ske på samtliga patienter som söker vård på akutmottagningen i Lindesberg, oavsett åkomma. Bedömning av de patienter som kommer till akutmottagningen kommer att göras via team bestående av sjuksköterska och läkare.

Utökning av antal vårdplatser

Den 17 januari 2022 startar även den nya Nära vård-sektionen som en del av vårdavdelning för medicin och geriatrik i Lindesberg. Ett mobilt team kommer att startas upp och inledningsvis finnas dagtid. Ett dygnet runt Nära vård-team med åtta vårdplatser planeras komma på plats i mitten av mars 2022.

facebook Twitter Email