Pressmeddelande

Måndagen den 12 oktober 2020 valde Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun Bengt Storbacka till ny ordförande för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun fattar det slutliga beslutet om att utse Bengt Storbacka.

”Under processen har flera goda kandidater känt sig manade att axla ansvaret för kommunen. Vi är mycket nöjda med vårt val av ordförande och vet att Bengt Storbacka kommer att göra ett gott jobb med att fortsätta utveckla Lindesbergs kommun”, säger ordförande för Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun John Omoomian (S).

facebook Twitter Email