Självklart ska även patienter med kirurgiska besvär tas omhand på akuten i Lindesberg

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun vill att alla som kommer till akutmottagningen i Lindesberg ska tas omhand, oavsett om det är en kirurgisk eller en medicinsk åkomma man lider av. Oavsett tid på dygnet.

Vi måste dock komma ihåg att akuten inte är stängd. Den är öppen. Alla patienter med medicinska besvär tas omhand även på natten. Har du ett kirurgiskt besvär gör en sjuksköterska en snabb bedömning om hur bråttom det är att ta hand om din åkomma. Är det riktigt bråttom så skickas du vidare, är det inte så bråttom skickas du hem eller till akutmottagningen i Örebro för omhändertagande. Där vet vi att det är långa väntetider.

Tänk dig en framtid där det kan framgå hur hög belastningen är på akutmottagningarna i länet, där patienten själv kan välja vilken akutmottagning den vill åka till. Då kan akutmottagningen i Lindesberg hjälpa till att avlasta akuten i Örebro och se till så att alla invånare i regionen har tillgång till ett akut omhändertagande även för kirurgiska åkommor nattetid. Även vi som bor i norra länsdelen.

Det här är självklarheter för Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun!

facebook Twitter Email