Socialdemokraterna och Centerpartiet i Lindesberg om kirurgakuten vid Lindesbergs lasarett

Vi i Lindesbergs kommunledning, (S) och (C), vill upprepa det vi tidigare uttalat i media. Självklart vill vi att även akutens kirurgdel fortsättningsvis ska finnas dygnet runt. Detta är något vi tydligt framfört både till regionledningen till media vid flera tillfällen.

Personal och regionledning jobbar för fullt med hur framtidens nära vård ska utformas och akutsjukvården är självklart en del av det. Vi som kommun är därför också en del av den frågan även om det ytterst är regionledningen som avgör utformningen av akutsjukvården i länet. Vi har respekt för det samtidigt som vi lyfter tankar och oro från företagare, enskilda, PRO med flera.

Vi tror på och förbereder oss för en fortsatt bra dialog och utveckling av framtidens vård. Vi har en växande grupp multisjuka äldre där vi som kommun nu behöver vara aktiva i uppbyggandet av en trygg vård, tillsammans med Region Örebro län. Akutsjukvården är en mycket viktig del i det sammanhanget.

Kristine Andersson, Ordförande Socialdemokraterna
Magnus Storm, Ordförande Centerpartiet
Bengt Storbacka, Ordförande Kommunstyrelsen
Jonas Kleber, Vice ordförande Kommunstyrelsen
Linda Svahn, Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Mathz Eriksson, Ordförande Socialnämnden

facebook Twitter Email