VALPROGRAM i kyrkovalet

För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där människors lika värde och samhällets plikt att visa solidaritet med svaga och utsatta människor betonas. De grundläggande värdena måste utvecklas i tanke, ord och handling genom kyrkans grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Detta vill vi verka för i Lindes bergslags församling samt i Näsby Fellingsbro församlingar.

  • verka för bra arbetsmiljö och kollektivavtal för samtliga av kyrkans anställda
  • fortsatt arbete med drop-in dop och vigslar, samt utveckling av anhörigas behov att vara med och utforma nya begravningsformer
  • fortsätta utveckla arbetet i S:t Mary med arbetslös ungdom och långtidsarbetslösa
  • aktivt arbeta för att göra bibelns berättelser kända för barn i skolåldern, för att visa vilken värdegrund vårt samhälle är byggt på
  • fortsatt stöd till personal och patienter med samtal och retreater i sjukhuskyrkans ekumeniska arbete
  • verka för att starta en samtalsjour för ungdom i kontraktet (dvs kommunen) för att förkorta väntetiden för de ungdomar som behöver akut stöd att tala med någon
facebook Twitter Email