Vi valde att återremittera frågan om biografen i Lindesberg

Våra socialdemokratiska ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.


På kommunstyrelsen idag valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att återremittera frågan om biografen för att komplettera med mer information. Den 12 februari kommer kommunstyrelsen därför få bland annat den ekonomiska redovisningen för år 2018. Dessutom bjuds chefen för kulturenheten och den biografansvarige in för att berätta om arbetet med biografen som det ser ut nu. Även ledningen för det kommunala bolaget Besök Linde AB bjuds in för att berätta om hur bolaget tänker sig att ta över biografen på ett bra sätt.

Alla partier vill att det ska finnas en biograf i Lindesberg, det som skiljer partierna åt är om de tycker att det ska drivas i kommunal förvaltning eller i ett kommunalt bolag. Det viktigaste är att förstärka organisationen så att den är mindre sårbar än idag.

facebook Twitter Email