Vi vill ha kvar kirurgakuten på Lindesbergs lasarett nattetid!

En söndagskväll för inte så länge sedan drabbades jag (Linda) av ett njurstensanfall. Ni som varit med om det vet hur fruktansvärt ont det gör. Det här är en sådan åkomma som faller inom ramen för primärjourens uppdrag på akutmottagningen. En sådan åkomma som vi verkligen vill ska kunna tas om hand på Lindesbergs lasarett oavsett tid på dygnet.

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun har sedan regionens beslut om att ta bort kirurgakuten på Lindesbergs lasarett nattetid fört en dialog med regionledningen för att försöka att påverka dem att ändra sitt beslut. Vi har flera gånger uttalat oss i media om att vi vill få tillbaka primärjouren i kirurgi och ortopedi på akuten i Lindesberg nattetid.

Nyligen gick vi (Socialdemokraterna och Centerpartiet) ut med ett yttrande om att vi vill ha kvar kirurgakuten nattetid. Det var samma dag som det gick ut ett gemensamt yttrande från övriga partier i kommunen. Det viktigaste är att budskapet i båda yttrandena var detsamma och att vi alla försöker påverka våra partikamrater i regionen.

Vi tror fortfarande på att det går att ha en bra och konstruktiv dialog om framtidens vård. Akutsjukvården är en mycket viktig del i det sammanhanget.

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun genom

Linda Svahn (S), ordförande i Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun
Bengt Storbacka (S), ordförande i kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

facebook Twitter Email