Tommy Kragh

Ordförande för Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltningen

Vad gör du inom ditt politiska område Tommy?

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Varför blev jag socialdemokrat:

Yrke/sysselsättning:

Fritidssysselsättning:

Kontakt:

Telefon: 076-7257732

Mail: Tommy.kragh@lindesberg.se

facebook Twitter Email