Socialdemokraterna i Lindesberg och Ljusnarsberg önskar och vädjar till återremiss!

Socialdemokraterna i Lindesberg och Ljusnarsberg önskar återremiss!

Socialdemokraterna i Lindesbergs arbetarekommun och Ljusnarsbergs arbetarekommun vädjar till återremiss av kollektivtrafikärendet på onsdagen den 22 januari 2020. Vid ett presskonferens har S i Lindesbergs AK lämnat ett yttrande. Det kan ni läsa här nedan: —————— Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun önskar en återremiss gällande Kollektivtrafiken i norra länsdelen ! Region Örebro län har ansvaret för…

Läs mer

Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Den ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.

– Vi har under lång tid påpekat välfärdens växande behov och varit tydliga med vad vi vill. Att säkra välfärden i hela landet är vårt löfte till väljarna. – Vi har lagt om riktningen i politiken, från högerns skattesänkningar och nedskärningar, till fler satsningar. Men mer behöver göras. – Därför förstärks nu välfärden med ytterligare…

Läs mer

ÅRSMÖTE, S-FÖRENING I LINDESBERG

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 5 februari 2020, kl. 18:00 välkomnar vi våra medlemmar i S-föreningen i Lindesberg till vårt Årsmöte på ABF i Lindesberg. adressen är: ABF, Smedjegatan 9, Lindesberg

Läs mer

Den nya vårdcentralen invigdes idag!

Den nya vårdcentralen i Lindesbergs kommun

Idag invigde vi den nya vårdcentralen i Lindesbergs kommun. En välfärdssatsning som gör vår kommun ännu mer attraktiv🌹FALABs ordförande, Jonas Bernström (S) och Kommunstyrelsens ordförande höll korta tal innan de klippte bandet. vi tackar Maria Lindstedt för de fina bilderna!

Läs mer

Extra Medlemsmöte 15 januari 2020

Extra Medlemsmöte

Välkomna till Extra Medlemsmöte ang Kollektivtrafiken i Norra Länsdelen. Mötet kommer att äga rum onsdagen 15 januari 2020, kl. 18:00, på ABF i Lindesberg (Smedjegatan 9). Nina Höijer (S), Regionråd med ansvar för Kollektivtrafiken i Region Örebro Län kommer att delta. Välkommen!

Läs mer

Socialdemokraternas och Centerpartiets syn på integrationsarbete är att det är en större fråga än enbart skolans ansvar

Lillemor Bodman (M) har skrivit en motion där hon vill att alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar och utvärderar vilket integrationsarbete som görs, att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en progression i integrationsarbetet samt att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en rapport. Lillemor Bodman skriver att eleverna…

Läs mer

Framåt tillsammans – kommunens budget för år 2020 antas idag

Idag ska våra fullmäktigeledamöter besluta om kommunens budget för nästa år samt verksamhetsplan för de kommande åren. Årets budgetförslag innebär en del åtstramningar, men vi har valt att försöka fördela ut de besparingar som ska göras över tre år istället för att allt ska genomföras under år 2020. Vi bedömde att det var orealistiskt och…

Läs mer

Julavslutning 2 dec 2019

Årets sista Medlemsmöte

Årets sista medlemsmöte kommer i samarbete med S-föreningen i Lindesberg att vara ett möte där vi har vår gäst Regionråd Karin Sundin (S) som har huvudansvar för Regionens sjukvårdsfrågor. Dessutom kommer vi att bjuda på lite Julmat. Är du medlem och vill delta och äta mat ska du anmäla dig till john.omoomian@lindesberg.se senast 27 nov…

Läs mer

Samhället behöver mer socialdemokratisk politik!

Samhället behöver mer socialdemokratisk politik!

Vår Riksdagsledamot, Daniel Andersson (S) och vår Arbetarekommuns Ordförande, John Omoomian (S), har ordet! —— När vi betraktar och funderar en del nuförtiden, landar vi återkommande i övertygelsen om vikten av att betona det starka samhället. Vi ska utveckla ett samhälle för var och en utifrån den en är, en plats som ger jämlika möjligheter….

Läs mer

Förtroenderådet i Karlskoga

Förtroenderådet i Karlskoga

Samtliga 8 ombud från Lindesbergs Arbetarekommun var representerade idag på Förtroenderådet i Karlskoga. Förutom bra beslut och diskussioner lyfte vår Arbetarekommun frågan om att Sverige behöver mer välfärd och mindre populism! Detta gjorde vår delegation genom ett anförande som hölls av Arbetarekommunens ordförande och ombud John Omoomian (s). Vi tackar alla våra ombud och Karlskogas…

Läs mer
facebook Twitter Email