Bengt Storbacka har ordet

"Ett hållbart samhälle börjar med arbete och välfärd för alla och inte minst, kultur för varenda unge"

Ett hållbart samhälle måste bygga bort sociala och ekonomiska klyftor samtidigt som vi värnar miljön. En strategisk fråga nu i högkonjunkturen är att alla kommer in i arbetskraften. Jag leder kommunens Utskott för stöd och strategi med bl a fokus på kommunens kompetensförsörjning. Vi ska vara attraktiva, erbjuda heltider och få bort delade tur för de som önskar. Samtidigt behövs fler inom omsorg, skola och andra välfärdsjobb i kommunen och vi behöver bereda jobb för de som idag har försörjningsstöd. I regionen har vi anställt människor som avlastar undersköterskor och sjuksköterskor på våra sjukhus och i Lindesberg kommun kan vi hitta fler liknande lösningar.

I mina regionala uppdrag har vi samma frågor på agendan. Länets näringsliv behöver både utvecklingsstöd och människor med rätt kompetens. Vi ser också hur civilsamhället, studieförbund, föreningar och folkhögskolor kan utveckla fler samarbeten för att bereda människor tydliga vägar in i reguljära studier och arbete. I den regionala nämnd jag leder har vi nyligen utlyst medel för sociala innovationer, dvs stöd för nya lösningar där ide´burna organisationer ihop med det offentliga och/eller privata aktörer bättre kan möta samhällsutmaningar. En sådan fråga jag personligen driver är Trygghetshundar för våldsutsatta kvinnor. Basen för det är mina uppdrag inom polisen regionalt och nationellt. 

Genom att skapa synergier mellan olika organisationer vill vi göra samhället tryggare, utjämna utbildningsklyftorna, göra samhällsservice mer tillgängligt och stärka både individ och arbetsgivare för fler i arbete. I mina kommunala och regionala uppdrag jobbar jag för att lokala utvecklingsplaner, kommunala strategier och regionala utvecklingsstrategier samverkar så fler har egen försörjning och gör länet starkare.

Till sist – ”kultur för varenda unge” är startskottet för en mer solidariskt fördelad kultur. Det är samverkan mellan länets kommuner, region Örebro län samt våra gemensamma kulturinstitutioner. Ett hållbart samhälle behöver bygga bort onödiga hinder. Varenda unge ska ha möjlighet att både få uppleva och själv utöva kultur!

Bengt Storbacka kommun- och regionpolitiker

Vill du läsa mer om Bengts uppdrag som politiker? Tryck här >>

facebook Twitter Email