Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande om kirurgakuten

Sedan jag blev kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun har frågan om nattakuten, nästan dagligen, legat högst upp på dagordningen. Jag har dock inget mandat att ta beslut i frågan eftersom det är mina partikamrater i Region Örebro län och deras samarbetspartier som beslutar. Mitt uppdrag är att företräda och verka för kommuninvånarnas bästa. Utvecklingen av kommunen och den kommunala servicen är A och O men ofta hänger de frågorna också nära samman med regionala frågor och beslut.

Lindesbergs akutmottagning är öppen dygnet runt men vi saknar en fullvärdig akut, som det var innan stängningen av kirurgi-och ortopediakuten nattetid. Det är något vi Socialdemokrater i Lindesbergs kommun kritiserat framförallt internt men också utåt. Många debattörer säger hur det ska vara, att det ska organiseras som förut osv. Jag har inte kunskapen för att säga hur det ska vara, men kommuninvånarna ska kunna veta att de har snabb och trygg vård, nära och dygnet runt. Nu har en stor oro funnits länge.

Jag har haft många samtal med företagarna, PRO, personal på sjukhuset och mina partikamrater i kommunen och regionen. Vi behöver en lösning. En riktigt stor utmaning är Nära vård som börjar genomföras i landet. Nattakuten är extra viktig också ur den synpunkten eftersom vården ska komma nära vårdtagarna och ta hand om så mycket som möjligt på hemmaplan. Nu diskuteras om det ska finnas tillgång till läkares bedömning nattetid som också ska kunna göra lättare ortopediska och kirurgiska ingrepp som förut. Man pratar också om att utöka antalet vårdplatser så människor t ex kan läggas in istället för att resa vidare på natten. Det finns även tankar om akut mobil sjukvård, där vården kommer till dig. Det pågår ett arbete för att öka tillgängligheten nattetid.

Allt detta är tankar utifrån många samtal. Jag hoppas det kan realiseras och har stor respekt för att personal med sakkunskaperna tillsammans med ledning håller i de frågorna. Mitt uppdrag är att värna om kommuninvånarna och därför engagera jag mig i frågan men besluten om nattakuten tas av Region Örebro län, inte av Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun. Jag hoppas att frågan snart får en lösning som alla, personal och medborgare, känner sig trygga med.

Bengt Storbacka,
kommunstyrelsens ordförande (S),
Lindesbergs kommun

facebook Twitter Email