Arnold Bengtsson

Ordförande Lindesbergs Kommunfullmäktige

Vad gör du inom ditt politiska område Arnold?

Ordförande Lindesbergs Kommunfullmäktige

Som ordförande för kommunens viktigaste beslutande organ blir det en del planerande av möten, hålla sig uppdaterad på vilka frågor som är på väg till fullmäktige samt försöka ha lite framförhållning i hur olika partier/partigrupper agerar i olika frågor.

Varför blev jag socialdemokrat:

Dels ett ideologiskt perspektiv där frihet, jämlikhet och demokrati är ledord, dels en klasståndpunkt i de politiska ställningstagandena. Att sedan Socialdemokratin alltid haft en pragmatisk hållning för att ta sig fram i de snårigheter det kan innebära att koppla ihop ideologi med praktiskt möjlig politik har ju stärkt min inställning.

Yrke/sysselsättning:

Numera pensionär, tidigare sågverksarbetare, tjänsteman i sågverksindustrin, heltidspolitiker

Fritidssysselsättning:

Folkrörelsearbete, läsa, lyssna på musik (allätare men huvudsakligen jazz och blues), motionerar periodvis en hel del också.

Kontakt:

Arnold.bengtsson@lindesberg.se

facebook Twitter Email