Greger Nilsson

Ordförande Linde Energi

Greger Nilsson är sedan ett antal år tillbaka en driven ordförande i det kommunala energibolaget Linde Energi AB. Kommer ofta med nya idéer, har högt uppsatta mål på klimatåtgärder som Linde Energi AB kan genomföra.

Som styrelseordförande för Linde energi gäller det att blicka in i framtiden med våra ledord säkerhet, miljö och ekonomi. Självklart är hela bolaget stolta över att ha Örebro läns lägsta elnätpriser samtidigt som vi har en bra ekonomi. Energibranchen går igenom en mängd regelförändringar som inte alltid är lätta att förutse men vi har hittills klarat av det och kunnat leverera miljöriktig el från vatten, sol och vind.

Linde energi ska vara en aktiv partner för Lindesbergs näringsliv och fortsätta kämpa för Örebro läns lägsta energipriser för fjärrvärme och elnät.

Mina politiska intresseområden är breda och som
styrelseordförande i Linde energi blir energi och miljöfrågor högprioriterade områden

facebook Twitter Email