Visar alla poster med taggen:Lindesbergs kommun växer

Nya villatomter!

En ny detaljplan i Torphyttan är klar. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för nya infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor. Vi investerar för framtiden och har länge verkat för fler byggbara villatomter. Lindesberg är en…

Läs mer
facebook Twitter Email