Nya villatomter!

En ny detaljplan i Torphyttan är klar. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för nya infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Vi investerar för framtiden och har länge verkat för fler byggbara villatomter. Lindesberg är en kommun som växer och många vill bo här. Det är därför oerhört glädjande att vi snart kan börja sälja tomter. Det leder till att fler människor kan bo i vår fantastiska kommun, säger Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande.

 

Villatomter ska avstyckas i området som är både naturnära och i anslutning till de centrala delarna av staden. Mäklare blir sedan anlitade för att hålla i försäljningen.

På Lindesbergs kommuns hemsida kan du lämna intresseanmälan för framtida småhustomter. När du anmält intresse får du information via e-post i samband med att nya områden detaljplaneläggs och kommer ut till försäljning. 

facebook Twitter Email